Danner: Gør op med kønsstereotype myter

DEBAT: Vi bør lære af vores nordiske naboer, og i langt højere grad tænke viden om køn ind i uddannelserne. Det skriver Susanne Philipson, direktør i Danner.

Af Susanne Philipson
Direktør, Danner

Der hersker en misforstået opfattelse af, at vi i Danmark har ligestilling mellem kønnene. Danmark har aldrig ligget lavere i World Economic Forums årlige måling af ligestilling mellem kønnene – og det er kritisk i forhold til at forhindre mænds vold mod kvinder.

Det vil nok overraske de fleste, at Danmark er dét nordiske land, hvor kønnene er mest opdelt. Vi er langt med den formelle ligestilling i Danmark rent lovgivningsmæssigt, men den reelle ligestilling mellem kvinder og mænd halter langt bag efter. Vi har stadig ikke forstået at se til individet, før vi ser kønnet. I Norge og Sverige har man et meget nuanceret syn på køn, seksualitet og mangfoldighed.

Vores politikere er nødt til at have fokus på at ændre den måde, vi i Danmark opfatter køn og ligeværd på. Vi skal se den enkeltes potentiale, før vi ser kønnet - det gælder hele vejen fra børnehavebørn til skole- og gymnasieelever, de faglige uddannelser, på arbejdspladser og i hjemmet. Det er både relevant i forhold til at give den enkelte mulighed for at leve et frit og fremgangsrigt liv, men det er også relevant i forhold til at nedbringe antallet af kvinder, der udsættes for vold af deres mandlige partner.

Mere ligeværd er lig med mindre partnervold
Ser vi på statistikkerne for vold i nære relationer i Danmark, er der fortsat en kønsmæssig slagside, idet størstedelen af voldudsatte er kvinder, og størstedelen af voldsudøvere er mænd. Forebyggelse af vold i nære relationer handler om at ændre vores forestilling om, hvordan vi lever bedst sammen som individuelle mennesker. Vi ved, at jo mere ligeværd, der er mellem kønnene, jo mindre partnervold.

33.000 kvinder bliver hvert år udsat for vold i hjemmet. De seneste ti år er 92 kvinder blevet dræbt af deres samlever eller eks-samlever, som DR2 har sat fokus på i programmet ’Mænd der dræber. Vold rammer i alle geografiske områder og i alle samfundslag – og altså langt flere kvinder end mænd.

Vi er nødt til at møde drenge og piger på baggrund af viden om, hvad der fremmer ligeværd, de skal ikke mødes på baggrund af kønsstereotype myter. Generelt værdisættes kvindelige egenskaber, værdier og styrker stadig lavere end mandlige i samfundet.

Vores sprogbrug favoriserer ofte de mandlige værdier og nedgør værdier knyttet til kvinder; ”familiefar, karrierekvinde, tøsedreng, kælling, luder.” Det er vigtigt at huske, at alle mennesker besidder både maskuline og feminine sider – og at en balanceret tilgang er vigtig for, at det enkelte menneske kan udfolde sit fulde potentiale fri for forestillinger om, hvad der forventes på grund af ens køn.

Lær af vores nordiske naboer
I uddannelsessektoren kan vi lære af vores nordiske naboer og blive langt mere professionelle i at møde børn og voksne som individer i stedet for et bestemt køn. Børn, der er blevet mødt af med forventning om en speciel adfærd relateret til deres køn, vil ofte agere kønsstereotypt som voksne, og det giver kønsstereotype problemer i samfundet.

Det kan være problemer som mænds dårlige sundhed, kvinders manglende repræsentation i toppen af magtpyramiden, drenges frafald i uddannelser,mænds vold mod kvinder. En reform af pædagoguddannelsen sidste år inkluderede faktisk et undervisningsmodul om køn, som skal klæde kommende pædagoger på til at udøve en reflekteret og professionel kønspraksis over for børnene. Danner hilser denne reform velkommen.

Helt generelt er der brug for at tænke viden om køn ind i uddannelserne. Fagfolk skal vide, hvad man gør for at fremme en mangfoldig udvikling af vores børn og unge, og de skal selv leve værdierne. Herudover er det vigtigt, at der også undervises og oplyses om vold og voldens konsekvenser. Der er altså nok at tage fat på – både for Socialministeren og Ministeren for børn, undervisning og ligestilling. Danner stiller altid gerne op til inspiration og udvikling af initiativer.

Forrige artikel IMR: Behov for stabile løsninger på flygtningesituation IMR: Behov for stabile løsninger på flygtningesituation Næste artikel R: Fokus på den sociale retspolitik R: Fokus på den sociale retspolitik