Hvad skal Socialdemokratiet nu?

VOXPOP: Socialdemokraterne tabte magten, men gik frem ved valget i juni. Altinget har spurgt fire socialdemokrater, hvordan det gamle parti skal forholde sig i opposition, og hvad der er den vigtigste opgave for den nye formand, Mette Frederiksen.

Mads Bang

Peter Hummelgaard Thomsen (S)
Medlem af Folketinget

Hvad skal partiet nu?
"Vi er stadig i en situation, hvor det går meget langsomt fremad med økonomien. Der er meget stor usikkerhed og utryghed på jobmarkedet og i mange familier. Vi skal sikre, at når der kommer fremgang, skal det komme alle mennesker til gavn. Socialdemokratiets succes igennem årtier har været at få en økonomi i fremgang og vækst i produktiviteten til at gå hånd i hånd med, at velstanden bliver fordelt fair og lige."

Hvad skal man bruge tiden i opposition til?
"Vi skal bruge tiden på flere ting. For det første skal tiden bruges til at prøve Dansk Folkeparti af. Der er den lidt absurde situation i dansk politik, at Dansk Folkeparti er det andet-største parti i Folketinget, men de bliver stadig betragtet af medier og af mange vælgere som et oppositionsparti. Som om de frit kan vælge at lade være med at deltage, når tingene er svære."

Jeg er meget, meget skuffet over, at vi ikke kunne vinde det valg. Vi havde en historisk svag modstander.

Thomas Gyldal Petersen (S), Borgmester, Herlev

"Og vi skal bruge tiden på at forberede os bedre, end vi gjorde op til 2011-valget. Vi skal være klare på vores samfundsanalyse, og i lyset af krisen i 2008 skal vi stadig stille spørgsmålstegn ved, om vi har indrettet vores økonomi på den rigtige måde."

Men havde I ikke en meget klar analyse i 2011, men valgte simpelthen forkert ved at blive partnere med SF?
"Jeg tror i et eller andet omfang, at vi var uforberedte på mødet med forskellige parlamentariske realiteter. Og i et eller andet omfang var vi uforberedte på, hvad vi kunne realisere, når vi mødte de nådesløse excel-ark i Finansministeriet."

Thomas Gyldal Petersen (S)
Borgmester i Herlev

Hvad skal partiet nu?
"Vi skal levere til den forventning, der altid er til Socialdemokratiet. Med udgangspunkt i en ansvarlig økonomisk styring skal vi formå at skabe en udvikling af de fællesskaber, der bærer det her samfund og menneskers hverdag. Vi er garanten for, at velfærdssamfundet vil udvikle sig på en tidssvarende måde."

Hvad skal man bruge tiden i opposition til?
"Tiden skal bruges til to ting: For det første hver dag at søge at skabe resultater til gavn for fællesskaberne. Vi skal også bruge tiden på meget klart og præcist at genvinde danskernes tillid til, at vi er fællesskabernes parti. Ved at fremlægge politik og ved at skabe resultater. Det er hos os, man får et dobbelt svar i form af en ansvarlig økonomi og investering i vores fællesskaber."

Hvad er Mette Frederiksens vigtigste opgave?
"Mette Frederiksens vigtigste opgave er ikke bare at være talsmand for projektet. Hun skal også være bærer og udvikler af projektet. Jeg oplever Mette som en politiker, der har en dyb forståelse af denne rolle. Jeg er ikke i tvivl om, at hun vil levere nogle svar, som vil gøre folk trygge ved, at Socialdemokratiet er for dem, der både vil have styr på pengene, men også vil have et samfund, der hænger sammen."

I har de seneste år mistet mange vælgere til Dansk Folkeparti. Skal I gøre noget målrettet for at hente den gruppe tilbage?
"Den gruppe henter man tilbage ved at genvinde tilliden. Der er opstået den misforståelse, at Socialdemokraterne ikke vil investere i fællesskaberne på samme måde som Dansk Folkeparti. Det forholder sig i virkeligheden omvendt. Men nu har DF sat Lars Løkke i Statsministeriet, og de kommer til at stå på mål for velfærdsforringelser."

Du virker meget positiv i forhold til situationen i partiet. Er du optimistisk, selv om I har mistet magten?
"Jeg er meget, meget skuffet over, at vi ikke kunne vinde det valg. Vi havde en historisk svag modstander. Derfor er det skuffende, at vi har overladt serveretten til nogle mennesker, der ikke vil bygge samfundet stærkere. Men jeg har kendt Mette Frederiksen i mange år, og jeg har en tro på, at hun med sit lederskab kan gøre os i stand til at vinde magten tilbage."

Bjarne Laustsen (S)
Medlem af Folketinget

Hvad skal man bruge tiden i opposition til?
"Tiden skal bruges til at klargøre socialdemokratiske synspunkter. Vi skal vise ansvarlighed og beslutningskraft. Så den linje, vi er inde i med fremgang, kan bruges til yderligere at styrke Socialdemokratiet. Det er forudsætningen for, at vi kan genvinde regeringsmagten."

Hvad er Mette Frederiksens vigtigste opgave?
"Det er at føre og lede partiet. Hun skal sørge for, at hun står som en stærk leder, der kan sætte både holdet og kursen. Så vi kan sikre den stabilitet, der gør, at danskerne vil have større tillid til, at hun kan lede landet bedre end Lars Løkke."

I har de seneste år mistet mange vælgere til Dansk Folkeparti. Skal I gøre noget målrettet for at hente den gruppe tilbage?
"Vi skal udstille Dansk Folkeparti og deres tulliarder, som de lover til højre og venstre. Og vi skal fortælle, hvor det er, de svigter i forhold til ganske almindelige lønmodtagere. Det er i forhold til social dumping, dagpenge og efterløn. Og det er også i forhold til de ældres vilkår, hvor de stemte imod en forhøjelse af ældrechecken."

Hvor langt mener du, Socialdemokratiet skal gå for at samarbejde med Løkke i ansvarlighedens navn?
"Vi skal byde os til der, hvor vi kan få mest muligt gennemført. Vi skal bringe os i en situation, hvor de borgerlige ikke kan holde sammen på det længere, og vise, at vi er ansvarlige og kan overtage igen. Befolkningen ved godt, at vi har budt os til i mere end 100 år. Befolkningen ved godt, at vi er et regeringsbærende og -dueligt parti. Det kan man ikke sige om alle. Det er ikke alle, der hverken vil eller kan. DF har haft muligheden og vil ikke. SF har forsøgt, og de kunne ikke."

Mattias Tesfaye (S)
Medlem af Folketinget

Hvad er Mette Frederiksens vigtigste opgave?
"Det er at komme med nogle troværdige bud på at løse de store udfordringer, Danmark står med: Der er stadig for mange unge, der ikke får en kompetencegivende ungdomsuddannelse. For mange bliver ekskluderet fra arbejdsmarkedet. Og min kæphest: at der stadig mangler praktikpladser."

"Og der er ét emne, vi ikke kommer udenom hverken næste år, om ti eller om tyve år: Mange mennesker vil gerne til Europa. Men vi kan ikke rumme dem alle sammen. Vi skal finde ud af, hvordan vi håndterer det med vores europæiske værdier i behold, men hvor vi også passer på det samfund, som vi har fået af vores forældre. Det er ikke så lidt af en mundfuld. Men det er en socialdemokratisk partiformands opgave."

I har de seneste år mistet mange vælgere til DF – skal I gøre noget målrettet for at hente dem tilbage?
"Sådan ser jeg ikke på det. Vi skal løse de problemer, der er i samfundet. Det er derfor, vi får vores løn. Så må vælgerne på valgdagen vurdere, hvordan de synes, vi har gjort det. Og der er jeg rimeligt sikker på, at hvis vi får indflydelse, så vil nye vælgere også vælge Socialdemokraterne."

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Bjarne Laustsen

MF (S), formand for Beskæftigelsesudvalget
maskinarbejder (Norden, FLS)

Mattias Tesfaye

Børne- og undervisningsminister, MF (S)
murersvend (Skanska og Århus Tekniske Skole 2001)

Peter Hummelgaard

Justitsminister, MF (S)
cand.jur. (Københavns Uni. 2012)