Folketinget får nye redskaber: Embedsmænd undgår høringer

NYE ARBEJDSFORMER: Folketingets partier er blevet enige om en række forslag, der ændrer på arbejdsgangen. Nu kommer der partilederrunder i salen, men embedsmænd slipper i denne omgang for at skulle deltage i høringer uden ministeren.

Når det nye folketingsår starter i oktober, møder folketingsmedlemmer ikke blot op til en nyrenoveret folketingssal.

Folketingets forretningsorden er også blevet rettet til, hvilket ændrer i de 179 politikeres arbejdsgang.

For fremtiden skal der være partilederrunder i folketingssalen, og politikerne skal i større grad deltage i de såkaldte deputationer, hvor borgere har mulighed for at forelægge deres holdninger til de forslag, som Folketinget arbejder med.

Det står klart, efter at Udvalget for Folketingets Forretningsorden onsdag er blevet enige om forslag til nye arbejdsformer i Folketinget. Det er et enigt udvalg, der står bag vedtagelsen.

”Vi er godt tilfredse alle sammen,” siger Folketingets formand, Pia Kjærsgaard (DF), til Altinget efter udvalgets møde.

”Det kommer til at betyde mere smidighed og nemmere tilgang til tingene, og det er det, som vi har været interesseret i. En gang imellem skal vi jo ændre, uden at vi laver store revolutioner, og det er små, men effektive tiltag,” tilføjer Pia Kjærsgaard.

Embedsmænd slipper for høringer
Forslagene stammer fra en arbejdsgruppe, der blev nedsat med henblik på, at Folketinget skal genvinde magten fra regeringen og skal kunne føre ordentligt tilsyn med ministrene.

Arbejdsgruppens forslag er tidligere blevet beskrevet i Berlingske og TV 2 i forbindelse med, at den fremlagde resultatet af sit arbejde.

Ifølge Pia Kjærsgaard har udvalget nikket ja til alle forslag undtagen et enkelt om, at embedsmænd skal kunne deltage i høringer uden ministerens tilstedeværelse. Der er ellers bred opbakning til forslaget i udvalget, men det er ikke lykkedes at få statsminister Lars Løkke Rasmussens (V) støtte.

”Det, der hænger, beklageligvis, er det med embedsmændenes deltagelse. Der kan vi desværre ikke rokke statsministeren. Der er et bredt ønske for det i udvalget, men alle de øvrige forslag er gået igennem,” siger Pia Kjærsgaard.

Uden ændringer?

”Ja.”

Forslaget om embedsmændene er dog ikke begravet endnu. Pia Kjærsgaard tilføjer, at udvalget vil tage det op igen på et senere tidspunkt og forsøge at få det indført.

Mere tilsyn med ministrene
Foruden partilederrunder i folketingssalen har arbejdsgruppen ifølge Berlingske også foreslået, at der bliver indført en spørgetime med fagministrene. Den skal være på prøvebasis og have samme form, som statsministerens spørgetime, hvor udvalgsmedlemmerne i de respektive fagudvalg kan spørge ind til fagministerens holdning til forskellige sager.

Der skal også holdes mere skarpt øje med antallet af lovforslag, der bliver hastebehandlet, således at Folketinget har bedre mulighed for at gribe ind, hvis tallet bliver for højt. Ligeledes skal antallet af ministerbemyndigelser undersøges. En bemyndigelse giver ministre mulighed for at fastsætte regler og igangsætte forsøg uden et politisk flertal.

Derudover skal Folketingets udvalg afholde flere møder og høringer ude i landet.

Det er nogle af hovedelementerne i forslagene. Artiklen opdateres, når det endelige beslutningsforslag med alle ændringer foreligger.

Forrige artikel 11 organisationer går sammen om grøn investeringsstrategi 11 organisationer går sammen om grøn investeringsstrategi Næste artikel Ellemann bryder med Lundes underskrift-princip: ”Det er simpelthen, fordi jeg vil” Ellemann bryder med Lundes underskrift-princip: ”Det er simpelthen, fordi jeg vil”