EU-dom på vej kan underkende danske familiesammenføringsregler

OMMER: EU’s generaladvokat sår tvivl om, hvorvidt tyrkiske borgere kan få afslag på familiesammenføring med begrundelse i manglende tilknytning til Danmark.

BRUXELLES: Dårlige udsigter til vellykket integration er ikke en begrundelse for afslag på familiesammenføring, som holder i EU-retten, når det gælder tyrkiske borgere, der arbejder og bor i Danmark.

Det mener EU’s generaladvokat, der i en foreløbig kendelse onsdag vender tommelfingeren nedad over for de danske regler.

Udtalelsen fra generaladvokat Paulo Mengozzi er kun vejledende. Men EU-Domstolen lander i langt de fleste tilfælde på samme linje ved den endelige domsafsigelse.

Tilknytning til Danmark
Det er Østre Landsret, der har bedt dommerne i Luxembourg om at kaste et blik på den danske sag. Den tager udgangspunkt i Udlændingeloven fra 2004, der gør klart, at børn skal have et grundlag for vellykket integration, hvis de skal kunne familiesammenføres med deres forældre i Danmark mere end to år efter, at forældrene har fået permanent opholdstilladelse.

Men EU og Tyrkiet har indgået en aftale helt tilbage i 1980, som indebærer, at EU-landene ikke må indføre mere restriktive regler for arbejdskraftens frie bevægelighed for tyrkiske borgere med arbejdstilladelse, end dem, der var gældende, da aftalen trådte i kraft.

Generaladvokaten gør klart i sin udtalelse, at der her er tale om en sådan ny begrænsning, fordi det potentielt kan stå i vejen for en tyrkisk arbejdstagers tilknytning til arbejdsmarkedet, hvis han ikke kan have sine mindreårige børn hos sig.

Familien Genc
Sagen drejer sig om tyrkiske Caner Genc, hvis far, efter at være blevet skilt fra drengens mor, flyttede til Danmark i 1997. Her blev han dansk gift og fik senere permanent opholdstilladelse. Drengens to brødre var med faren i Danmark, mens Caner blev hos bedsteforældrene i Tyrkiet. I 2005, da drengen var 14, søgte faren om familiesammenføring. Året efter fik han afslag fra Udlændingestyrelsen med begrundelsen, at der ikke var grundlag for vellykket integration.

Udlændingestyrelsen hæftede sig blandt andet ved, at Caner ikke før havde været i Danmark, at han kun talte tyrkisk, og at faderen ikke var godt nok integreret i det danske samfund til at sandsynliggøre, at det ville gå bedre med sønnen.

Ifølge generaladvokaten er det danske krav om integrationspotentiale dog uforenelige med aftalen mellem EU og Tyrkiet, fordi det ”ubestridt” gør familiesammenføring vanskeligere for tyrkiske arbejdstagere i Danmark.

Det er nu op til EU-Domstolen at afsige den endelige dom i sagen.

Forrige artikel Undersøgelse af Annegrethe Rasmussens artikler bragt i Altinget Undersøgelse af Annegrethe Rasmussens artikler bragt i Altinget Næste artikel Hjemløse vil også have en Danmarks Indsamling Hjemløse vil også have en Danmarks Indsamling