Dam vil lægge køreplan for grøn transport

ROADMAP: Efter sommer vil transportministeren nedsætte et udvalg af aktører, der skal lægge en konkret handleplan for vejen mod en fossilfri transportsektor. Der er behov for, at branchen får medejerskab i omstillingen, mener ministeren. DI og Concito bifalder initiativet.
Foto: Colourbox
Hjalte T. H. Kragesteen

Regeringen mener det alvorligt, når den vil omstille transportsektoren til vedvarende energi. 

Sådan lyder det fra transportminister Henrik Dam Kristensen (S), der derfor vil påbegynde arbejdet med en konkret køreplan for, hvordan man når frem til målet om en fossilfri transportsektor i 2050.

"Alle er enige om, at vi skal være uafhængige af fossile brændstoffer. Derfor er der behov for, at vi nu lægger en konkret plan for, hvordan vi når målet," siger Henrik Dam Kristensen. 

Det skal være en plan, der viser, hvordan man skridt for skridt udfaser de fossile brændsler frem mod 2050. Og en plan, der sætter konkrete delmål for vejen dertil. Der skal være fokus på, hvad man kan gøre på kort sigt med den nuværende teknologi, men også hvor de store udfordringer er i fremtiden.

Det er en rigtig god idé. Der sker ikke noget på området, og der er ikke noget, der tyder på, at der er noget på vej. Derfor er det godt at få sat det i gang.

Susanne Krawack, Trafikpolitisk konsulent i Concito

I den forbindelse vil ministeren efter sommer nedsætte et udvalg, der skal bestå af relevante transportaktører. De konkrete detaljer er dog endnu ikke på plads, og transportministeren er heller ikke sikker på, hvem der kommer til at sidde i udvalget. Men han har dog et par bud: 

"Jeg tænker umiddelbart DI, DTL og 3F og selvfølgelig flere," siger Henrik Dam Kristensen, der desuden mener, at omstillingen af den tunge transport er den største nød at knække.

Han udtrykker desuden vilje til at overveje, om de grønne organisationer også bør være med. 

Det har været et år, der har budt på både udskydelser og droppede forslag, der ellers har skullet tage fat om transportsektorens grønne synder. Forslaget om højere lastbilafgifter er røget i graven, mens forslag om nye og skrappere miljøzoner ligesom regeringens bebudede klimaplan er blevet udskudt. Desuden røg betalingsringen også i graven sidste år.

Transportministeren mener, at de sager viser, at der er behov for at skabe medejerskab i beslutningerne fremadrettet. 

"Det kan ikke nytte noget, at vi bare sidder i et interministerielt udvalg og kommer med vores bud på, hvordan det skal føres ud i livet. Det er jo ikke sikkert, vi selv ved nok om, hvordan verden ser ud," siger Henrik Dam Kristensen.

DI: Vigtigt med realisme
I DI Transport er man glad for transportministerens plan og især, at han rækker hånden ud til branchen. Branchedirektør ser ministerens melding som et signal om, at branchen er nødt til at tage udfordringen alvorligt.

"Det her er et klart signal om, at hvis vi ikke er med til at levere her, kommer der nogle andre og dikterer det på et tidspunkt," siger han. 

For DI er det afgørende, at den endelige køreplan kommer til at være udtryk for realisme. Det nytter ikke noget, at man laver nogle voldsomme krav, der sender virksomhederne ud af landet. Ministerens melding om delmål har han dog ikke umiddelbart noget imod.

"Men det kommer naturligvis an på, hvordan de skrues sammen. Vi er mere optaget af, at retningen og balancen er den rigtige. Man er nødt til at skele til virksomhedernes bundlinje også," siger Michael Svane. 

For nuværende bliver de vigtigste kæpheste for DI, at bestemte teknologier ikke favoriseres, og at der bliver frihed til at vælge den metode, man ønsker, til at sænke CO2-udslippet. Han har ingen holdning til, om de grønne organisationer skal deltage, men advarer mod at udvalget ikke ender i et slagsmål.

"Det er vigtigt, at vi ikke kommer til at slås transportform mod transportform. Eller at det bliver grøn politik for enhver pris uden tanke på, at virksomhederne skal kunne levere en vare," siger Michael Svane. 

Concito: God idé, men branchen er ikke vigtigst
Concito tager positivt imod udspillet. Trafikpolitisk konsulent Susanne Krawack mener, at der i den grad er behov for at få lagt en plan for transporten, hvor delmål bliver en vigtig faktor. 

"Det er en rigtig god idé. Der sker ikke noget på området, og der er ikke noget, der tyder på, at der er noget på vej. Derfor er det godt at få sat det i gang," siger Susanne Krawack.

Hun deler derudover transportministerens holdning til, at den tunge transport bliver den største udfordring. 

"Det er ved den tunge transport, at man virkelig har svært ved at se et reelt CO2-neutralt alternativ. Ved privatbilismen ved vi godt, at løsningen er elektrificering. Men derfor skal vi alligevel have styr på, hvor hurtigt det skal gå for privatbilismen," siger Susanne Krawack.

Hun mener derimod ikke, at DI's krav om teknologineutralitet giver mening, hvis man skal lægge en god plan. Man kan ikke lave en køreplan, hvis man ikke tør satse på bestemte teknologier, lyder argumentet. 

Derudover finder hun det betænkeligt, hvis transportministeren kun vælger at inddrage transportbranchen.

"Det er vigtigere at have de folk med, der ved noget om, hvordan teknologierne udvikler sig. Jeg kan godt forstå, at der er behov for medejerskab, men det er bare ikke branchen, der har den nødvendige viden," siger Susanne Krawack.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Michael Svane

Formand, Rådet for Sikker Trafik
cand.jur. (Københavns Uni. 1982)

Henrik Dam Kristensen

Fhv. formand, Folketinget, fhv. MF (S)
postbud