Her er de 9 råd til regeringen om virksomheders brug af data

ANBEFALINGER: Regeringens ekspertgruppe har givet sit bud på, hvordan man får virksomheder til at konkurrere på etisk brug af folks data. For eksempel foreslår den et nyt mærke, forbrugerne kan styre efter. Få overblik over rådene her.

Skrevet af Emma Storm Joost, erhvervspraktikant

Regeringen skal nedsætte et uafhængigt råd om dataetik. Der skal indføres et dataetisk mærke. Og de største virksomheder skal have en dataetisk politik.

Sådan lyder nogle af de anbefalinger, regeringens ekspertgruppe om dataetik i dag afleverede til erhvervsminister Rasmus Jarlov (K). Gruppen blev ledet af ekspert i digitale trends Christiane Vejlø.

Her får du alle de ni anbefalinger:

1. Nyt råd for dataetik
Regeringen skal nedsætte et uafhængigt råd for dataetik. Rådet skal understøtte et løbende fokus på dataetik.

2. En dataetisk ed
Virksomhedsledere og medarbejdere skal aktivt tage stilling til og ansvar for dataetiske spørgsmål og dilemmaer ved at afgive en dataetisk ed.

3. Dynamisk værktøjskasse
En værktøjskasse til dataetik skal understøtte eden (anbefaling nummer 2). Redskaberne skal bidrage til mere viden og konkrete aktiviteter i danske virksomheder. Den skal være overskuelig for fagfolkene, og der skal være konkrete værktøjer, anvisninger og opdateret vejledning, så den kan bruges i dagligdagen til projekter og produkter.

4. Erklæring om virksomheders dataetiske politik
Danmark skal som det første land i verden stille krav om, at de største danske virksomheder får en dataetisk erklæring som en del af deres ledelsesberetning.

5. Dataetisk mærke
En dataetisk mærkningsordning skal gøre det nemmere for forbrugerne at finde ud af, om udbyderne af et digitalt produkt håndterer data forsvarligt. Mærket skal vise, at et digitalt produkt lever op til dataetiske krav. Det gør det nemmere for forbrugerne at navigere mellem digitale produkter og for virksomheder at identificere ansvarlige partnere.

6. Mere viden til befolkning og erhvervsliv
Befolkningens og erhvervslivets viden og indsigt i dataetiske problemstillinger skal løftes, så vi som samfund får større forståelse for muligheder og konsekvenser ved brug af data.

7. Danmark skal være frontløber
Danmark skal være synlig og præge den europæiske og globale udvikling inden for dataetik ved at gå forrest på den internationale scene.

8. Stimulér innovation og entreprenørskab
Ved hjælp af medfinansiering, øremærkning af bevillinger og idékonkurrencer skal innovation og entreprenørskab stimuleres. Fokus skal være på nye dataetiske forretningsmodeller.

9. Dataetik i offentlige indkøb
Det offentlige skal gå foran og skabe efterspørgsel på innovative og dateetiske løsninger hos virksomhederne. Derfor skal det være et krav, at digitale løsninger, som den offentlige sektor køber eller får udviklet, er dataetiske.

Forrige artikel Endnu en partileder opgiver at danne ny svensk regering Endnu en partileder opgiver at danne ny svensk regering Næste artikel Forsker om ny OK18-strid: Staten står til at tabe frokostslagsmål Forsker om ny OK18-strid: Staten står til at tabe frokostslagsmål