Her er den nye landbrugspakke

OVERBLIK: Regeringen er sammen med sine blå støttepartier blevet enige om en ny fødevare- og landbrugspakke, der blandt andet fjerner kravet om randzoner. Se de 30 initiativer her.

Regeringen landede sammen med sine blå støttepartier, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Konservative, sent mandag aften en ny fødevare- og landbrugspakke. Den nye pakke består af 30 nye initiativer.  

Aftalen skal gøre fødevare- og landbrugserhvervet bedre rustet til at producere mere, øge eksporten og medvirke til at skabe vækst og beskæftigelse i Danmark – i samspil med natur og miljø.

Med den nye aftale kommer der en helt ny miljøregulering, der vil være fuldt udbygget i 2021. Det betyder, at for eksempel kravet om randzoner og reducerede gødningsnormer vil blive erstattet af målrettet regulering baseret på den nyeste viden, skriver parterne i aftalen. 

Se de 30 initiativer herunder:

Bæredygtigt grundlag
- Indsatsbehov for vandmiljøindsatsen
- Målinger af kvælstof fra ”jord til fjord”
- Afgrænsning af vandløb i vandområdeplanerne og udpegning af kunstige og stærkt modificerede vandløb
- Ny viden om vandindvinding

Øget råvaregrundlag
- Fjerne krav om randzoner og flere efterafgrøder
- Gødskningsloven
- Kompenserende miljøtiltag
- Handlingsplan for målrettede tiltag og regulering
- Ændret jordbearbejdning
- Virkemidler uden for dyrkningsfladen
- Harmonikrav for slagtesvin hæves til EU-niveau
- Ny husdyrregulering
- Smidigere husdyrgodkendelser
- Dansk akvakultur i vækst
- Stabile rammer for erhvervet og kvælstofindsatsen

Styrket konkurrenceevne
- Strategi for tidlig påvirkning af EU-lovgivning
- Fødevare- og landbrugspakkens forhold til EU-retten
- Klog implementering af EU-regler – nabotjek
- Kontrolstrategi for fødevare- og landbrugsområdet
- Enklere regler
- Kødkontrol på små slagtehuse
- En konkurrencedygtig økologisk sektor
- Et dyrevelfærdsmærke
- Hygiejnekursus for personer, der håndterer svin

Udvikling af fremtidens fødevareproduktion
- Styrket fødevareforskning
- Innovationstjek
- Grøn teknologi og fremsynet regulering

Fremsynet eksportindsats
- En samlet eksportstrategi
- Hurtigere eksportcertifikater
- Fødevarefortællingen

Initiativerne i fødevare- og landbrugspakken finansieres inden for den afsatte finanslovsreserve til fødevare- og landbrugsinitiativer på i alt 300 millioner kroner i 2016- 2019, omprioriteringer indenfor landdistriktsprogrammet 2017-2020 og midler på de generelle reserver på finanslovens §35 i 2016-2019.

Aftaleparterne mødes senest i 2020 for at drøfte fremtidigt indsatsbehov og kommende finansiering i forhold til den videre kvælstofindsats.

Forrige artikel 22. december: Karina Due 22. december: Karina Due Næste artikel Bjarne Corydon forlader politik: Får toppost hos McKinsey Bjarne Corydon forlader politik: Får toppost hos McKinsey