Efter kritisk brev: Elever til forsvar for mobbeklagenævn

MOBNING: En række organisationer bag folkeskolen har opfordret undervisningsministeren til at droppe et bebudet klagenævn. Men de handler ikke i elevernes interesser, siger skoleelever og gymnasieelever.

Foto: Casper Christoffersen/Scanpix
Emma Qvirin Holst

Undervisningsministeren skal stå fast og sikre et klagenævn mod mobning.

Sådan lyder budskabet fra Danske Skoleelever, Danske Gymnasieelevers Sammenslutning og Landssammenslutningen af Handelsskoleelever.

"Vi oplever stadig problemer med mobning både i grundskolen og på vores ungdomsuddannelser. Det har været svært for os elever at være sikret handling, men det vil politikerne nu rent faktisk gøre noget ved,” siger Martin Thing, der formand for Danske Gymnasieelevers Sammenslutning, i en pressemeddelelse.

”Derfor er der kun at opfordre regeringen og folketingsflertallet til at stå fast, også selvom store organisationer som KL og Danmarks Lærerforening i et sidste desperat forsøg prøver at få skrottet det historiske initiativ om et klagenævn,” fortsætter han.

Læs også: Massivt pres på minister: Drop klageinstans mod mobning

Onsdag kunne Altinget berette, at alle organisationerne bag folkeskolen – med undtagelse af eleverne – i et stærkt kritisk brev opfordrer undervisningsminister Merete Riisager (LA) til at droppe et lovforslag om en klageinstans mod mobning.

”Mobning skal bekæmpes i et samarbejde mellem de professionelle, forældre og børn. Lovforslaget viser mangel på tillid til, at de ansatte på skoler og institutioner tager mobning seriøst, og lovforslaget overser det arbejde, som skolebestyrelser og forældre gør sammen for at komme mobning til livs,” lød det fra organisationerne i brevet til ministeren.

Organisationerne bag brevet er for KL's Børne- og Kulturudvalg, Danmarks Lærerforening, Børne- og Kulturchefforeningen, Skolelederforeningen, BUPL og BUPL's Lederforening.

Eleverne mangler rettigheder
Skoleeleverne og gymnasieeleverne langer ud efter organisationerne, som de ikke mener, varetager elevernes interesser.

"Alene i folkeskolen er det 20 % af eleverne, der har oplevet mobning. Jeg troede, at lærere, skoleledere og kommuner var sat i verden for at sikre, at vi elever skulle have en god og tryg skolegang, men deres organisationer bruger alle deres kræfter på at bekæmpe det klagenævn, der blot vil sikre os elever samme rettigheder, som de selv har,” siger Jens Vase, der er formand for Danske Skoleelever, i en pressemeddelelse.

Eleverne henviser til, at lønmodtagere på arbejdsmarkedet har muligheder for at klage over mobning, chikane og dårlig trivsel. Den mulighed har elevorganisationerne længe ønsket at få i skolerne.

”Lærerformanden må da svare på, hvorfor hans egne medlemmer skal have retten til at klage over mobning og dårligt psykisk arbejdsmiljø, mens vi elever er efterladt med en lovgivning, der ikke er mere værd end det stykke papir, den er skrevet på,” siger Jens Vase.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Jens Vase

Fhv. formand, Danske Skoleelever
folkeskole (Odder Lille Friskole)