Her er den nye landbrugspakke

OVERBLIK: Regeringen er sammen med sine blå støttepartier blevet enige om en ny fødevare- og landbrugspakke, der blandt andet fjerner kravet om randzoner. Se de 30 initiativer her.

Foto: Colourbox

Regeringen landede sammen med sine blå støttepartier, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Konservative, sent mandag aften en ny fødevare- og landbrugspakke. Den nye pakke består af 30 nye initiativer.  

Aftalen skal gøre fødevare- og landbrugserhvervet bedre rustet til at producere mere, øge eksporten og medvirke til at skabe vækst og beskæftigelse i Danmark – i samspil med natur og miljø.

Med den nye aftale kommer der en helt ny miljøregulering, der vil være fuldt udbygget i 2021. Det betyder, at for eksempel kravet om randzoner og reducerede gødningsnormer vil blive erstattet af målrettet regulering baseret på den nyeste viden, skriver parterne i aftalen. 

Se de 30 initiativer herunder:

Bæredygtigt grundlag
- Indsatsbehov for vandmiljøindsatsen
- Målinger af kvælstof fra ”jord til fjord”
- Afgrænsning af vandløb i vandområdeplanerne og udpegning af kunstige og stærkt modificerede vandløb
- Ny viden om vandindvinding

Øget råvaregrundlag
- Fjerne krav om randzoner og flere efterafgrøder
- Gødskningsloven
- Kompenserende miljøtiltag
- Handlingsplan for målrettede tiltag og regulering
- Ændret jordbearbejdning
- Virkemidler uden for dyrkningsfladen
- Harmonikrav for slagtesvin hæves til EU-niveau
- Ny husdyrregulering
- Smidigere husdyrgodkendelser
- Dansk akvakultur i vækst
- Stabile rammer for erhvervet og kvælstofindsatsen

Styrket konkurrenceevne
- Strategi for tidlig påvirkning af EU-lovgivning
- Fødevare- og landbrugspakkens forhold til EU-retten
- Klog implementering af EU-regler – nabotjek
- Kontrolstrategi for fødevare- og landbrugsområdet
- Enklere regler
- Kødkontrol på små slagtehuse
- En konkurrencedygtig økologisk sektor
- Et dyrevelfærdsmærke
- Hygiejnekursus for personer, der håndterer svin

Udvikling af fremtidens fødevareproduktion
- Styrket fødevareforskning
- Innovationstjek
- Grøn teknologi og fremsynet regulering

Fremsynet eksportindsats
- En samlet eksportstrategi
- Hurtigere eksportcertifikater
- Fødevarefortællingen

Initiativerne i fødevare- og landbrugspakken finansieres inden for den afsatte finanslovsreserve til fødevare- og landbrugsinitiativer på i alt 300 millioner kroner i 2016- 2019, omprioriteringer indenfor landdistriktsprogrammet 2017-2020 og midler på de generelle reserver på finanslovens §35 i 2016-2019.

Aftaleparterne mødes senest i 2020 for at drøfte fremtidigt indsatsbehov og kommende finansiering i forhold til den videre kvælstofindsats.


    Politik har aldrig været vigtigere

    Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion