(Foto: colourbox)

Britiske eksperter slår nano-alarm

16. december 2008 kl. 8:26
NANO: Der er alvorligt brug for langt bedre og mere omfattende test af nye nano-materialer, konkluderer britiske toprådgivere. DMU er enig.
| Flere
Viden- og testsystemerne, der skal overvåge nye nano-produkter, er for dårlige. For mængden af nye nano-produkter overstiger langt myndighedernes og forskernes kapacitet til at undersøge nye produkter for mulige farer for mennesker og miljø.

Det er konklusionen fra Royal Commission on Environmental Pollution, der er et toprådgivningsorgan for den britiske regering, som har udsendt en stor rapport om mulige farer for mennesker og miljø fra nano-teknologi.

Rapport: Det går for hurtigt
Formanden for kommissionen, Sir John Lawton, anerkender, at OECD og EU arbejder på at få et overblik over nano-materialernes farlighed.

"Men der er brug for at gøre langt mere. Ikke mindst på grund af, at innovationshastigheden i nano-sektoren langt overstiger vores kapacitet til at reagere på risikoen. Der er et akut behov for flere undersøgelser og test af nano-materialer. Der er behov for at udvide EU's kemikalielovgivning, det er en hasteopgave," sagde John Lawton ved rapportens offentliggørelse.

Rapporten slår dog også fast, at der hidtil ikke er fundet eksempler på skadelige virkninger fra nano-materialer på mennesker. Det anbefales ikke at lave et midlertidigt stop for nye nano-produkter. Men af hensyn til fremtidige miljøproblemer skal kontrollen og test af nano-produkter forbedres.

Formanden peger på, at nano-produkter er ekstra svære at undersøge.

"Vi er også bekymrede for, at kommende mere sofistikerede nano-produkter vil give problemer, som man ikke kan løse ved at behandle dem som kemikalier eller blandinger af flere kemikalier ... vi er opmærksomme på, at laboratorietest af nogle materialer indikerer, at de har egenskaber, som kan skabe bekymring," sagde John Lawton, der mener, at dette er endnu et argument for, at forskningen må opprioriteres.

Skrækscenariet
Hos Danmark Miljøundersøgelser (DMU) er man i færd med at undersøge forskellige nano-stoffers farlighed.

Seniorforsker Janeck Scott-Fordsmand deler kommissionens bekymringer omkring nano-materialerne.

Han understreger dog ligesom de britiske eksperter, at nano-teknologien rummer enorme positive perspektiver i forhold til alt fra miljøteknologi til nye behandlingsmetoder i sundhedssektoren.

"Men skrækscenariet er jo, at man overser farlige nano-produkter, som man for eksempel gjorde med sprøjtemidlet DDT, som viste sig at hobe sig op i dyr og mennesker, eller med asbest, der viste sig at være kræftfremkaldende. Men faktum er, at der lige nu bliver brugt milliarder på udvikling af nye nano-produkter, mens der bruges relativt små beløb på forskning i risici," siger Janeck Scott-Fordsmand.

Andre lande gør mere
Han peger på, at Danmark via OECD og EU er involveret i, hvordan man får sorteret de farlige produkter fra i nano-bølgen.

Men sammenligner man Danmark med andre lande, foretages der ikke megen selvstændig forskning i de mulige nano-risici, som Danmark kan byde ind med i andre lande.

"Vi bevæger os meget rundt i internationale fora, men modsat for eksempel England, der poster mange penge i nationale projekter, så har vi få større nationale projekter," siger Janeck Scott-Fordsmand.

Han mener, at Danmark ligesom andre europæiske lande bør udarbejde en forskningsstrategi på nano-området, så man får en mere klar prioritering af, hvilke nano-produkter man undersøger, og for hvad.

Han peger på, at man med nano-produkterne har en mulighed for at gøre tingene rigtigt fra starten af, hvor man med kemikalierne nu først skal til at få styr på dem via REACH.

 
Altinget | Forskning
 
Altinget | Miljø
 
Altinget | Sundhed

MODTAG ET DAGLIGT NYHEDSBREV FRA ALTINGET.DK