Om  
Oluf Krieger von Lowzow

Dødsfald: Fhv. MF (K), godsejer Oluf Krieger von Lowzow (90)

Forhenværende konservativt medlem af Folketinget og formand for Tolvmandsforeningerne, godsejer, kammerherre og hofjægermester Oluf Krieger von Lowzow, Estruplund ved Ørsted, er stille sovet ind, 90 år gammel. Bisættelse 21. januar 2022.

Oluf Krieger von Lowzow gjorde både karriere politisk, organisatorisk og i landbruget. Det var ikke småting, han nåede i sit lange liv.

Allerede som 11-årig var han så heldig at arve Estruplund Gods efter en fjern onkel, og det skulle komme til at præge hans livsgerning. Fra 1956 drev han godset, som han var ejer af 1942-2000. Indtil i sommers var han frivillig medarbejder, når der skulle slås græs overalt.

von Lowzow blev student fra N. Zahles Skole og fik 1950-56 en praktisk uddannelse inden for landbrug i Danmark og USA suppleret med en teoretisk uddannelse på Korinth Landbrugsskole og Cornell University i New York.

Han var medlem af Folketinget, valgt for De Konservative i Hammel-, Skanderborg- og Silkeborg-Kredsene, i årene 1971-73 og 1975-79 og var i den forbindelse delegeret til FNs generalforsamling 1977 og 1978.

von Lowzow blev medlem af bestyrelsen for Centralforeningen af Tolvmandsforeninger - de store jordbesiddere - fra 1967, blev næstformand 1972 og var så formand 1973-83. Han var formand for Det Danske Hedeselskab i årene 1982-98. 

På kulturfronten var Oluf Krieger von Lowzow formand for Dansk Landbrugsmuseum Gammel Estrup i årene 1991-2007.

Erhvervsmæssigt må nævnes, at han var formand for Topdanmark 1986-94.

Oluf Krieger von Lowzow var Ridder af 1. grad af Dannebrog. Han blev æresmedlem af Centralforeningen af Tolvmandsforeninger 1984 og af Det Danske Hedeselskab 2004.

Bisættelse: Fredag 21. januar 2022 kl. 14 fra Estruplund Kirke.

Omtalte personer

Oluf Krieger von Lowzow

Fhv. MF (K, 1971-73 og 1975-79), kammerherre, hofjægermester, fhv. godsejer (Estruplund)

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion