Det sker i EU: Stats- og regeringscheferne samles til topmøde

OVERBLIK: Brexit forventes at blive det altoverskyggende emne på dagsordenen til ugens EU-topmøde. Ugen byder også på drøftelser om fiskekvoter og en diskussion om, hvorvidt EU skal starte optagelsesforhandlinger med Albanien og Nordmakedonien.

Mandag 14. oktober
EU-Kommissionens Brexit-forhandler, Michel Barnier, vil i løbet af mandagen orientere Europa-Parlamentet og de øvrige 27 medlemslande om status efter weekendens intensiverede forhandlinger med briterne.

Tyrkiet og Syrien forventes at blive et af de største emner på dagsordenen, når udenrigsminister Jeppe Kofod (S) mødes med de andre EU-landes udenrigsministre til ministerrådsmøde for udenrigsanliggender i Luxembourg.

Ministre skal også drøfte Ukraine, og mødet afsluttes med en sen frokost, hvor Ukraines udenrigsminister deltager.

Jeppe Kofod er dog ikke den eneste minister, der er i Luxembourg i dag. Ministeren for fødevarer, fiskeri og ligestilling, Mogens Jensen (S), skal mødes med sine europæiske kollegaer til et todages landbrug- og fiskerirådsmøde.

Ved mødet skal ministrene blandt andet forhandle om fiskekvoterne i Østersøen for 2020. De forhandlinger forventes at blive så vanskelige, at de kan fortsætte frem til tirsdag. Foruden fiskekvoter skal ministrene også tale om reformpakken for den fælles europæiske landbrugspolitik efter 2020.

Desuden forventes det også, at ministrene skal tale om den straftold, som USA planlægger at indføre på europæiske landbrugsvarer fredag i denne uge.

Tilbage i Bruxelles stemmer Budgetudvalget i Europa-Parlamentet om EU-budgettet for 2020.

Donald Tusk mødes med den franske præsident, Emmanuel Macron, i Paris.

Natos generalsekretær, Jens Stoltenberg, rejser til London for at deltage i Natos Parlamentariske Forsamling. Besøget i Storbritannien bruger han samtidig som anledning til at mødes med den britiske udenrigsminister, Dominic Raab, og den britiske forsvarsminister, Ben Wallace.

I Storbritannien vender de britiske parlamentarikere tilbage på arbejde, og parlamentets efterårssamling indledes officielt med den såkaldte Queen’s Speech, hvor den britiske dronning oplister regeringens planer i den kommende samling.

Tirsdag 15. oktober
I Luxembourg fortsætter gårdagens rådsmøde for EU’s landbrug- og fiskeriministre. I dag står programmet igen på fiskekvoter, når Mogens Jensen og hans kollegaer skal tale om de årlige konsultationer mellem EU og Norge og om fiskekvoterne i Nordsøen og Skagerrak.

Jeppe Kofod er også fortsat i Luxembourg, og i dag skal han til to ministerrådsmøder om almindelige anliggender. Første møde er uden Storbritannien, og her skal EU27-landene formentlig drøfte den nyeste udvikling i Brexit-forhandlingerne samt forberede den del af EU-topmødet senere på ugen, der handler om netop briternes udtrædelse.

Næste møde er for alle 28 medlemslande, og her skal ministre drøfte en indledning af EU’s optagelsesforhandlinger med Albanien og Nordmakedonien. Derudover skal ministrene også forberede den del af topmødet, der handler om forhandlingerne om EU’s flerårige finansielle ramme.

Nato-generalsekretær, Jens Stoltenberg, er stadig i London, og i dag mødes han med den britiske premierminister, Boris Johnson.

Onsdag 16. oktober
EU-Kommissionen mødes til sit ugentlige møde, hvor det forventes, at de blandt andet vil drøfte det kommende EU-topmøde samt få en årlig rapport på, hvordan det går med at implementere EU’s frihandelsaftaler.

Det er blevet tid til efterårets sociale trepartstopmøde i EU, hvor EU-institutionerne mødes med de europæiske arbejdsmarkedsparter. Temaet for dette møde er Fremskridt i de sociale og økonomiske dimensioner for et konkurrencedygtigt, retfærdigt og bæredygtigt Europa, og mødet bliver åbnet med taler af både EU-kommissionsformand Jean-Claude Juncker og formanden for Det Europæiske Råd, Donald Tusk.

Formanden for Europa-Parlamentet, David Sassoli, og formændene for de politiske grupper i Parlamentet mødes skiftevis med Frans Timmermans, Margrethe Vestager og Valdis Dombrovskis, der alle tre står til at blive ledende næstformænd i en ny EU-Kommission.

Torsdag 17. oktober
EU’s stats- og regeringschefer samles i dag i Bruxelles til et topmøde med en forholdsvis indholdsrig dagsorden.

I løbet af førstedagen forventes det, at EU-lederne både skal nå at drøfte forhandlingerne om EU’s flerårige finansielle ramme for 2021 til 2027 og briternes udtrædelse af EU.

Alt efter hvad status er i Brexit-forhandlingerne, når vi når frem til torsdag, kan det sidste punkt ende med at give lederne en lang nat.

Fredag 18. oktober
På andendagen af EU-topmødet skal stats- og regeringscheferne nå at tale om EU’s strategiske dagsorden og Unionens klimamål.

Forrige artikel Analyse: Parlamentet hævner Macrons hybris og svækker Europas nye topchef Analyse: Parlamentet hævner Macrons hybris og svækker Europas nye topchef Næste artikel Dagens overblik: Kofod fordømmer Tyrkiets aktion i Syrien, men undviger spørgsmål om dansk våbeneksport Dagens overblik: Kofod fordømmer Tyrkiets aktion i Syrien, men undviger spørgsmål om dansk våbeneksport