Fedmeeksperter forlader arbejdsgruppe i protest

STOP: Medlemmerne fra fem lægefaglige selskaber træder med øjeblikkelig virkning ud af den arbejdsgruppe, som regeringen og regionerne før jul overhalede inden om. Haarder beklager deres afgang.
Foto: colourbox
Ole Nikolaj Møbjerg Toft
"Pis mig i øret" - det var blandt de nu berømte citater, da sundhedsminister Bertel Haarder (V) lige før jul sidste år blev interviewet af TV-Avisen om nye retningslinier for, hvornår overvægtige kan blive fedmeopereret. 

Nu dukker sagen op igen. Den arbejdsgruppe, som i første omgang blev nedsat, men som blev overhalet af en lille hurtigt arbejdende arbejdsgruppe, skulle nemlig efterfølgende fortsætte sit arbejde.

Det skulle ske, efter at regeringens og regionernes lyn-arbejdsgruppe var kommet med nye retningslinjer, der primært skulle begrænse antallet af patienter, der overhovedet kunne komme i betragtning til en operation.

"Men det bliver uden os." Sådan lyder det nu fra en række af de lægelige eksperter i arbejdsgruppen, der har skrevet til Sundhedsstyrelsen, at de træder ud af arbejdsgruppen, der skulle udarbejde kliniske retningslinjer for selve behandlingen af fedmeopererede inden, under og efter operationen.

"Kommissoriet for vores arbejde er ændret. Vi skal ikke længere bidrage med at samle den nyeste faglige viden, der er på området. Derimod skal vi nu nærmest bare blåstemple det arbejde, som den anden arbejdsgruppe har lavet," siger ledende overlæge Lars Naver, der er mave-tarmkirurg på Hvidovre Hospital. Han har indtil sin udmeldelse siddet i arbejdsgruppen for Dansk Gastroenterologisk Selskab (DGS). 

Fakta
Sagen:
Som følge af økonomiaftalen mellem regeringen og regionerne for 2011 blev der nedsat en arbejdsgruppe, der skulle se på retningslinjerne for behandlingen af ryg-patienter og fedmeoperationer samt kriterierne for, hvornår patienter skulle henvises til de to operationstyper. Begge behandlingsmetoder har været i kraftig vækst de seneste år - det samme har udgifterne.

I arbejdsgruppen, der har til huse i Sundhedsstyrelsen, har over ti medlemmer med repræsentanter fra Sundhedsministeriet, regionerne samt eksperter i fedme- og rygkirurgi.

Ifølge sundhedsministeren og Danske Regioner frygtede man i efteråret 2010, at arbejdsgruppen ikke ville nå at få anbefalingerne færdige til 1. januar 2011.

Danske Regioner og Sundhedsministeriet blev så enige om at nedsætte et miniudvalg i deres eget regi ledet af vicedirektør på Hvidovre Hospital, Torben Mogensen. Han sad også i det oprindelige udvalg.

17. december offentliggør Sundhedsministeriet en pressemeddelelse med Torben Mogensen-udvalgets arbejde, hvilket skærper kriterierne for, hvornår patienter kan blive fedme- og rygopereret.

Pressemeddelelsen nævner ikke, at der har været nedsat to arbejdsgrupper. Det er samme aften, at Bertel Haarder bliver rasende på en DR-journalist, da denne spørger om, hvorfor den oprindelige arbejdsgruppe blev overhalet. Sundhedsstyrelsens arbejdsgruppe skal stadig levere kliniske retningslinjer for, hvordan den egentlige behandling skal ske.

Sundhedsstyrelsen har for kort tid siden skrevet ud til medlemmerne af den oprindelige arbejdsgruppe med sit bud på, hvad de skal arbejde videre med. Det har fået en række medlemmer af arbejdsgruppen til at trække sig. Alle medlemmerne har endnu ikke svaret styrelsen. Det sker i løbet af næste uge.

Ekspert: Intet fagligt grundlag
Regeringens arbejdsgruppe, også kaldet Torben Mogensen-gruppen, begrænsede antallet af patienter, der kan blive indstillet til en operation ved at øge kravene til, hvor overvægtige patienterne skal være, ligesom at minimumsalderen er øget.

Lyn-arbejdsgruppen, der blev ledet af den lægelige direktør på Hvidovre Hospital, Torben Mogensen, blev af oppositionen og Lægeforeningen kritiseret for ikke at besidde samme faglighed som den store arbejdsgruppe, der i første omgang var blevet nedsat.

Men jeg forstår godt, at eksperterne ikke vil arbejde med ført hånd og derfor siger fra.

Jonas Dahl (SF), Sundhedsordfører

Lars Naver mener ikke, at de retningslinjer, som Torben Mogensen-gruppen kom med, hviler på et fagligt grundlag.

"Danmark er det eneste sted i verden med sådanne visitationskriterier, der blev lavet i december. Faktisk så går man i andre lande den anden vej og tilbyder flere patienter denne operation. Der er ingen faglig begrundelse for de nye danske kriterier", siger Lars Naver.

Ud over DGS har arbejdsgruppens medlemmer fra Dansk Kirurgisk Selskab (DKS), Dansk Endokrinologisk Selskab (DES), Dansk Selskab for Adipositasforskning og Dansk Selskab for Plastik- og Rekonstruktionskirurgi meldt deres afgang fra arbejdsgruppen (DSPR) .

Ledende overlæge Morten Bischoff-Mikkelsen fra DSPR mener ikke, at man kan lave nye kliniske retningslinjer uden at forholde sig til, hvem der kan få en operation.

Ekspert 2: Ikke et reelt forløb 
Samtidig mener han, at processen er helt forkert i forhold til, hvordan prioriteringer bør foregå i sundhedsvæsnet.

"Hidtil har man jo ladet de faglige selskaber lave de medicinske vurderinger. Derefter har man så lavet nogle sundhedsøkonomiske prioriteringer. Problemet er, at regeringen og regionerne her har brudt traditionen ved at lave en økonomisk prioritering og camoufleret den som en lægefaglig vurdering," siger Morten Bischoff-Mikkelsen og fortsætter:

"Her havde det været mere reelt, hvis de havde ventet på, at vi var færdige i arbejdsgruppen og så derefter foretaget nogle økonomiske prioriteringer i forhold til, hvor mange der kan få en operation. Jeg tror faktisk, at mange i arbejdsgruppen godt ville kunne forstå, at man af økonomiske årsager må begrænse antallet af operationer," siger Morten Bischoff-Mikkelsen. 

De fem eksperters afgang fra arbejdsgruppen og især medlemmerne fra DKS, DGS og DES betyder, at der nu mangler faglig tyngde i arbejdsgruppen.

I Sundhedsstyrelsen mener man dog, at det er for tidligt at afgøre arbejdsgruppens videre skæbne.

Alle medlemmerne har endnu ikke svaret på Sundhedsstyrelsens udkast til, hvad arbejdsgruppen kan arbejde videre med, når nu Torben Mogensen-gruppen har lavet retningslinier for, hvornår patienter kan blive indstillet til en operation.

"Men selvfølgelig gør det indtryk, at nogle af eksperterne på området vælger at takke nej til at fortsætte. Vi mener jo stadig, at der er en del arbejde, der skal gøres med at lave de kliniske retningslinier for, hvordan patienterne skal behandles," siger Jean Hald Jensen fra Sundhedsstyrelsen.

Hun peger på, at Torben Mogensen-arbejdsgruppen primært lavede retningslinjer for, hvem der kan blive visiteret til en operation, og ikke hvordan behandlingen skal foregå. 

Haarder: Jeg er ked af det
Det var i går ikke muligt at interviewe sundhedsminister Bertel Haarder om eksperternes afgang i går.

I en mail slår han dog fast, at han synes, det er uheldigt, at eksperterne ikke vil deltage i arbejdsgruppen.

"Det beklager jeg meget, fordi det er vigtigt, at beslutninger bygger på lægefaglig ekspertise i denne sag som alle andre sager. Derfor er jeg ked af det," siger Bertel Haarder.

Socialdemokraternes forebyggelsesordfører, Flemming Møller Mortensen, som tidligere har indkaldt sundhedsminister Bertel Haarder i samråd i sagen, undrer sig.

"Bertel Haarder er jo dybt inkonsekvent i den her sag. Først går han uden om den oprindelige arbejdsgruppe og lytter i stedet en anden arbejdsgruppe, der slet ikke har samme faglige tyngde. Og så går han nu ud og siger, det er så vigtigt med faglig ekspertise," siger Flemming Møller Mortensen, der har forståelse for, at en stribe af oprindelige arbejdsgruppes medlemmer træder ud.

Det samme har SF's sundhedsordfører Jonas Dahl, der kalder Bertel Haarders udmelding for grinagtig, fordi han nu peger på vigtigheden af lægefaglig ekspertise.

"Men jeg forstår godt, at eksperterne ikke vil arbejde med ført hånd og derfor siger fra. Men det er klart, at det underlige forløb med de to arbejdsgrupper skyldes, at Bertel Haarder har travlt med at slukke ildebrande i den borgerlige sundhedspolitik. Vi havde jo i lang tid peget på problemer på blandt andet dette område," siger Jonas Dahl.

Dokumentation

Den mail som Sundhedsstyrelsen har sendt til medlemmerne af den oprindelige arbejdsgruppe:

Kære arbejdsgruppe

Tak for sidste møde, hvor vi aftalte, at jeg skulle komme med et udspil til det videre faglige arbejde - set med Sundhedsstyrelsens briller. Det sender jeg jer hermed. 

Mit udspil er, at arbejdsgruppen fortsat har til opgave at revidere fællesprotokollen for 2008 inden for områderne: valg af operationstype, kontraindikationer for fedmekirurgi samt kortlægning af komplikationer (kirurgiske og medicinske), herunder forebyggelse af disse. Herudover skal arbejdsgruppen udarbejde retningslinjer for indholdet af det medicinske behandlingsprogram forud for stillingtagen til operation.

Desuden skal arbejdsgruppen udarbejde retningslinjer for information til patienten samt kortlægge mulighederne for behandling af svær overvægt, herunder livsstilsintervention, farmakologi og kirurgi og disse behandlingstypers effekt på vægttab og co-morbiditet.  

Arbejdsgruppen skal i sit arbejde tage udgangspunkt i nationale såvel som internationale erfaringer. Ovenstående vil være til gavn for de patienter, der opfylder de i Danmark gældende visitationsretningslinjer.

Ovenstående faglige opgaver i relation til fedmeoperationer er efter min mening væsentlige at få løst uanset hvilke visitationskriterier der gælder.

Jeg ser frem til at modtage jeres tilbagemeldinger på det ovenfor skitserede videre arbejde med de faglige retningslinjer, og jeg håber, at Sundhedsstyrelsen snarest vil kunne indkalde jer til det videre arbejde.

Venlig hilsen

Else Smith
Adm. direktør


Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Bertel Haarder

Bestyrelsesformand, Det Kgl. Teater, fhv. MF og minister (V)
cand.scient.pol. (Aarhus Uni. 1970)

Jonas Dahl

Hospitalsdirektør, Regionshospitalet Randers, bestyrelsesformand, Egmont Højskolen
cand.mag. i samfundsfag og historie (Aarhus Uni. 2007)

Flemming Møller Mortensen

MF (S), fhv. minister for udviklingssamarbejde og for nordisk samarbejde
sygeplejerske (Sygeplejeskolen i Aalborg 1988), salgsuddannet (AstraZeneca 2004)