Kommuner dropper fusion med Danske Regioner

FUSER: De delegerede ved KL’s generalforsamling besluttede fredag at lægge planerne om en fusion mellem KL og Danske Regioner på is.

AALBORG: 255 af de delegerede ved Kommunaløkonomisk Topmøde i Aalborg stemte fredag for indtil videre at droppe planerne om at fusionere Kommunernes Landsforening, KL, og Danske Regioner.

248 stemte imod forslaget om at lægge fusionsplanerne på is.

Dermed er planerne om et fornuftsægteskab mellem to mastodonter i det decentrale Danmark efter alt at dømme døde.

"Dermed er den potte ude," konkluderede dirigent Anker Boye (S), der er borgmester i Odense, således ovenpå afstemningen.

Umiddelbart før afstemningen sagde KL-formand Martin Damm (V), at “hvis ændringsforslaget bliver vedtaget, så er det nok det”.

Ikke helt opgivende
Da resultatet var klart, var tonen dog ikke helt opgivende.

“Afstemningsresultatet viser, at vi ikke er klar til at gå i gang med denne her opgave endnu. Det er tydeligt. Halvdelen var klar, men halvdelen var ikke klar. Det tyder på, at timingen ikke var god nok,” sagde Martin Damm, da afstemningsresultatet var blevet offentliggjort.

Modstanden kom især fra Konservative og SF, men også Liberal Alliance og en hel del borgmestre og kommunalbestyrelsesmedlemmer fra Socialdemokraterne og Venstre har været meget kritiske over for fusionsplanerne.

Modstanden mod fusionen har i løbet af topmødet givet anledning til en del uro, og en del borgmestre tog da også ordet for at kritisere planerne ved delegeretmødet fredag.

Mange mindre og mellemstore kommuner frygtede at blive sat uden for indflydelse, fordi beregninger viser, at regionerne og de fire største kommuner stod til at få flertal i den nye bestyrelse.

Samtidig er mange urolige for, at en organisation, med tanke på regionernes og kommunernes forskelligheder, ville kunne få svært ved at tale med en stemme.

Andre undrede sig over timingen. Hvorfor lægge sig sammen med Danske Regioner, når regionerne kan være fortid inden for få år?

Formelt set vedtog delegeretmødet et forslag stillet af Konservative og SF's grupper, tre Venstre-borgmestre og syv socialdemokratiske borgmestre.

"Det foreslås, at KL afventer det kommende folketings afklaring af regionernes fremtid, før der tages stilling til at fortsætte undersøgelserne af grundlaget for en eventuel fusion mellem KL og Danske Regioner. Indtil da skal KL arbejde for et styrket samarbejde mellem KL og Danske Regioner," lød forslaget.

Dermed bortfaldt KL-toppens forslag om at arbejde videre med fusionsplanerne. Var KL-toppens forslag blevet vedtaget, var de to organisationer blevet forlovet, der var blevet nedsat et samarbejdsudvalg, og arbejdet med at forberede et fuldbyrdet ægteskab gældende fra 1. januar 2018 ville blive sat i gang.

En sammenlægning ville under alle omstændigheder kræve en endelig vedtagelse af et flertal på to tredjedele af de delegerede ved næste års delegeretmøde.

Samtidig ville Danske Regioner skulle gennemgå en tilsvarende beslutningsproces.

Forrige artikel Får liste Å: Alternativet er klar til folketingsvalget Får liste Å: Alternativet er klar til folketingsvalget Næste artikel Få overblikket: Her er den store fusionsdebat Få overblikket: Her er den store fusionsdebat