Henrik Dahl: Er ikke-vestlige unges SU-snyd kun toppen af isbjerget?

KOMMENTAR: Flere og flere med ikke-vestlig baggrund tilmelder sig en uddannelse. Men er det for at blive klogere? Eller er det i virkeligheden for at kunne inkassere de rare SU-penge, spørger Henrik Dahl (LA).

Det er for nylig kommet frem, at der har været en betydelig stigning i antallet af sager, der om­handler snyd med SU.

Endvidere har det vist sig, at langt den største del af sagerne drejer sig om unge fra ikke-vestlige lande, der snyder. For eksempel ved at bo hjemme, men benytte sig af en proforma-adresse, der får det til at tage sig ud, som om de har etableret sig med egen bopæl og husholdning.

Har man læst bogen Sort land af Ahmad Mahmoud, er der ingen grund til overraskelse. Til dato er der ingen, der har kunnet påvise hverken fejl eller overdrivelser i Mahmouds bog. Derfor er det klart, at det systematiske snyderi med SU, der beskrives i bogen, før eller siden ville blive afsløret af myndighederne.

Jeg tror, det ville være en god idé fremover at opfatte Ahmad Mahmoud ikke blot som en glim­rende forfatter, men også som en slags whistle­blower, og grave dybt ned i de forhold og sager, han beskriver. Hvordan virker systemet med proforma-adresser? Hvor almindeligt er det at benytte sig af det? Og hvor mange typer af ydelser er det, der bliver misbrugt på denne måde?

Men der er også noget andet, vi er nødt til at tale om.

Forudsætningen for, at man kan snyde med sin SU, er, at man er indskrevet på en uddannelse, der berettiger til støtte.

Derfor bliver vi nødt til at se nærmere på sammenhængen mellem snyd med SU og det stigende antal personer med ikke-vestlig baggrund, der tager en uddannelse.

Hvor mange har tilmeldt sig uddannelsen, fordi de er oprigtigt interesserede i at blive klogere og mere kompetente? Og hvor mange har tilmeldt sig, fordi forudsætningen for, at alle de rare penge triller ind på ens NEM-konto, er, at man proforma er under uddannelse?

En hypotese, der ville være godt at få afprøvet, kunne være, at hvis man tilmelder sig en ud­dannelse, hvor fravær ikke har konsekvenser, hvor niveauet er lavt, og hvor bestået karakterer næsten er automatiske, så kunne det godt tænkes, at man også var SU-rytter.

Mens det ikke er sandsynligt, at man er SU-rytter, hvis man tilmelder sig en uddannelse, hvor man ikke må have for meget fravær, hvor der stilles kontante, faglige krav for, at man kan rykke videre til næste niveau, og hvor det faglige niveau ikke er blevet udhulet over årene.

Jeg synes, at snyd med SU skal have konsekvenser. Et helt kontant, politisk forslag kunne være, at gribes man i mildere grader af SU-snyd, så udløser det en karantæne, hvor man ikke modtager uddannelsesstøtte. Gribes man til gengæld i alvorlig eller meget alvorlig snyd, vil man blive mødt med tilsvarende alvorlige sanktioner. Det kunne for eksempel være et krav om tilbagebetaling eller en fortabelse af retten til i fremtiden at modtage SU.

Vi har i Danmark et system, der bygger på tillid. De hårdt arbejdende borgere indbetaler en stor del af deres løn i skat. Derfor er det i moralsk forstand nødvendigt, at vi kan stole på, at de penge, der bevilges til gode formål, også anvendes til disse – og ikke til al mulig anden tant og fjas.

Men hvis min mistanke kan underbygges – og jeg understreger: hvis – så bliver vi også nødt til at justere lidt på den glade nyhed om, at flere og flere personer fra ikke-vestlige lande uddanner sig.

Ja. Det gælder for nogle, og hurra for det. Uddannelse er vejen ind i skattebetalingens hamster­hjul. Derfor er det ud fra en systembetragtning godt, at flere indvandrere og efterkommere ligesom danskerne forbereder sig til at blive højtydende hamsterhjulsoperatører, kaster sig ind i hjulet og betaler skat.

Men proforma-uddannelse er samtidig vejen ind i et liv som SU-rytter og socialbedrager. Derfor skal vi have tingene skilt ad.

Det er et gode, at flere efterkommere fra de ikke-vestlige lande tager rigtige (og det vil sige: krævende) uddannelser.

Mens det er et onde, at der tilsyneladende samtidig er skabt et system, der kan gøre mennesker til SU-ryttere. Navnlig, hvis der også rundt omkring i uddannelsessystemet findes uddannelser, der er så slatne, at de egner sig til at friste SU-ryttere over evne.

Det gode skal vi fremme. Det dårlige bliver vi nødt til at få sat en stopper for.

------------

Henrik Dahl er folketingsmedlem for Liberal Alliance. Klummen er alene udtryk for skribentens egne holdninger.

Forrige artikel Michael Kristiansen: Når politik er værst – kan vi hæve standarden? Michael Kristiansen: Når politik er værst – kan vi hæve standarden? Næste artikel Hanne-Vibeke Holst: Vi søvnløse Hanne-Vibeke Holst: Vi søvnløse
 • Anmeld

  Hans-Georg Nielsen

  Jeg tror, hvis, jeg synes....

  God morgen Henrik

  Jeg vil tillade mig at forstå dit indlæg sådan, at du mener, at en del uddannelser er fornemme og styringen er for slap.
  Såfremt det er sådan så er det folketingets etniske danskere samt de etniske danskere som administrerer reglerne så skal have et rap over fingrene. det bør være konsekvensen af dit indlæg.
  MIn erfaring er, at dårlig moral/misbrugstænkning er jævnt fordelt mellem befolkningsgrupperne. De tror jeg egentlig heller ikke, at du vil være uenig med mig i. Derfor synes jeg, at du begår en stor fejl ved at trække "det etniske kort". det er for billigt og det er jo ikke det sagen drejer sig om.
  Men held og lykke med at styrke uddannelses- og SU systemets lærings-, evaluerings- og kontrolsystem.


 • Anmeld

  Morten Holgersen · Entreprenør

  Min erfaring er

  at mange unge med islambaggrund helt bevidst går efter at snyde.
  Det ved jeg fra lærling fra islambaggrund, som kunne fortælle mange ting om bekendte til ham, der kun gik efter om man kunne snyde, og hvor meget. Og om man så bare kunne skifte til en anden uddannelse. Uddannelsen i sig selv var de egentlig ligeglad med og de ,mødte kun op få gange. Jeg taler her om teknisk skole Nørrebro i Kbh.
  Som også forfatteren omtalt kan berette om et mønster.
  Løsningen er ikke kontrol, løsningen er ingen penge til nogen, men mulighed for at låne af staten til gode vilkår og fornuftig afbetaling bagefter.
  Og jeg vil som skatteyder ikke se mine surt sammenskrabede småpenge slængt ud på nogen daskerøve, uanset baggrund..
  mvh

 • Anmeld

  David Svarrer · +45 36 99 13 79

  Det er det danske millimeterdemokrati der står for skud. Ikke de "ikke vestlige unge"

  Jeg skriver mit lille svar som en skarp protest imod dit særdeles etnisk-rettede indlæg, og som en tilsvarende skarp protest mod dit indlægs implicitte anerkendelse af at SU-systemet i sin millimeterretfærdigheds-trang faktisk fungerer.

  Jeg er søn af en læge, som tjente rimeligt som læge imens jeg blev uddannet som civilingeniør på daværende DtH (nu DTU). Det medførte at jeg kunne få udbetalt DKK 33 dengang (Det var i 1982) per måned. Lad mig lige skrive det ud: Danske Kroner Tre-og-Tredive per måned. Dette skyldtes at min fars indkomst var af en sådan kaliber, at han ansås for istand til - efter mit fyldte 18. år (!) at betale omkostningerne til min uddannelse.

  For at gøre en lang historie kort - det tog mig over 20 år at komme ud af studiegælden, og jeg var ellers sparsommelig. Og ja, det kan da godt være at min far tjente så meget at SU-systemet/styrelsen anså det for "rimeligt" at han ud af sin antagede rigdom skulle betale for min uddannelse - men - det var han ikke.

  Det er ligesom vort elendige kontant-hjælps-system, som er endnu ét af millimeter-demokratiets og den millimeter-retfærdiges kreationer.

  Det er ligesom vort elendige skatte-system, som også baserer sig på "Selv-angivelse", som det kaldes - men som retteligt er et seriøst angreb på borgerens selvstændighed.

  HVIS man - som man har - kender til data om en borger - hvorfor hulen anvender man så ikke de data efter bedste evne FOR borgeren, og ikke IMOD borgeren?

  HVIS man ikke kan kontrollere nogle af millimeter-demokratiets og millimeter-retfærdighedens informations-kilder - og derfor er tvunget til at SPØRGE borgeren selv, så svarer det til det der i udlandet kaldes "Self-incrimination" - altså - at man er tvunget til at angive sig selv. Det er ikke tilladt i andre retsplejesystemer - men åbenbart i Danmark.

  Det er virkelig fint, at nogen kan få kontant-hjælp. Det er også virkelig fint at andre kan få SU. Det er OGSÅ fint, at vi har et skattesystem som kan kradse penge ind - det er faktisk én af grundpillerne i et velfungerende velfærdssamfund at skattesystemet virker.

  Men det er ikke nødvendigt med et system der indeholder kontrol-elementer som frister en selv-indberetter til, på grund af sin armod, at indrapportere falsum og fusk!!

  DERFOR, kan det da godt være at Mahmoud Ahman eller hvad den gode mand nu hedder, skulle have Nobelprisen i nabo-overvågning - og Pulitzer-prisen i angiveri - men stikker man et spadestik dybere, kunne man i stedet for at brødføde en hær af kontrollanter og beregnere og social-medarbejdere, indføre en standard-takst, der ikke afhænger af selv-indberettede værdier, ikke afhænger af hvor man bor, men snarere skulle bringes til at afhænge af studie-deltagelse og studie-aktivitet for SU'ens vedkommende, beståen sine eksaminer.

  Det ville medføre en umiddelbart - nærmest omgående - nedgang på 2-cifrede millioner af kroner til kontrollant-hæren. SU-kontorerne kunne vel reduceres til ét centralt kontor, der i øvrigt kunne outsources til én af omegnskommunerne i Sønderjylland, samt et passende hjørne af én af statens cloud-centre - plus en hjemmeside og en App.

  Og hvem ved - måske ville besparelserne i kontrollant-hæren endda overgå besparelserne ved kontrollant-systemet - hvorved nok én af vort såkaldte velfærdssamfunds svik-møller, eller indenfor algoritme-teknologi såkaldte rekursive funktioner - kunne blive nedlagt.

 • Anmeld

  Ole Sand · Senior

  Det etniske kort

  Der er stor berøringsangst blandt os danskere - hvornår får vi lært at lægge pænheden til side og komme ind til kernen - - det er jo en uomtvistelige sandhed at ikke vestlige indvandrere - her især fra de muslimske lande er overrepræsenteret på alle områder i vores kriminalstatestik - bilafbrændinger - fængslerne - uro i boligområder - snyd med boligkøer i de sociale boligsektor - provokationer i det hele taget på gade og vej - jeg er så hamrende træt af at de de mange muslimske knægte farte rundt i vores samfund og spille karl smart for danske skattekroner - at det så kommer frem, at de også er med i statestikken omkring snyd med SU-midler, kommer på ingen måde bag på mig. Der skal naturligvis drejes på de mere kontante håndtag - altså ALDRIG mere SU hvis det først er opdaget een gang - en 0-tolerance er nødvendig - dansker eller ej.

  Henrik Dahl er på rette spor men udtaler sig som politiker lidt vagt for at lægge sine meninger ud - hvem bider på - er der respons fra DK - JA det er der men - meget mere markant og konsekvent.

  Import af personer der ikke kan fatte den solidaritet det danske velfærdssystem bygger på skal simpelt hen ud af landet - at staturere nogle eksempler vil helt sikkert være præventivt - - så politikere - kom I bare igang med krabasken.

 • Anmeld

  Kurt Wissendorf Møller · Forbløffet

  Hvorfor...

  kom det ikke bag på mig, at det netop er Henrik Dahl, der trak det etniske kort?
  Svaret er, at livet som folketingsmedlem konstant kræver, at man må have en sag, hvis man skal kunne blive hængende.
  Da HD fortrinsvis er politiker med stor mobilitet i partisystemet, måtte han alligevel have en sag med en vis substans, hvis han skal genvælges.
  Det kunne have tjent ham til ære, hvis han havde forfulgt målet ved at forfølge problemstillingen generelt, da det jo ikke er nogen nyhed, at der svindles med SU-systemet. Den diskussion er lige så gammel som systemet selv. Det nye er, at der nu udpeges en særlig gruppe, der hænges ud som særskilte snydere samtidig med, at HD forsøger sig med karaktermord på en hel gruppe mennesker.
  Jeg kan ikke undgå at komme til at tænke på 1930’erne.

 • Anmeld

  Britta Mørk · Pensioneret bogholde

  SORT LAND

  Jeg har også (lige) læst "Sort land" for at få en bedre forståelse for muslimer, og jeg må da nok sige, at jeg blev klogere, desværre på den negative side. Og der må jo i den grad sættes ind fra politisk hold, så vi andre ærlige samfundsborgere ikke er rent til grin, fordi vi lever på ærlig vis. Vi snakker om integration, men hvordan i alverden skal man integrere mennesker, som ikke VIL integreres. De vil bare ha' ikke yde. Rystende læsning. Men tak til Mahmoud for hans ærlighed. Håber at alle politikere læser den. Nødvendigt, hvis udgangspunktet skal være sandt!

 • Anmeld

  Bente Petersen · Direktør Detox Consult IVS

  re skat hvem betaler ?

  Det er ikke bare de ''hårdtarbejdende'' der betaler skat... men også de ca 1 million pensionister der ikke arbejder mere... men den ondte lyne mig har arbejdet et helt liv... Og dem der får andre former for betaling så som dagpenge etc etc vi betaler alle skat.

 • Anmeld

  Peter Poulsen · Metering engineer

  Desværre sandt

  Min ægtefælle går på VUC, og har ofte problemer med at få de fag hun skal have på et semester, få dem på samme adresse samme dag, samt at få dem på tidspunkter, som gør det muligt at aflevere og hente barn i skolen.
  Det skyldes overbooking på skolen, og det er i høj grad udlændinge.

  Jeg skal ikke kunne sige om nogle af disse får SU som udeboende, men der er et stort problem med studieaktivitet blandt disse.
  Masser af pjæk, laver intet hjemmearbejde og kommer derfor uforberedt, kører på frihjul ved gruppearbejde, og bruger ikke dansk hjemme, så det bliver en kæmpe udfordring for andre at samarbejde. Det spilder også en masse tid i klassen.

  Desværre er skolerne tydeligvis finansieret efter tilmeldte elever, så dette show får bare lov at fortsætte, hvor mange bare burde blive smidt af holdet på grund af mangelfuld studieaktivitet.

  SOSU skoler har også problemer. De oplever stor søgning fra ikke-vestlige, fordi man får mere end SU der. De må sende mange retur, som ikke har et brugbart dansk. Igen noget som stjæler dyre uddannelsespladser.

 • Anmeld

  David Svarrer · Muslim, "Muslim", Islamist, Islamisk, Snydetamp, Fejlfarvet, Rigtigfarvet eller rigtig farvet ??

  Muslimsk Terrorisme

  Vi ser her, i halvdelen af indlæggene her, omvendt muslimsk terrorisme. Uvidende danskere, der skyder med splatterpistol imod en gruppe som de kalder "muslimer", uden at vide, at disse selvsamme "muslimer" ikke blot kan skæres over én kam, og uden at vide, at de (indlægsskribenterne) er ofre for en årtier lang smædekampagne der startede med marcipanbrødsnarkomanen Mogens Glistrup og hans fake news imod hvad han kaldte "Muhammedanerne".

  Muslimer (nu *uden* anførselstegn) er en lige så diversificeret gruppe som danskere, kristne, farvede, ...

  Der er iblandt muslimer mennesker (individer!) som snyder, og mennesker der har integritet. Det er beskæmmende at se danske statsborgere, i samme sætninger, og indkapslet så det ser næsten spiseligt ud, tale om et "os", der er OK/rene, og et "dem", der er IKKE-OK/snavsede - men uden at samme danske statsborgere har sat sig ind i, hvordan de selv er blevet manipulerede ind i deres statistisk set udokumenterbare synspunkter til at tro, at muslimer eller ikke-etniske danskere snyder mere end etniske danskere.

  Jeg vil godt, afslutningsvis vende tilbage til, at hvis der ikke er en regel, ja, så kan man jo ikke bryde den !!

  Jeg vil godt være talsmand for at vi starter med at fjerne de sygelige regler som gør det nærmest umuligt at være dansker, hvadenten du er fejlfarvet, "muslim", muslim, rigtigfarvet, eller rigtig farvet :-)...

  HVIS der ikke er regler omkring SU som kan brydes, ja, så bliver de for helvede heller ikke brudt?

  Vi har gode institutioner i Danmark. De er troværdige og ikke-bestikkelige. Så hvorfor hægter man ikke SU'ens udbetaling sammen med studie-aktivitet og beståen sine eksaminer?

 • Anmeld

  Peter Poulsen · Metering engineer

  David Svarrer ?

  Eftersom du har skrevet cirka halvdelen af teksten i kommentartråden, må du mene alle andre debattører.
  Nu har jeg skimmet alle kommentarer igennem, og genkender slet ikke det racismebillede-generalisering du tegner op.

  Det virker faktisk som om du ikke vil anerkende nogle problemer med ikke-vestlige indvandrere, og tværtimod skyder skylden på lovgivningen.

  Jeg vil gætte på at du er en af de her venligboere, som iøvrigt ikke tilnærmelsesvist bidrager med din andel af landets offentlige budget.

 • Anmeld

  Kai Withøft

  SU er et middel til social udjævning

  Jeg har et rent teoretisk forslag: Hvad om man lod SU være betinget af indsats og resultater? -altså om man mødte op til undervisning og bestod eksaminer undervejs?
  Sigtet skulle være at belønne alle studerende, der både vil og kan, uafhængig af deres sociale baggrund.
  Det må vel være fair? - men så mister vi ganske vist et socialistisk våben i kampen for at gøre alle lige -uanset evner og indsats.
  Det tjener intet fornuftigt formål, at lade mennesker, der hverken har de fornødne evner eller den nødvendige energi, fylde op i uddannelsessystemet, og et ændret SU-system ville samtidigt eliminere tilskyndelsen til proforma tilmeldinger.
  Iøvrigt mener jeg, at samfundet ville være bedre tjent med lidt flere dygtige og respekterede håndværkere og lidt færre halvdårlige og praktisk uanvendelige akademikere.

 • Anmeld

  Kurt Wissendorf Møller · Forundret

  Det varer...

  sjældent mere end tre opslag, før vi kan konstatere, at der ikke bare sker en opdeling i danskere og ikke danskere.
  Ved det femte opslag når vi frem til at rigtige danskere kan opdeles i venligboere, der er sociale nassere, og så de eneste rigtige danskere, der er ufejlbarlige med indbygget ret til skelne mellem de gode og de dårlige og smide alskens fordømmende betegnelser ud over andre, når nu de er landets eneste lovlydige borgere, der aldrig snyder i skat og altid har cykellygterne tændt senest en halv time efter solnedgang.
  Det er egentlig lidt trættende, og ingen behøver for min skyld at takke Henrik Dahl eller Altinget for at give plads til denne til enhver tid håbløs diskussion, der kører i total tomgang, uanset,hvor man møder den.

 • Anmeld

  Peter Poulsen · Metering engineer

  Du er ret selektiv Kurt W Møller

  Hvorfor forholder du dig ikke til debattens emne, i stedet for at lede efter kommentarer du kan fordreje ?
  At jeg skriver om at en stor del ikke vestlige skaber problemer med SU-fusk og okkupering af uddannelsespladser, er jo langt fra det samme som at påstå at ikke-vestlige snyder generelt.

  Så omformulerer du min kommentar til hr. Svarrer til at venligboere er sociale nassere - tal lige om at generalisere og peg på dig selv.
  Eftersom de færreste danskere betaler deres andel af statens budget, så er det vel meget rimeligt at påpege, at man står og vinker med flag og råber welcome to Denmark for andres regning. Problemet er, at mange tror at de har betalt deres del til velfærdsstaten. Men det skal man faktisk have prædikatet "rigt svin" for at have. Det er 200.000,- pr. borger pr. år. (1100 mia divideret med 5,6 mio.)

  Det ville være stort, hvis krævefolket i Danmark blev økonomisk ansvarlige !

 • Anmeld

  Hans-Georg Nielsen

  Hold nu op!!!

  I forlængelse af Kurt WMs analyse vil jeg tillade mig at opfordre til lidt mere stringens i debatten.
  Henrik Dahl skriver: ".....mens det er et onde, at der tilsyneladende samtidig er skabt et system, der kan gøre mennesker til SU-ryttere. Navnlig, hvis der også rundt omkring i uddannelsessystemet findes uddannelser, der er så slatne, at de egner sig til at friste SU-ryttere over evne".

  Vi burde alle i kor sige til Henrik: Systemet du er bekymret for er 100% skabt af danske politikere og embedsmænd. Så tag dig/jer sammen og gør noget ved det.
  Du har vores fulde opbakning til at lave bedre regler som hindrer snyd og som fremmer studielysten.
  For gør du/I ikke det, så er din "hypotese" blot en gang tom populisme som kun er egnet til at gejle mennesker op imod hinanden.

 • Anmeld

  Peter Poulsen · Metering engineer

  Helt ærligt :D

  @Hans-Georg Nielsen.

  Henrik Dahl har jo næppe 90 mandater til at gøre noget.
  Morer mig så lidt at du kalder KWMs indlæg for analyse.

  Men du har ganske ret i at moradset - ikke bare vedr. SU, men generelt, er skabt af politikere. Ingen nævnt, ingen glemt.

  Det system vi har fået, kunne godt fungere med den hæderlighed folk havde i 50'erne, Desværre er det hele udhulet af en degraderende kultur blandt dele af den indfødte befolkning, og blandt økonomiske migranter, som har det til fælles, at de ikke skænker en tanke til de mennesker, som har gjort det muligt.

  Kildeskatten har også været ødelæggende. Før dens indførelse lå skatteprocenten omkring 15%, mens statens samlede budget er vokset til i dag 200.000. pr. indbygger, og givetvis mere end lønmodtagernes samlede bruttoindkomst (Der hentes så yderligere skejser ind fra virksomheder m.v.)

 • Anmeld

  David Svarrer · Peter Poulsens Hæderlighed en velkommen gæst!

  Peter Poulsens Hæderlighed en velkommen gæst!

  Det er min påstand, at hæderlighed stadig eksisterer. Især iblandt bistandsklienter, sociale klienter, arbejdsløse, SU-modtagere mv..

  Men de selvsamme - særdeles hæderlige mennesker - har truffet det valg at tage loven i egen hånd, når nu loven, som de ingen indflydelse har på, forfordeler midlerne i Danmark sådan at de netop ender som : Bistandsklienter, sociale klienter, arbejdsløse, SU-modtagere osv.

  Jeg kan ikke betænke dem. Lovgivningen i Danmark er et uigennemskueligt morads, (var det ikke 30,000 måder man kan være arbejdsløs på - og socialforvaltningerne kan ikke hitte rede i det?) og Henrik Dahl har ikke påvist evne eller vilje til at gøre noget - så ganske som nævnt af mange debattører her siger det - er det nok desværre blot vælger-manipulation og populisme - den form der går ud på at finde et generelt problem i samfundet, beskylde nogen for at være årsagen, komme med tomme løfter om at gøre noget ved det (hvis genvalgt), og derefter ikke gøre en skid, og hvis nogen skulle finde på at rive én i næsen med det, finder man 5 nye "sager" og rouletten kører igen.

  Hvis man nu lavede systemet mindre kompliceret - fjernede den største del af al lovgivning på social-området - simplificerede som man altid gør når man færdiggør et projekt - så ville vi alle se den offentlige sektor skrumpe.

  For jeg tror på at Danskerne - inklusiv bistandsmodtagere, socialklienter, arbejdsløse, osv. osv. - er hæderlige mennesker. De er blot låst ude fra samfundet, mens de bliver omtalt som involverede.

 • Anmeld

  David Svarrer · Peter Poulsens Hæderlighed en velkommen gæst!

  Mig, venligboer? Næh, hverken venligboer eller uvenligboer

  DU skrev:
  > Nu har jeg skimmet alle kommentarer igennem, og genkender slet ikke det racismebillede-generalisering du tegner op.

  Nuvel, Peter, det har du jo ret til at mene. Men det kan jo skyldes at du ikke kan se skoven for bare træer. Jeg lærte først danskerne (mig selv inklusive) at kende da jeg flyttede udenlands.

  > Det virker faktisk som om du ikke vil anerkende nogle problemer med ikke-vestlige indvandrere, og tværtimod skyder skylden på lovgivningen.

  Nej. Men jeg illustrerer, at vor lovgivning både frister danskere, venligboere, hæderlige mennesker samt ikke-vestlige indvandrere. Og uden denne lovgivning, ville problemet nok blive synligt på anden vis - men så lad dette ske!

  Og jeg siger at problemet med bistandssnyd, dagpengesnyd, SU-snyd, tilskuds-snyd osv. kan løses ved implementering af langt mere simpel lovgivning. Og jeg taler bestemt IKKE om at lave socialsystemets netmasker større. Jeg taler om at simplificere.

  > Jeg vil gætte på at du er en af de her venligboere, som iøvrigt ikke tilnærmelsesvist bidrager med din andel af landets offentlige budget.

  Nååh, tjaah, da jeg boede i Danmark, bidrog jeg med mine vel omkring DKK 400,000 pr. år. Men langt vigtigere var, at jeg bidrog som IT-person til at videns-værdierne forblev i Danmark. Jeg blev forfulgt af skattevæsenet, der tvang mig udenlands indtil et forlig kunne indgås. Så jeg har opgivet Danmark som bopælsland. Jeg er nu i Kenya, hvor man tjener ca. det dobbelte sammenlignet med Danmark, og har 3 gange højere købekraft på grund af lavere priser.

  Jeg håber det til en vis grad besvarer dit spørgsmål?

 • Anmeld

  Peter Poulsen · Metering engineer

  De hæderlige af mennesker bliver aldrig et debatemne

  @David Svarrer, jeg er helt enig i at lovjunglen er et morads. Jeg vil endda gå så langt, som at give skylden til centraliseringsivrige politikere.

  Centralisering sætter borgerne på sidelinien, og man demotiveres i forhold til at tage ansvar og yde sin del.
  Centraliseringen koster "en bondegård", og malker den økonomi, som skulle bruges på jobs.

  (I henført betydning)
  Brænd Christiansborg og sæt kommunerne fri. Decentraliser decentraliser og decentraliser til beslutningerne ligger derude, hvor det ikke rager andre.
  I takt med at folks muligheder genopstår, smæk kasserne i. Lad folk vælge med deres egen økonomi. Giv folk mulighed for at tjene til dagen og vejen mens de studerer, eller spare i perioder og studere i perioder.
  Folk er altid moralske med egne penge, så lad være at beskatte dem væk før de kan forsørge sig selv.

 • Anmeld

  I.R.Bertelsen · Borger og vælger

  Snyd og fiflerier for skatteborgernes penge??

  Undrer mig over, at et folketingsmedlem med nære politiske relationer til regeringen har glemt, hvad han selv skrev under på ved sin tiltrædelse: Overholdelse af Grundloven, ifølge hvilken enhver dansker har ret til at tro, mene og ytre sig frit....uanset hudfarve og etnisk oprindelse.
  Undrer mig over, at man som vælger gang på gang skal lægge ører til at ansvarlige, folkevalgte politikere udtaler sig generaliserende, nedladende og diskrediterende overfor udvalgte befolkningsgrupper i stedet for at lægge en arbejdsindsats i at finde løsningsmodeller og leve op til det, de selv har skrevet under på, da de tiltrådte deres tillidshverv.
  Projektioner og heksejagter overfor udvalgte befolkningsgrupper og (citat) "de slatne" uddannelser, kan vi vælgere bruge til absolut ingenting.
  Det er vores danske folketingsmedlemmer og vores danske regeringsmedlemmer, der har ansvaret for lovgivningen, herunder SU-reglerne.
  **Det er faktisk det ansvar, den indsats og det arbejde, som vi "hårdtarbejdende danskere" betaler de folkevalgte en høj løn for at varetage. **
  ....
  Tilslutter mig fuldt ud kommentarerne fra blandt andre
  Hans-Georg Nielsen og Kurt Wissendorf Møller.
  ....
  Er velbekendt med, at LA som regeringsparti implicit er viklet ind i eventuelle fiflerier med fiskekvoter o.lign. Hvis ovenstående er et forsøg på at lægge røgslør ud og at vende interessen imod noget andet....tja, så blæser det for meget, Henrik Dahl. Og som du selv skriver, så (citater) "....Der skal stilles kontante, faglige krav....snyd skal have konsekvenser.....og....gribes man i snyd, skal man i karantæne":
  Kom nu i arbejdstøjet og få fundet bedre (?) løsninger på SU-modellen, skattesnyd og fiskekvoter.
  **Kom med løsningerne, så skal vi vælgere nok tage stilling til, om vi mener, at I lever op til de kontante faglige krav og forventninger til ledende, lovgivningsansvarlige politikere.

 • Anmeld

  Soren Kenner

  Bedre med lån

  Hvis man forvandlede SU til statslån med lav eller ingen rente var man helt ude over problemet. Samtidig motiverer det til at blive hurtigere færdig.

 • Anmeld

  Peter Poulsen · Metering engineer

  Hvordan kan det være nedladende at sige sandheden ?

  IR Bertelsen,

  Det, som Henrik Dahl skriver, har jeg hørt til hudløshed fra min kone, som går på skole med masser af nydanskere mv.

  Hvordan kan det være nedladende at sige tingene som de er ?
  Jeg synes at du nærmest beder om "svenske tilstande".

  Måske du kan komme med en formulering, som beskriver problemet, som ikke er nedladende efter din definition ? Jeg er nysgerrig.

  mvh

 • Anmeld

  Kurt Wissendorf Møller · Eftertænksom

  Jeg er blevet gladere...

  ...fordi debatten pludselig kom til at dreje sig om det, der faktisk er det vigtigste, nemlig den ødelæggende diskussion om hvem, der er de rigtig, rigtiske danskere og fik en tone af, at vi da vist er i samme båd, og det at undlade at tætne den ved konstant af hænge “de andre” ud, som værende mindre rigtige.
  Hvis den holder hele vejen hjem, så har de, der af nogle hele tiden hænges ud som problemet (indvandrere og flygtningen) gjort os en stor tjeneste, nemlig gjort os klart, at det fællesskab vi “rigtige” danskere tidligere har haft med hinanden, viste sig at være et pseudovenskab, der ikke kunne holde til en efterprøvning, da det kom under pres.
  Nogle kan få den tanke, at jeg her henviser til den ødelæggende instans, som de fremmede, der er kommet til landet.
  Det er på ingen måde tilfældet.
  Jeg henviser specifikt til de af mine folkefæller, der har eller har haft behov for at finde syndebukkene, der kunne forklare, hvorfor den verden, de nu havde vænnet sig til, forandrede sig.
  Nu gik det jo knap så godt længere. Det dejlige velfærdssamfund, vi havde vænnet os til, skred under vores fødder, så hvem kunne vi nu give skylden for det?
  Mogens Glistrup var hurtig til at finde to ting, der kunne forklare det hele.
  Skattetrykket og muhammedanerne.
  Skattetrykket havde vi jo ligesom accepteret som et vilkår for velfærdssamfundet, så der var på det tidspunkt ikke rigtig noget at hente, så derfor måtte der noget andet til.
  Muhammedanerne blev derfor udnævnt til hadeobjekt. Glistrup og konsorter blev naturligvis for meget for os ‘gode’ danskere, så der skulle en mere godmodig version til, som Dansk Folkeparti kunne præsentere os for som muslimer, der ville rende danskheden over ende. Det er tyve år siden, og lige siden er det blevet brugt som pressionsmiddel.
  Til at forklare, at når efterhånden op til tyve procent befolkningen lever uden for fællesskabet, så er det indvandrernes skyld.
  Når vi rigtige danskere føler os utrygge over verdens udvikling, så er det muslimernes og deres religions skyld.
  Når der er nogle, der forsøger at fortælle, at det ikke er hverken muslimerne eller deres religions skyld, så deler de rigtig, rigtige danskere os op i væmligboerne og de rene af sjælen, der vil frelse os fra undergangen.

  Imens sidder de, der egentlig er årsagen og gnider sig i hænderne, mens deres bankkonti lægger flere og flere nuller til deres formuer og synes, at det er ret fedt at folkefællesskabet stille og roligt opløser sig selv, mens de bliver rigere og rigere.

  Engang var princippet ‘del og hersk’ forbeholdt herskerne, der kunne holde folkefællesskabet i skak. Det var ganske åbenlyst.

  Demokratiet har uddelegeret ‘del og hersk’ princippet til folket til i fællesskab at skabe splittelse blandt sig selv og hinanden.
  Jeg gider ikke engang give politikerne skylden herfor, men kan konstatere som tænkerne i det syttende og attende århundrede, at det er pengene, der styrer, mens vi formueløse løber forvirrede rundt som hovedløse høns inden de falder døde om.
  Hvem gider at dø, hvis man kan slippe ved at lade andre betale?

  Måske kan vi her på denne streng være dem, der kan være begyndelsen til et nyt folkefællesskab.
  Hvis det skulle ske, så vil selv jeg synes, at Henrik Dahl har været nyttig, selvom jeg har et billed af ham som statsbetalt folkefører uden væsentligt indhold, og her lægger jeg ikke op til en diskussion om Henrik Dahl og hans meritter.

 • Anmeld

  Peter Poulsen · Metering engineer

  @KWM

  Når jeg, via min kones beretninger, kan bekræfte Henrik Dahls billede og male det yderligere op, så skylder jeg måske lige at nævne at min kone er ikke-vestlig. Der er altså intet dansker vs. udlænding i mit første indlæg.

  Du nævner at Mogens Glistrup kunne forklare det hele med 2 problemer. Skal det skæres så sort og hvidt op, må jeg desværre efterhånden give ham ret.

  Når en flok venligboere står klar med flag og transport af en hær af migranter, som en stor del af befolkningen ikke ønsker/ mener vi har taget nok af. Hvem er det så, der splitter danskerne ? Undskyld mig det er altså venligboerne.

  Men det er ikke venligboerne alene, som opsplitter befolkningen. Det er generelt dem, som trækker ting ned over hovedet på andre - det være sig udgifter eller overvågning eller detailstyrende lovgivning - påtvungne fællesskaber.
  Staten med de 800,000 lakajer der overvåger alt og regulerer ned i mindste detalje, og konsumerer 65% af hver en krone der indbetales, nej tages fra det arbejdende folk, gør en del af befolkningen kede og vrede.

  For at vende tilbage til emnet om snyd med SU (og andre offentlige ydelser), så opdrages de fleste danskere med en vis forståelse af, hvor pengene kommer fra, og deraf et moralkodeks. Så selv om der er umoralske danske nasserøve, så står vi med et stort problem blandt udefrakommende, som dels ikke har bidraget til fællesskabet, og dels (af måske samme grund) ikke har et passende moralkodeks.
  Ja nogle har et andet moralkodeks som er stik imod det danske. f.eks. unge mellemøstlige mænd, som leger shariapoliti på skolerne overfor deres "søstre". Mellemøstlige piger, som ikke tør omgås socialt med andre piger (vantro), fordi netop en af disse selvbestaltede shariapolitissemænd vil sladre til hendes familie og sætte den i et æresdilemma.

  Og undskyld mig, men fordi 60 eller 80 eller 90% af ikke vestlige ikke gør sig skyldig i racisme og dårlig / modvillig integration, hvorfor må man aldrig kritisere resten uden at få racekortet eller hitlerkortet eller blive shamet af venstrefløjens venner ?

  Nu skriver Søren Kenner at vi bare kan gøre SU til et lån - problem solved. Det kan vi da også gøre, men det er da bestemt ikke noget som venstrefløjen vil synge med på. Tanken var jo at danskere fra alle lag skulle have muligheden på lige fod med de velstillede (som leverer økonomien til det).
  Jeg fristes til at spørge hr. Kenner om han så selv tror på at politikere kan klare den simple opgave at reducere skatten, så folk kan betale disse lån, eller om det blot vil ende som endnu en ekstra "skat" oven i det skattetryk, som for nogen ringer op mod 80% af bruttoindkomsten.

 • Anmeld

  David Svarrer · Peter Poulsens kones etnicitet er nu det stærkeste argument

  Peter Poulsens kones etnicitet nu et argument for holdninger !

  Det bliver da vist mere og mere farverigt. Nu skal dine synspunkter, hvad enten de nu er rigtige eller forkerte, begrundes i din kones etnicitet????

  Det er godt nok tunge argumenter du bringer på banen. Men nuvel, hvis vi nu skal diskutere disse synspunkter, på dén baggrund, så skal vi vel egentlig også ind og diskutere om din kone er et sandhedsvidne, eller om hun drejer dig en knap ved at sige til dig hvad hun ved at du forventer at høre.

  Jeg synes, vi er ved at være helt langt ude på Lars Tyndskids mark. Og jeg tager her ikke stilling til Lars Tyndskid's etnicitet eller om han selv ejer marken eller den er forpagtet fra de skruppelløse, pengegriske kartel-ridende mafioso-folkeforførings-kapitalister som andre nævner.

  Kunne vi måske komme tilbage til emnet:
  Den gode Henrik Dahl præsenterer et populært syndebuks-perspektiv, at Muhammedanerne er problemet. Vi kunne jo, i fact-finding's tjeneste, bede den gode Henrik Dahl om at finde statistisk belæg for (med angivelse af statistisk signifikans, blot så vi er helt på det rene), at hans forhadning af "muslimer" (en gruppe som han sandsynligvis ikke engang selv kan definere, hverken etnisk, racemæssigt, social-demografisk, religiøst eller på anden vis!!) kan begrundes i statistik.

  Min egen erfaring med muslimer - og altså ikke "muslimer" i Henrik Dahl's billede - er en særdeles diversificeret gruppe mennesker, der - ligesom ethvert andet folkefærd - indeholder alt fra tårepersende engle til storkriminelle. Lad mig løfte en flig: Ligesom begrebet "Skandinaver" ikke kan tages til indtægt for andet end at man har sin oprindelse i Skandinavien - ligesådan kan muslim heller ikke tages til indtægt for andet end at man bekender sig til Islam som tro.

  En ekstrapolering af enhver art, hvor man derefter anvender begrebet til at forkynde statistiske belæg for at grupper der kan karakteriseres under dette begreb, OGSÅ har andre karakteristika, vil ipso facto medføre at der opstår 2 undergrupper under begrebet - altså - dem, der HAR disse andre karakteristika, og dem, der IKKE HAR disse andre karakteristika.

  Lad os sige, at det er ULTRA-populært blandt måske 69 af de 73 kendte muslimske fraktioner at gå med røde sandaler i moskeen. Så betyder det, at Henrik Dahl og andre underuddannede personer vil udtrykke at "muslimer" går i røde sandaler. En mere korrekt måde at udtrykke sig på vil være at sige at et større flertal af muslimer går i røde sandaler. Men, den korrekte måde at udtrykke sig på er omstændelig, og kræver ofte at fakta har været undersøgt. Og så tænder det jo heller ikke op under djævlehunden at komme med fakta. For fakta er faktisk sjældent hverken sårende eller spændende.

  Så jeg synes, i al beskedenhed og ydmyghed, at vi skulle hive den der religions-apokalyptiker Henrik Dahl tilbage ind i manegen og forsvare sig, og hvis han ikke vil det - altså - med statistisk anvendelige fakta - så synes jeg han burde blive indberettet til myndighederne som en person der producerer hadsk propaganda, og hans artikel bør da formelt blive dementeret af Altinget, som værende udokumenteret.

 • Anmeld

  Peter Poulsen · Metering engineer

  Nedladende niveau

  @David Svarrer, din seneste kommentar er simpelthen under lavmålet

 • Anmeld

  I.R.Bertelsen · Borger og vælger

  RE: Peter Poulsen

  Du spørger: "Hvordan kan det være nedladende at sige sandheden ?"
  Når man som ledende og toneangivende politiker vil rejse en almen problemstilling om SU-lovgivningen og om, at nogle studerende får udeboende SU, selv om de bor hjemme hos mor og far,...så er det ok.
  MEN det nedladende og diskrediterende ligger i overskriften:
  (citat) "Er ikke-vestlige unges SU-snyd kun toppen af isbjerget?"
  og resumeet:
  Citat: "Vi bliver nødt til at se nærmere på sammenhængen mellem snyd med SU og det stigende antal personer med ikke-vestlig baggrund, der tager en uddannelse.".
  Urimelige, nedladende insinueringer,... der ovenikøbet ikke bliver dokumenteret....udtalt af en folkevalgt, der har ansvaret for at udtale sig sandfærdigt og ordentligt, har lovgivningsmæssigt ansvar, og som i forhold til Grundloven har forpligtet sig til at respektere mindretal.
  DET får mig op af stolen !

 • Anmeld

  Peter Poulsen · Metering engineer

  Det er jo ikke kun SU'en

  @I R Bertelsen.
  Det er jo ikke kun SU'en der fuskes med. Det er simpelthen alle steder, hvor man på kreativ vis uberettiget kan få fingre i andre menneskers surt tjente penge.
  Det er dokumenteret utallige gange - ikke at alle ikke-vestlige, men at denne gruppe vægter tungt på svindelskålen.
  Du ved det, jeg ved det. Alligevel skal vi hele tiden have diskriminationsdiskussionen, eller folk som David Svarrer skal håne førstehåndsvidner.

  Hvad med konstruktivt at komme med løsninger i stedet.
  Grundloven løser ikke problemet, og skal iøvrigt ikke beskytte kriminelle ufællesskabslige mindretal.

  Det bliver min sidste kommentar i denne håbløse debat.

 • Anmeld

  David Svarrer · From Kenya with Love

  Peter Poulsen - Under lavmålet? Nej!

  Kære Peter Poulsen,

  Hvad forventer du, kære medborger på jorden? INTET bliver da hverken bedre (eller værre) fordi din kone tilfældigvis er udlænding. Det gør da ikke et eneste af dine argumenter stærkere (eller svagere). Nej, Peter, du er helt ude på glatis.

  Mine kommentarer omkring hvad din kone måtte sige eller ikke sige, er såmænd ikke så langt ude. Men du er måske ikke - endnu - så erfaren på området så du ved, at der, desværre, er mennesker, der vedligeholder en smuk facade som ser godt ud, på medierne, mens de bag kulissen tyraniserer en indvandrer-hustru-eller-husbond.

  Jeg ønskede at illustrere for dig, at dit "min kone siger argument" ikke holder vand.

  Husk på at det jeg skrev jo er en hypotese. Jeg kender ikke dig, og jeg kender jo heller ikke din kone. Hvis du ønsker at blive taget seriøst, så undlad den slags social-realisme-argumenter. Jeg tror i øvrigt at jeg deler dine synspunkter - men det er jo i øvrigt revnende ligegyldigt?

  Hvad der er væsentligt, tænker jeg, er en human og kærlig indstilling til andre mennesker og folkeslag, og at vi ikke opfatter udlændinge som et bestemt udgifts-tal på finansloven som vi nu skal "diske penge op til".

  Jeg fik dig sgu da op af stolen, hva ba' ? Det var altså ikke hensigten at såre dig. Men at illustrere at din vinkel ikke går. Jeg er selv gift Afrikansk, og jeg er dermed selv, på samme måde som du - enten udsat for skræmmende manipulation, eller gift med den sødeste i verden :-)...

  Kærlige hilsener
  David

 • Anmeld

  I.R.Bertelsen · Borger og vælger

  Står landet i våde ?

  En opgørelse, der i dag, d. 6. febr. redegøres for her på Altinget :"Ministersvar dokumenterer ikke en stigning i SU-svindel" anskueliggør, hvor mange studerende SU-modtagere der har måttet tilbagebetale forkert udbetalt SU.
  Der var i alt 69 studerende, .... i hele landet....der i 2017 fik tilbagebetalingskrav ! Heraf var de 50 af ikke-vestlig herkomst, altså fra Rusland, Kina, eller Afghanistan osv. (Gad vide, om det alene er efternavnet, man vurderer efter?). Gad vide, hvor mange SU-modtagere, der var i hele landet i 2017, og hvor mange, der er flyttet hjemmefra eller tilbage til forældrene i årets løb?
  **Jooo, der er nok at se til og at tjekke og kontrollere og at lave om på indenfor murene på Slotsholmen !!**
  Men at antyde..og nærmest påstå,..., at størstedelen af udenlandske unge snyder og af ovenstående årsag skulle påbegynde en uddannelse alene for at få SU-støtte er simpelthen for langt ude.
  **69 ialt i hele Danmark ud af mange tusinde !**
  ** Står landet i våde?**
  Selvfølgelig skal ingen, hverken politikere eller almindelige borgere fifle med de regler, der er vedtaget. I stedet for som ansvarlig politiker at arbejde med projektioner, så ville det være formålstjenligt at tilse, om man har ansat de nødvendige personaleressourcer til at administrere SU-reglerne, og så selvfølgelig forlange tilbagebetaling, hvis man har fået for meget uberettiget udbetalt.
  ....
  En lille tænker:
  Fik i år besked fra Udbetaling Danmark om, at jeg sidste år havde fået udbetalt 296 kr for meget i Tjenestemandspension, hvilket skulle tilbagebetales STRAKS. Det blev gjort, hvorefter der kom en rykker....! Telefonisk kontakt med UD konkluderede, at de ikke kunne se min indbetaling, så for en sikkerheds skyld indbetalte jeg igen 296 kr. Kort efter fik jeg sidste indbetaling retur. SÅ var alt ok. MEN, statistisk set er jeg nok blevet registreret som "skyldner". Heldigvis ender mit efternavn på -sen, selv om vi også har et (heldigvis fint) udenlandsk mellemnavn i familien....
  Sådan er der så meget i disse digitale, underbemandede tider.
  ....Så statistik er, hvad stattistik er...
  ....Ligesom politikere, der indimellem bruger alle midler for at fremme opmærksomheden på egne mål og eksistens....


 • Anmeld

  I.R.Bertelsen · Borger og vælger

  Om at møde andre mennesker i øjenhøjde.

  David Svarrer.
  Du har fuldstændigt ret. Vi mennesker skal møde hinanden som mennesker....i gensidighed og i respektfuld øjenhøjde.
  Verden har åbnet sig, og det stiller os overfor nye udfordringer, men tilbyder også nye muligheder.... tænk, hvor heldigt, at du mødte din kone, fordi verden har åbnet sig.
  Vh. I.R.Bertelsen

 • Anmeld

  David Svarrer · Udlands-kommentator

  I.R. Bertelsen

  Tak for dit indlæg. Så hvis jeg forstår dig ret, så er Henrik Dahl helt oppe i det røde felt, og tager et sådant emne op i meget høje politiske kredse, fordi 69 - ni-og-tres unge, har snydt med deres SU?

  Lad os antage at samtlige 69 var udlændinge - det er godt nok et meget lille tal, til sammenligning med at der, hvert år, er næsten 50,000 unge på SU, hvis jeg ikke har regnet helt forkert??

  Hvis dette er sandt, så er Henrik Dahl jo ganske forrykt? Nu er tallet så nok ikke 69 udlændinge ud af 69 snydere. Det gør det jo endnu værre.

  Tak, I.R. Bertelsen. Kan du afsløre din kilde - altså - hvor har du set henne, at 69 snød? Og ved du om tallet er 50,000 (som altså er et tal jeg har udregnet ud fra demografi og så har jeg sjusset mig til resten).

  Omkring kærlighed - ja, så er jeg netop begyndt at bringe kærlighed ind i det forretning jeg laver. Det er en ganske uset komponent i business-livet, men, jeg tænker det er en ganske vigtig komponent som slet ikke har haft sin gang på bonede gulve !

 • Anmeld

  I.R.Bertelsen · Borger og vælger

  David Svarrer

  Jeg kan henvise dig til en artikel her på Altinget, skrevet af journalist Toke Gade Crone Kristiansen d. 5. febr. 2017: "Nej, ministersvar dokumenterer ikke en stigning i SU-svindel". I artiklen henvises bla også til en debat fra Berlingske Tidende.
  Ups. ser nu, at det ikke handler om 69, men 66 SU-modtagere....ialt...., der skulle tilbagebetale i 2017. Sorry. Det gik for stærkt. Du kan selv læse de tal, artiklen fremfører.
  Har på Uddannelsesministeriets hjemmeside og i Danmarks Statistik prøvet at finde oplysninger om det samlede antal SU-modtagere i 2017. Men det lykkedes ikke.
  Tror også, at det er mange tusinde modtagere, det handler om.
  Så efter min opfattelse er Henrik Dahls ovenstående indlæg dybt, dybt useriøst....og dybest set stærkt tendentiøst og krænkende. Men nå. Det giver blot os vælgere et tips om afsenderens indstilling og validiteten. Ren populisme og selvhævdelse.

 • Anmeld

  I.R.Bertelsen · Borger og vælger

  David Svarrer: Danmarks Statistik

  Af Danmarks Statistiks hjemmeside fremgår det, at efter de seneste opgørelser ( offentliggjort marts 2017), var der i 2015 ialt 420.000 modtagere af SUstøtte i alderen 15 til 29 år.
  Det fremgår også af samme side hvor i landet de studerende også har erhvervsindtjening ved siden af uddannelsen.

 • Anmeld

  Mariam edin · my testimony

  my story

  Hej alle, jeg vil gerne dele min erfaring, hvordan du fjerner min Paypal konto gæld. For det første, jeg hedder Mariam Edin. og jeg bor i Danmark .... Her er min lille oplevelse, jeg var faktisk i en meget stor finanskrise, der fik mig til at gå online på jagt efter en angriber, som kan hjælpe mig økonomisk. Jeg har ansøgt om flere lån, men fordi jeg ikke har et godt depositum, fik jeg ikke det direkte beløb, før jeg fandt en ven, der introducerede mig til online banking hacking og ledninger. Han fortalte mig, hvordan alliance hacker hjalp hende med at løse sit økonomiske problem, da han kontaktede ham, og at denne hacker kunne overføre 34.000 dollars til sin konto med kun 5000 euro, som hun betalte. med ordet hun sagde lyder så ægte og iøjnefaldende for mig! "Jeg vil prøve mit held og se, om det vil fungere som hun lovede ... og kontaktede denne hacker og forklarede alt for ham, og han svarede ved at sige:" Der er behov for penge til at bruge softwaren til at blive brugt til hacking " og var bange for, at jeg har så mange historier, hvor folk talte om, hvordan de blev scammed. På grund af den tillid, jeg havde i min ven, vil jeg desværre give det et skud ... Åh min Gud! ... venner, du vil ikke tro på det Resultatet af det kom ud som magi. I alt blev 19000 euro overført til mig inden for 24 timer. Dette er et mirakel.
  venner, jeg ved virkelig ikke hvorfor jeg siger dette, men jeg synes det er ude af vejen, så hvis du tror du vil give dem en prøve, kan du nå ham via denne email.
  alliancehacker999@gmail.com