Det kringlede socialdemokratiske magtspil

ANALYSE: Mette Frederiksen står stærkere internt end tidligere S-formænd, men det forhindrer ikke politiske magtkampe. Situationen kompliceres af, at den største kaffeklub består af tre underfraktioner omkring Wammen, Heunicke og Gjerskov. Søndagens afhopning til Alternativet udgør ingen alvorlig svækkelse af S-formanden.

"Bjarnes exit har en vis betydning, men at Helle er stoppet, er ligegyldigt."

Sådan lyder den typiske vurdering i den socialdemokratiske folketingsgruppe efter deres tidligere lederes farvel til politik.

En ret rå karakteristik af Helle Thorning-Schmidt, der i modsætning til andre S-formænd blev irrelevant, i samme sekund Statsministeriet røg. Efter sin afgang som statsminister markerede Thorning sig kun en enkelt gang politisk, da hun uden held anfægtede Mette Frederiksens mere EU-kritiske linje.

Anderledes med Bjarne Corydon, der var med i den nye ”firebande”, der styrede partiet efter formandsskiftet. Bjarne Corydon er kendt som en ærekær mand, der energisk forsvarede sine tidligere dispositioner – inklusive åbenlyse bommerter som DONG-sagen.

Flere partifæller forventer, at hans afgang vil være med til at frigøre partiet. Man vil stadig stå vagt om prædikatet ”økonomisk ansvarlighed”, men man vil se en gradvis korrektion af linjen. Som flere af socialdemokraterne udtrykker det: ”Der er stadig klare politiske forskelle i folketingsgruppen, men Bjarne var helt uden for skiven.”

Corydon er ikke blevet erstattet i partiets øverste ledelse. Det ventes han heller ikke at blive.

Firebanden er nu reduceret til en trebande – formand Mette Frederiksen, gruppeformand Henrik Sass Larsen og politisk ordfører Nicolai Wammen – suppleret af formandens magtfulde særlige rådgiver, Martin Rossen, der også er stabschef.

Topunderholdning
Trebanden afspejler de tre kaffeklubber, der for tiden eksisterer i partiet.

Klubberne har traditionelt repræsenteret forskellige politiske tendenser, men snittet er langtfra altid rent. Medlemskab af de enkelte klubber er også betinget af personlige venskaber (og fjendskaber) – og rene karrierehensyn.

I perioder har kaffeklubberne haft en decideret destruktiv karakter. Det fik de f.eks. efter det bitre Nyrup-Auken-opgør, hvor den detroniserede Auken rådede over en kaffeklub, der var i stand til at nedstemme partiledelsen ved valget af politisk ordfører.

Sammenlignet med den slags topunderholdning er det indre socialdemokratiske liv dybt kedeligt i dag.

For som noget helt nyt er der ingen af klubberne, der ønsker en anden formand. For første gang i mindst 30 år.

Mette Frederiksen trådte ud af sin egen kaffeklub, Netværket, da hun blev valgt til formand. Hun havde reelt ikke noget valg: Netværket var reduceret til den absolut mindste kaffeklub, og det ville være uholdbart for en siddende formand at repræsentere den mindste klub.

Klubber i klubben
Det er lige så svært at få overblik over de socialdemokratiske klubber og subklubber, som det engang var med myriaderne af partier på den yderste venstrefløj.

Og det er kun blevet mere komplekst efter valget.

Mette Frederiksens gamle kaffeklub er nu delt i to: Allerede på valgaftenen brød en del af Netværket ud. Det var folk som Nicolai Wammen, Dan Jørgensen og Magnus Heunicke, der dannede den nye konstellation, Frokostklubben.

Den blev hurtigt en stor klub, men den har samtidig udviklet sig til de politiske fraktioners pendant til en ”tre-i-ener”. Den ene del af Frokostklubben hører til det Aarhus-netværk, der gik på tværs af de tidligere kaffeklubber.

Her er de centrale skikkelser Wammen, Dan Jørgensen og Kirsten Brosbøl. Men såvel Corydon som afgåede partisekretær Lars Midtiby havde også en vis tilknytning til det uofficielle Aarhus-netværk.

En anden del af Frokostklubben centrerer sig om Magnus Heunicke, der pludselig blev en stærk spiller efter at have været en superpopulær transportminister i Thornings-regeringens sidste dage. Til hans gruppe regnes blandt andre Rasmus Prehn og Rasmus Horn Langhoff.

Mens det lykkedes Wammen at blive politisk ordfører, blev Heunicke ikke engang medlem af gruppeledelsen. Det havde de fleste regnet med, og internt anses Heunicke som taberen i spillet om posterne.

Det tredje hjul i Frokostklubben består af resterne af Svend Aukens gamle fanklub, Rustbankerne, der mistede sin frontfigur, Carsten Hansen, ved valget. De overlevende rustbankere – som Mette Gjerskov, Bjarne Laustsen og Orla Hav – havde behov for en alliance og gik derfor ind i Wammens klub.

På grund af sin sammensatte karakter er Frokostklubben svær at definere politisk. Rustbankerne er partiets gamle venstrefløj, Heunicke ligger et sted mellem venstrefløjen og centrum, mens Wammen konsekvent står med benene støbt i partiets centrum. En grøn profil har hele Frokostklubben dog tilfælles.

Anti-Corydon
Resterne af Netværket ledes nu af Mette Frederiksens studieveninde, den tidligere Enhedsliste-stjerne Pernille Rosenkrantz-Theil. Blandt medlemmerne er blandt andre den tidligere DSU-formand Peter Hummelgaard Thomsen, der først kom i Folketinget sidste år, men regnes for en coming man.

Også folketingsgruppens enfant terrible – Mogens Lykketoft – hørte til i Netværket, før han tog til FN. Netværket er kun repræsenteret med et enkelt medlem i gruppeledelsen, men klubbens medlemmer har flere tunge ordførerskaber. Netværket vil gerne definere sig selv som partiets centrum, men den opfattelse deles langtfra af alle. De fleste ser Netværket som gruppens nye venstrefløj – og det betragtes som en yngre og mere dynamisk efterfølger for Rustbankerne.

Beskrivelsen passer på folk som Rosenkrantz- Theil og Jens Joel, mens Hummelgaard står til venstre på fordelingspolitikken, men samtidig er en værdipolitisk strammer. Overskriften ”anti-Corydon” passer på hele Netværket.

Sass i centrum
Den tredje officielle klub er Morgenmadsklubben, der er den ældste af klubberne. Den har rødder helt tilbage til de gamle fløjkrige, hvor klubben støttede Nyrup og derefter Thorning, og er partiets højrefløj.

Klubbens uofficielle leder er Henrik Sass Larsen, mens Benny Engelbrecht står for at indkalde klubben m.v.

Blandt veteranerne i Morgenmadsklubben er folk som Morten Bødskov, Henrik Dam Kristensen og Nick Hækkerup. Der var på et tidspunkt nogle interne spændinger i Morgenmadsklubben, og Sass og Bødskov er ikke nær så tætte som tidligere. Men Sass står igen meget stærkt i klubben og har dertil nære kontakter til centrale folk i organisationen som særlig rådgiver Martin Rossen, afdelingschef Thor Møger Pedersen og den nye partisekretær, Jan Juul Christensen.

Landbrugspakke og asylstramninger
De forskellige politiske linjer hos S kunne blandt andet ses i debatten om regeringens forkætrede landbrugspakke. Der var ikke intern afstemning om sagen hos Socialdemokraterne, men det stod klart, at der såvel i gruppeledelsen som i folketingsgruppen var flertal for at gå imod. I den sag endte Sass for en gangs skyld på den tabende side. Udfaldet af Eva Kjer-sagen styrkede Socialdemokraternes grønne fløj, og miljø og klima er blevet et bekvemt sted at skabe kant til Venstre-regeringen og komme i sync med resten af rød blok.

Et andet og langt mere eksponeret opgør stod om holdningen til asylstramningerne. Her blev det især i Morgenmadsklubben bemærket, at de tre, der stemte imod – Mette Gjerskov, Yildiz Akdogan og Daniel Toft Jakobsen – alle kom fra Frokostklubben. Og at Wammen og Dan Jørgensen ikke fik forhindret det. Men andre hæfter sig ved, at de tre havde hver deres særlige grunde til at stemme imod partilinjen, og at de formodentlig havde gjort det, uanset hvilken klub de havde tilhørt.

Under alle omstændigheder bliver kritikken af Frokostklubbens ledelse noget vanskeligere, efter Pernille Schnoor søndag deserterede til Alternativet. For Schnoor tilhørte ikke Frokostklubben, men Morgenmadsklubben.

Pernille Schnoor har kun siddet i Folketinget i ti måneder, og hun havde ikke nået at markere sig synderligt. For Alternativet er det vigtigt at kunne trække et siddende socialdemokratisk folketingsmedlem over, men  afhopningen udgør ikke et alvorligt problem for Mette Frederiksen. 

På sin egen måde bekræfter Pernille Schnoors exit, at der ikke findes nogen seriøs modstand mod Mette Frederiksen inden for Socialdemokratiets rammer. 

Forrige artikel Holstein: Løkke i Merkels skygge Holstein: Løkke i Merkels skygge Næste artikel Gult kort til EU-systemet Gult kort til EU-systemet