I dag kommer Huawei til debat på Altinget

KOMMENTAR: Altinget lægger hus til debat om det kinesiske firma Huawei og dets adgang til kritisk infrastruktur. Om firmaet skal have adgang til at byde på opgaven med at drive 5G-netværk, er i sidste ende en politisk beslutning. Men vi skal turde tage debatten.

Kan det kinesiske firma Huawei drive fremtidens internet i Danmark og hele rigsfællesskabet?

Det spørgsmål er et af tidens vigtigste politiske emner. Sidste år besluttede TDC at droppe Huawei som underleverandør på det danske 5G-netværk, og Færøerne er under hårdt pres for at gøre det samme.

Mistanken er, at Huaweis tætte forbindelse til kinesiske myndigheder – og potentielt også dets efterretningstjenester – kan udgøre en sikkerhedsrisiko, hvis firmaet får hel eller delvis kontrol over vores digitale infrastruktur.

På det seneste er det kommet frem, hvordan Huawei og kinesiske diplomater har lagt hårdt pres på både danske og færøske myndigheder for at lade Huawei indgå i konkurrencen med vestlige selskaber om 5G-kontrakter.

Men hvorfor er 5G-netværket overhovedet så afgørende? Og hvordan skal vi som samfund beslutte, hvad der er kritisk infrastruktur?

Det er to af de spørgsmål, vi dykker ned i på et offentligt debatmøde i Altingets Gård tirsdag eftermiddag. Det sker på initiativ fra Huawei, som har foreslået debatmødet, og på helt almindelige vilkår betaler for lån af vores gård til formålet.

Det rejser et par oplagte spørgsmål: Skal Altinget lægge hus til den slags? Og er det i orden at tage imod penge fra et firma som Huawei?

Mit svar på begge spørgsmål er klart ja.

Jeg vil gerne forklare, hvorfor – og på hvilke betingelser – vi har sagt ja til at lægge hus til debatten om Huawei.

VORES FØRSTE BETINGELSE for at huse politiske møder er altid, at der skal indgå en mangfoldighed af synspunkter, så der er tale om en reel politisk debat. I det konkrete tilfælde har Huawei overladt det til Altingets konferenceafdeling, Arena, at sammensætte eftermiddagens to debatpaneler. Huawei har altså ikke udvalgt deltagerne.

Ser man på deltagerne, er der da også tale om en række politikere og eksperter, der allerede i den offentlige debat har forholdt sig stærkt kritisk til Huaweis rolle, heriblandt Venstres udenrigsordfører, Michael Aastrup, fhv. udenrigsminister Martin Lidegaard og Enhedslistens Eva Flyvholm. Blandt deltagerne er også en tidligere ansat i Forsvarets Efterretningstjeneste.

Huawei har bedt Altinget om at stille med en moderator til debatten. Vores betingelse for at lade en af vores egne journalister modere en debat er, at han skal have fuldstændig frie hænder til at stille de spørgsmål, han vil. Debatten vil derfor blive styret af Altingets digitale redaktør, Chris Lehmann, der er en af de mest vidende journalister på området.

Chris Lehmann vil derfor i eftermiddagens debat stille præcis de spørgsmål, han finder mest journalistisk interessant. Huawei har ikke på noget tidspunkt udfordret vores betingelser for at afholde debatten.

I det oprindelige program for debatmødet indgik der ikke nogen repræsentant for Huawei. Men jeg foreslog, at vi sluttede af med at lade Altingets Chris Lehmann interviewe Huaweis nordiske direktør, Kenneth Fredriksen, på scenen. Så vi kan stille ham kritiske spørgsmål og vurdere hans svar i forhold til de bekymringer, der uden tvivl vil blive rejst i løbet af debatten. 

ALTINGET HAR SOM MEDIE ingen holdning til, om Huawei bør udelukkes fra at byde på 5G-netværk i Danmark eller Færøerne.

Men som publicistisk virksomhed føler vi os dybt forpligtet til at lægge spalter og scene til den væsentlige politiske debat om cybersikkerhed.

Hvis vi udelukkede Huawei fra at afholde debatmøder i Altingets Gård, ville man netop kunne beskylde os for at have valgt side i debatten og for at svigte vores publicistiske forpligtelser.

Debatten om Huawei og 5G-netværket er en udstilling af et dilemma, som åbne og demokratiske samfund står over for: Hvad er balancen mellem en åben økonomi og statens sikkerhed?

Hvor den balance skal ligge, er et politisk spørgsmål. Men det er helt inde i kernen af vores demokratiske værdier, at vi skal kunne tage debatten og prøve argumenterne af i åbenhed. Den debat har vi gennem længere tid dækket på Altingets nichemedier. Derfor har vi heller ingen problemer med at lægge hus til eftermiddagens debat. 

På Altinget går vi aldrig på kompromis med den redaktionelle frihed. Men vi vil fortsat udfylde rollen som Danmarks politiske forsamlingshus, hvor de gode argumenter mødes.

Forrige artikel Johnsons Brexit-tidsplan holder næppe Johnsons Brexit-tidsplan holder næppe Næste artikel Dagens overblik: Minister åbner for at give folkeskoleelever en kortere skoledag Dagens overblik: Minister åbner for at give folkeskoleelever en kortere skoledag