Danmark får igen kritik for manglende åbenhed om partistøtte

ÅBENHED: Europarådets antikorruptionsenhed kritiserer endnu en gang Danmark for reglerne om økonomisk støtte i politik. Men det går fremad, mener indenrigsminister Astrid Krag (S), som "løbende" vil være opmærksom på området.

Social- og indenrigsminister Astrid Krag (S) siger, at regeringen er "løbende opmærksom på" at forbedre området.
Social- og indenrigsminister Astrid Krag (S) siger, at regeringen er "løbende opmærksom på" at forbedre området. Foto: Arthur J. Cammelbeeck/Altinget
Martin Mauricio

Danmark gør stadig ikke nok for at sikre åbenhed om, hvem der økonomisk støtter partier og folketingskandidater i Danmark. 

Sådan lyder kritikken fra Europarådets antikorruptionsenhed, Greco, i en ny rapport.

Enheden noterer sig, at der er sket "begrænsede fremskridt", efter at Danmark senest fik kritik sidste år. Blandt andet er en ny vejledning om partistøtte nu på vej. 

"Men Greco er bekymret over de manglende fremskridt, når det gælder en række andre anbefalinger for at øge åbenheden om økonomisk støtte i politik i Danmark," skriver rapportørerne i konklusionen. 

Det efterlader et indtryk af, at Danmark ikke tager det her alvorligt.

Jesper Olsen, Næstformand i Transparency International i Danmark

De nævner som eksempler, at Danmark ikke har fulgt anbefalingerne om  

  • at forbyde anonyme pengedonationer til individuelle kandidater 
  • at kræve større åbenhed om størrelsen på donationer  
  • at indføre bedre tilsyn med økonomisk støtte i politik

Og det er bekymrende, at de danske politikere ikke ændrer reglerne trods gentagne opfordringer fra antikorruptionsenheden.

Det siger Jesper Olsen, der er næstformand i Transparency International i Danmark.

"Det efterlader et indtryk af, at Danmark ikke tager det her alvorligt. Globalt set er politik et af de erhverv, hvor risikoen for korruption er stor. Intet land er immunt, heller ikke Danmark, og derfor er det kritisabelt, at Danmark ikke gør nok for at implementere anbefalingerne fra Greco," siger han til Altinget.
  
"Utilfredsstillende" 
Siden Greco for ti år siden udpegede en række kritikpunkter i Danmarks regler for partistøtte og bekæmpelse af korruption generelt, har Danmark fem gange fået hård kritik for ikke at gøre nok ved det med stemplet "globally unsatisfactory". 

Sidste år dæmpede Greco for første gang kritikken en smule. For i 2017 strammede VLAK-regeringen og Socialdemokratiet reglerne for partistøtte, så det blandt andet blev forbudt at donere mere end 20.000 kroner anonymt til partier og enkeltkandidater.  

Tiltagene fik Greco til at bemærke, at nogle af anbefalingerne nu er delvis imødekommet. 

Men siden er der ikke sket nok, lyder det altså i den nyeste rapport. 

Læs også

Forslag: Grænsen for anonyme donationer skal ned
I Transparency International i Danmark vil Jesper Olsen blandt andet gerne have sat grænsen for anonyme donationer længere ned, så politikerne også skal oplyse navnet på giveren, selv om beløbet er lavere end 20.000 kroner. 

"Hvis man kigger i partiernes regnskaber, er der ikke mange bidrag, hvor beløbet falder over 20.000 kroner, og det indikerer, at grænsen er sat alt for højt," siger han.  

En lavere beløbsgrænse er derfor også et af de syv konkrete forslag, som foreningen har fremsat i dette borgerforslag om mere åbenhed om partistøtte.

I forbindelse med sidste års kritik sagde Grecos leder, Gianluca Esposito, også til Altinget, at han vurderede, at pengegrænsen var "ret høj", og at den "skaber uklarhed om, hvem donationerne kommer fra".

Minister: Det går fremad 
I en konkret sag om partistøtte kort før folketingsvalget i år kom Venstres daværende politiske ordfører, Britt Bager, i vælten.  

Hun fik kritik for at have omgået beløbsgrænsen ved at modtage 100.000 kroner fra samme anonyme giver i fem portioner på 20.000 kroner hver. Giveren gav pengene gennem fem forskellige egne selskaber og var dermed på papiret fem forskellige donorer. 

Det fik alle partier bortset fra Venstre og Socialdemokratiet til før valget at mene, at det såkaldte "hul i loven" skal lukkes. 

Den nye minister på området, social- og indenrigsminister Astrid Krag (S), har tilsyneladende ingen aktuelle, konkrete planer om at ændre på partistøttereglerne.  

Altinget har bedt om et interview med ministeren, men hun har i stedet sendt denne skriftlige kommentar: 

"Det går den rigtige vej med de danske partistøtteregler. Danmark har allerede gennemført flere anbefalinger fra Greco. Snart er vi på vej med endnu en. Det vil ske med den kommende partistøttevejledning. Den vil give mere vejledning om indberetning og værdiansættelse af gaver til politiske partier," skriver hun. 

Astrid Krag regner med at udsende vejledningen i efteråret. Og hun tilføjer:

"Regeringen er løbende opmærksom på, om området kan forbedres yderligere."   

Dokumentation

GRECO'S ANBEFALINGER
I 2010 fremlagde Greco, Europarådets antikorruptionsenhed, ni anbefalinger til Danmark, der skulle sikre mere åbenhed i forhold til partistøtte.
I dag vurderer Greco-enheden, at to anbefalinger er implementeret "tilfredsstillende", mens tre er delvist implementerede.
Fire af ni anbefalinger er ikke implementeret.

Grecos anbefalinger lød:

Anbefaling 1: Forbud mod anonyme donationer
Greco anbefaler at indføre et forbud mod anonyme donationer til partier og enkeltkandidater.

Denne anbefaling er delvist implementeret.

Anbefaling 2: Pligt til at oplyse størrelsen på samtlige bidrag
Greco anbefaler, at partiernes regnskaber udspecificerer alle de bidrag, partiet har modtaget, herunder størrelsen på de enkelte bidrag. 

Denne anbefaling er ikke implementeret.

Anbefaling 3: Retningslinjer for rapportering og værdiansættelse
Greco anbefaler, at der udarbejdes en række retningslinjer vedrørende rapportering og værdiansættelse af indirekte støtte i form af naturalieydelser til politiske partier. 

Denne anbefaling er ikke implementeret.

Anbefaling 4: Regler for partiers regnskabsaflæggelse i forbindelse med valg
Greco anbefaler at indføre en hyppigere rapportering i forhold til indtægter og udgifter i forbindelse med valgkampagner samt at sikre, at relevant information herom gøres tilgængeligt for offentligheden.

Denne anbefaling er implementeret.

Anbefaling 5: Indtægter fra partiers egne aktiviteter
Greco anbefaler, at partiernes regnskaber også skal indeholde indtægterne fra partiernes egne aktiviteter. 

Denne anbefaling er implementeret. 

Anbefaling 6: Bidrag til kandidatlister og enkeltkandidater offentliggøres
Greco anbefaler, at bidrag over et vist beløb til kandidatlister og enkeltkandidater i videst muligt omfang offentliggøres, herunder med angivelser af både bidragsyderens navn og bidragets størrelse.

Denne anbefaling er delvist implementeret.

Anbefaling 7: Uafhængig og konsekvent revision af partiregnskaber
Greco anbefaler, at der sikres en uafhængig og konsekvent revision af regnskaber fra politiske partier, der er opstillet til folketingsvalg eller til Europa-Parlamentsvalg, og – i det omfang, det er passende – fra partier, der er opstillet til regionale eller kommunale valg.

Denne anbefaling er delvist implementeret.

Anbefaling 8: Uafhængig og reel kontrol af partistøtte
Greco anbefaler en uafhængig kontrolinstans, der skal kontrollere partiernes regnskaber og donationer. 

Denne anbefaling er ikke implementeret.

Anbefaling 9: Fleksible sanktioner
Greco anbefaler, at fremtidige regler om støtte til politiske partier og valgkampagner ledsages af fleksible – for eksempel administrative – sanktioner, som er effektive, proportionale og afskrækkende.

Denne anbefaling er ikke implementeret.

Kilde: Betænkning om åbenhed om økonomisk støtte til politiske partier, kapitel 7


Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Astrid Krag

MF (S), fhv. social- og ældreminister
student (Tørring Amtsgymnasium. 2001)