En halv million danskere får ny overenskomst

OK15: Ny overenskomst for landets kommunalt ansatte sikrer lønstigning og en uges ekstra lønnet forældreorlov til fædre.

KL og Forhandlingsfællesskabet er mandag morgen blevet enige om en ny tre-årig overenskomst for de cirka 500.000 ansatte i kommunerne.

”Vi er landet med en overenskomst, der giver forenkling, er økonomisk ansvarlig, og som yderligere udvikler kommunerne som attraktive arbejdspladser. Det er jeg meget tilfreds med,” siger Michael Ziegler, formand for KL’s Løn- og Personaleudvalg, i en pressemeddelelse. 

Forliget indebærer generelle lønstigninger på i alt 5,42 procent fordelt med 1,60 procent i 2015, 1,50 procent i 2016 og 2,32 procent i 2017.

"Resultatet kan vi godt være bekendt, uden det er prangende. Vi har aftalt en fornuftig lønudvikling, hvor de generelle lønstigninger sikrer reallønnen i perioden, og endda forbedrer den en smule. Resultatet skal ses i sammenhæng med, at samfundsøkonomien fortsat er presset, og at vi ved de seneste overenskomstrunder ikke har kunnet sikre reallønnen," siger formanden for Forhandlingsfællesskabet, Anders Bondo Christensen, i en pressemeddelelse. 

Ekstra forældreorlov til fædre
Aftalen betyder også, at der kommer yderligere midler til organisationsforhandlingerne og til at fremme store forenklingsprojekter, skriver KL i en pressemeddelelse.

Reguleringsordningen videreføres, men i ændret form, idet der indføres et privatløns-værn, der sikrer, at lønudviklingen i den kommunale sektor er i balance med lønudviklingen i den private sektor.

Desuden betyder forliget blandt andet, at der bliver givet en uges ekstra lønnet forældreorlov til fædre. Retten til tjenestefrihed, hvis ens barn bliver indlagt på hospitalet, stiger fra de nuværende fem dage til op mod ti dage. 

Endelig omfatter forliget initiativer, der skal forebygge og håndtere problemstillinger i forhold til det psykiske arbejdsmiljø.

Kommunerne vil fremadrettet blive tilbudt at få besøg af et rejsehold, der kan understøtte de kommunale arbejdspladsers og kommunernes fortsatte arbejde omkring psykisk arbejdsmiljø, skriver KL.

Djøf: Glad for lønstigning
Hos Djøf, der organiserer mange jurister og økonomer i kommunerne, er der tilfredshed med de generelle lønstigninger på 4,81 procent.

"Det skaber reallønssikring og sandsynligvis også en stigning i reallønnen for de kommunalt ansatte," udtaler Lars Qvistgaard, formand for Djøfs Overenskomstforening, i en pressemeddelelse.

Derudover bliver reguleringsordningen videreført. Dog i en ændret form, som det også er tilfældet på statens område.

"Men med en forventet udmøntning fra reguleringsordningen på 0,61 pct. oven i de aftalte generelle lønstigninger på 4,81 pct. ser det meget ud til, at lønudviklingen i perioden får et ekstra løft," udtaler Lars Qvistgaard i pressemeddelelsen.

Læs hele aftaleteksten her.

,

Forrige artikel Bondo: Ny aftale løser ikke folkeskolens problemer Bondo: Ny aftale løser ikke folkeskolens problemer Næste artikel Sådan forløber mindehøjtideligheden for skudofrene Sådan forløber mindehøjtideligheden for skudofrene