Det vil regeringen med sin førtidspensions- og fleksjobreform

DOKUMENTATION: Unge under 40 år skal ikke have førtidspension, rehabiliteringsteam i kommunerne og fleksjob målrettet de fattigste. Det er nogle af forslagene i regeringens udspil til en førtidspensions- og fleksjobreform. Se alle initiativerne her.
Unge mennesker skal ikke have førtidspension
 • Unge unger 40 år skal i stedet for at modtage førtidspension have en tidligere og tværfagligt sammenhængende indsats gennem et ressourceforløb, så de kan hjælpes videre i livet. Et ressourceforløb kan vare op til fem år ad gangen. I nogle tilfælde kan et forløb strække sig over fem år.
 • Kommunerne forpligtes til at etablere Rehabiliteringsteam, der skal bestå af medarbejdere fra jobcentret og social-, sundheds- og uddannelsesområdet, der er beslutningskompetente. Teamet skal have adgang til sundhedsfaglig ekspertise, fx en socialmediciner, psykiater, psykolog, sygeplejerske eller fysioterapeut.
 • Regeringen afsætter ca. 1,4 milliarder kroner årligt til indsatsen, når forløbene er fuldt indfaset.
 • Personer over 40 år også have ét ressourceforløb, inden de kan få tilkendt førtidspension.
 • Regeringen lægger op til, at alle, der deltager i ressourceforløb, skal beholde den samme ydelse, som de modtog inden ressourceforløbet
 • For at gøre det lettere at arbejde under et ressourceforløb skal modregningsreglerne være lempelige, så personer, der arbejder undervejs i ressourceforløbet, ikke modregnes krone for krone, men kan beholde en større del af lønindtægten.
 • Regeringen lægger i sit udspil op til, at der afsættes midler til opstart af rehabiliteringsteam i de enkelte kommune
 • Regeringen lægger op til at følge indsatsen i kommunerne tæt og sikre, at de erfaringer udveksles mellem kommuner, så alle får den rigtige hjælp, uanset hvor i landet de bor. Regeringen lægger også op til, at hele indsatsen skal evalueres.

Flere førtidspensionister i arbejde

 • Nuværende førtidspensionister, der selv ønsker det, skal have ret til tre afklaringssamtaler i jobcentret og have mulighed for at modtage tilbud om vejledning, opkvalificering og virksomhedspraktik fra kommunen.
 • Regeringen vil sikre, at andelen af unge under 40 år på førtidspension falder drastisk. Derfor skal gruppen skal have mulighed for et ressourceforløb.
Førtidspension og merudgiftsydelse
 • Lavere førtidspension til pensionister, som bor i udlandet Førtidspensionister på ny ordning, der flytter til et land uden for EU/EØS, skal ikke kunne tage hele pensionen med.
 • Regeringen lægger op til, at de faste ydelsestrin efter paragraf 100 afskaffes, så merudgiftsydelsen i stedet udmåles på baggrund af den enkeltes sandsynliggjorte merudgifter
 • Regeringen lægger op til, at førtidspensionister på gammel ordning, der modtager tilskud efter § 95 i serviceloven, også skal kunne få merudgiftsydelse.
 • Regeringen vil indføre mulighed for at udbetale pensionsopsparingen ved dødsfald, efter at pensionisten er overgået fra førtidspension til folkepension.

Fleksjob

 • Personer under 40 år kan højst få fleksjob fem år ad gangen. Når perioden udløber, skal kommunen tage stilling til, om personen skal have ret til et nyt midlertidigt fleksjob.
 • Mindre i tilskud til højtlønnede i fleksjob, mere i tilskud til lavtlønnede i fleksjob. 
 • Ledighedsydelse forudsætter medlemskab af en a-kasse.
 • Fleksjobansatte, der er medlemmer af en a-kasse, får et højere tilskud end andre. 
 • Regeringen foreslår, at medlemmer af en a-kasse kan få op til 98 procent af maksimale dagpenge (ca. 200.000 kr. årligt) i tilskud, og at ikke-medlemmer kan få et tilskud på op til 88 procent af maksimale dagpenge (ca. 180.000 kr. årligt).
 • Tjener man over et vist beløb bortfalder tilskuddet helt. Ca. 36.500 kr. om måneden for medlemmer af en a-kasse og ca. 33.500 kroner om måneden for ikke-medlemmer.
 • En mere aktiv indsats for ledige, som er visiteret til et fleksjob. Fleksjobvisiterede skal have ret og pligt til den samme aktive beskæftigelsesindsats som andre ledige.
 • Varighedsgrænse på ledighedsydelse. Perioden på ledighedsydelse skal følge den almindelige dagpengeperiode på højest to år inden for de seneste tre år.
 • Fleksjob til selvstændige afskaffes.

Økonomi i reform-udspillet

 • Giver 1,9 mia. kr. i provenu i 2020
 • Øger beskæftigelsen med 2.300 personer i 2020 (5.000 inklusiv støttet beskæftigelse). 

 


  Politik har aldrig været vigtigere
  Få gratis nyheder fra Danmarks største politiske redaktion
  Ved at tilmelde dig Altingets nyhedsbrev, accepterer du vores generelle betingelser