Dødsfald: fhv. minister Tove Lindbo Larsen (89)

DØDSFALD: Forhenværende kirke- og grønlandsminister samt ikke mindst socialdemokratisk folketingsmedlem gennem 22 år Tove Lindbo Larsen, Frederiksberg, er død, 89 år gammel.

Placeholder image

Hun nåede lige at komme med på ministerholdet med ansvar for kirke og sit elskede Grønland, før Anker Jørgensen (S) i 1982 måtte slippe regeringsmagten.

Tove Lindbo Larsen, der nu er død, 89 år gammel, nåede til gengæld at være medlem af Folketinget i sammenlagt hele 22 år, fordelt over årene 1971-73, 1977-87 og 1988-98. Dertil kommer, at hun i årene 2002-11 var formand for Fhv. folketingsmedlemmers Forening. Så så man hende med det flotte hvide år komme gående målrettet, smilende og hilse på de mange, hun fortsat kendte på Borgen.

Københavnske Tove Lindbo Larsen uddannede sig som ernærings- og husholdningsøkonom, et fag, hun også kom til at arbejde intenst med politisk i sit virke.

Allerede fra 1953 var hun medlem af Socialdemokratiet. Såvel hendes mand som svigerfaderen, der i en årrække var folketingsmedlem, støttede hendes politiske engagement. Gennem sin uddannelse og erhvervserfaring havde hun stor viden om forbrug og ernæring, og disse områder blev hendes indgang til politik og hendes mærkesager gennem et langt politikerliv.

Hendes politiske karriere kulminerede i 1981, da hun blev udnævnt til kirke- og grønlandsminister. Lindbo Larsen havde været medlem af Grønlandsudvalget, og hendes store interesse for Grønland kom hende til gode som minister, hvor hun lagde vægt på at få hjemmestyreordningen fra 1978 til at fungere.

Som folketingsmedlem var Tove Lindbo Larsen et fremtrædende socialdemokratisk medlem, blandt andet som medlem af folketingsgruppens bestyrelse gennem i alt ni år.

Hun var formand for Folketingets Erhvervsudvalg 1979-81 og i en årrække endvidere medlem af Europaudvalget med forbrug, ernæring og sundhed som speciale. I 1984 havde hun sin store andel i vedtagelsen af en dansk ernæringspolitik, som var med til at bane vejen for en større forståelse for ernæringens samfundsmæssige betydning og siden blev et vigtigt redskab i reguleringen af den offentlige kostforplejning samt oplysning til befolkningen.

Venlig og blid
Tove Lindbo Larsen var en venlig, blid personlighed. Hun var fra en tid, hvor det ikke altid var lige nemt at gøre sig gældende som kvinde i en mandsdomineret politisk verden. Hun blev i 1966 formand for Socialdemokratiske Kvinders Fællesudvalg, København, der var et fælles organ for de københavnske socialdemokratiske kvindeudvalg. Hun varetog denne post, indtil kvindeudvalgene blev nedlagt på partikongressen i 1969.

I Dansk Kvindebiografisk Leksikon sammenfattes hendes gerning:

"Hun har i hele sit virke taget parti for den svage part, hvad enten det var forbrugerne, grønlænderne eller pensionisterne. Som politiker har hun været fleksibel og samarbejdssøgende uden at fravige sin faste kurs eller svigte sit sociale menneskesyn og har herved vundet stor tillid og respekt. Hun har været med til at ændre husholdning fra en privatsag til et samfundsanliggende, reguleret gennem lovgivning og varetaget af professionelle statslige institutioner."

Mange tillidshverv
Listen over de tillidshverv, Tove Lindbo Larsen påtog sig gennem sit lange samfundvirke, er usædvanlig lang. 

Hun blev medlem af bestyrelsen for Hovedstadens Brugsforening i 1969 og var det eneste kvindelige medlem i bestyrelsen for FDB (Fællesforeningen af Danmarks Brugsforeninger) 1972-81, de sidste tre år tillige næstformand.

1968-81 repræsenterede hun AOF (Arbejdernes Oplysningsforbund) i Statens Husholdningsråd, ligesom hun i flere perioder havde sæde i Forbrugerrådet, Statens Levnedsmiddelråd og Monopolrådet.

Hun var mangeårig næstformand og formand i Pensionisternes Samvirke i Danmark og forbrugerrepræsentant i Bikuben, den senere BG Bank.

Et langt, samfundsengageret, politisk virke er ved sin endestation. Bisættelsen har fundet sted, oplyser familien, der betegner deres mor, farmor og svigermor med ordene:

"Vi vil savne hendes påmindelser om at værdsætte livet og gøre det festligt."

Omtalte personer

Tove Lindbo Larsen

Fhv. minister (S), fhv. MF
husholdningslærer (Suhrs Seminarium 1951)

Politik har aldrig været vigtigere
Få gratis nyheder fra Danmarks største politiske redaktion
Ved at tilmelde dig Altingets nyhedsbrev, accepterer du vores generelle betingelser