Jeppe Kofod: Vi kan ikke redde klimaet uden FN

INTERVIEW: Hvis klimakrisen skal løses, kræver det handling på FN-niveau. Det er et unikt forum, der samler verdens virksomheder, stater og organisationer, siger udenrigsminister Jeppe Kofod (S), der er til FN’s generalforsamling, hvor Danmark i år spiller en central rolle.

Klimadagsordenen er så vigtig, at det ikke er nok kun at handle på dansk og europæisk niveau. Hele verden skal med.

”Klimadagsordenen er fuldt ud på niveau med den sikkerhedspolitiske dagsorden som eksempelvis atomnedrustning. Derfor kan vi ikke komme uden om FN, hvis vi skal løse den globale klimakrise,” siger udenrigsminister Jeppe Kofod (S), der er i New York for at deltage i FN’s generalforsamling.

Selv om verdens rigeste land, USA, har trukket sig fra FN’s højtprofilerede Paris-aftale, der skal bremse klimaforandringerne, er FN ifølge udenrigsministeren stadig helt central.  

“Der findes ikke noget andet forum, hvor vi kan samle stater, virksomheder og organisationer på den her måde,” siger Jeppe Kofod.

Danmark spiller nøgleposition
Til årets generalforsamling spiller Danmark en central rolle i forbindelse med det stort anlagte klimatopmøde, der holdes under generalforsamlingen. 

Sammen med Etiopien har Danmark brugt et halvt år på at forberede et møde under topmøde, der hedder ”energy action forum”. Det fokuserer på, hvordan vi når målene fra Paris-aftalen og gør selve energisektoren mere grøn.

Netop samarbejdet med Etiopien har ifølge Jeppe Kofod været vigtigt i forhold til den langsigtede grønne omstilling. Det handler nemlig om at bruge FN til at finde løsninger, der kan bruges i alle verdens lande – også de steder, som kæmper med store fattigdomsproblemer. Når de lande på sigt får en større middelklasse, der begynder at forbruge, er det nemlig vigtigt, at de forbruger på en bæredygtig måde.

”Det er hele pointen med FN. Vi skal have udviklingslandene med, ellers kommer emissionerne bare derfra i fremtiden,” siger Jeppe Kofod.

Virksomheder er vigtige partnere 
Det er ikke kun stater, der er vigtige at lave partnerskaber og alliancer med.  

Ifølge Jeppe Kofod spiller private aktører og virksomheder også en vigtig rolle – særligt i henhold til den grønne omstilling.  

Her fremhæver han en global koalition kaldet "Getting to zero Coalition", hvor flere dominerende spillere i shippingbranchen går sammen om er eklæret mål om at søsætte de emissionsfrie skibe senest i 2030. Initiativet blev præsenteret mandag i forbindelse med FN's generalforsamling, og selv om det er industrien selv, der har taget initiativet, mener Jeppe Kofod ikke, at det var sket uden FN.

”Hvis ikke der havde været en ramme for initiativet, var det ikke sket,” siger han og henviser til, at FN har været den ramme.

Ministeren anerkender dog, at man ikke entydigt kan fokusere på industrien. Der er også brug for statslige initiativer. Og som et led i det møde, Danmark og Etiopien har samarbejdet om, er der også konkrete anbefalinger til, hvilke politiske initiativer stater bør tage. Ministeren er dog ikke klar til at løfte sløret for anbefalingerne, men flere vil blive præsenteret på topmødet, forklarer han, selvom han lægger vægt på, at mange involverer partnerskaber på tværs af det offentlige og private.

Danmark skal inspirere
For regeringen handler udenrigspolitikken i høj grad om at inspirere andre lande til at hæve ambitionsniveauet. Det gælder både i forhold til klimadagsordenen og den udviklingspolitiske dagsorden.

Hvis flere havde højere reduktionsmål og flere lande gav mere i udviklingsbistand, som er med til at finansiere klimatiltag i udviklingslande, ville vi ifølge Jeppe Kofod være langt tætte på at løse blandt andet klimakrisen.

Og Danmark er med til at inspirere, slår ministeren fast:

”Vi kan se, at folk bliver enormt inspirerede, når de kan se, at vi har nogle løsninger. Det skaber noget action, og Paris-aftalen er inden for rækkevidde, hvis vi vil,” siger han.  

Men når vi ser på verdensmålene, er en af de centrale udfordringer finansiering. Hvordan skal vi komme i mål, når selv rige lande som Danmark skærer i udviklingsbistanden, der blandt andet går til klimatiltag i udviklingslandene? 

“Danmark er blandt de fem lande i verden, der lever op til FN’s målsætning om at give 0,7 procent af BNI til udviklingsbistand. Hvis bare andre gjorde som os, ville vi stå et helt andet sted. Hvis man samtidig fik bekæmpet skattefusk i Afrika, så de kunne indkræve den skat, de skal, ville det overstige det beløb, de får i udviklingsbistand,” siger han.

Flere skal have energieffektivisering med 
Det er ikke meningen, at der skal ligge nye færdigforhandlede tekster eller andre bindende aftaler i kølvandet på dette års generalforsamling. Det gælder hverken i forhold til det møde, Danmark er med til at stå i spidsen for, eller generalforsamlingen som helhed.

Men det er et erklæret dansk mål, at flere lande på sigt skal indskrive energieffektivisering i deres nationale handlingsplaner.  

“Kun en tredjedel har energieffektivisering i deres handlingsplaner, og det tal skal op,” siger Jeppe Kofod.  

Danmark har selv fået kritik for netop den danske indsats inden for energieffektivisering.  

Kofod understreger dog, at det er noget, man fremadrettet vil bruge mange kræfter på nationalt.  

“Men vi skal også lave forpligtende internationale aftaler og inspirere ved at vise, at man kan lave grøn omstilling på en socialt bæredygtig måde,” siger han.

Selv om FN’s klimatopmøde slutter om få dage, tyder meget på, at klima stadig kommer til at fylde meget i den offentlige debat i den kommende tid. I det forståelsespapir, regeringen skrev under på sammen med sine støttepartier, fylder klima og miljø en hel del sammen med målet om 70 procents reduktion af den danske CO2-udledning i 2030.

Og med finanslovsforslaget lige om hjørnet skal den danske regering også snart til at sætte konkrete beløb på, hvilke dele der skal prioriteres.

Forrige artikel Nyt servicetjek af statens naturpleje får hård kritik af miljøorganisationer Nyt servicetjek af statens naturpleje får hård kritik af miljøorganisationer Næste artikel Højskolerne får tidligere kulturminister som generalsekretær Højskolerne får tidligere kulturminister som generalsekretær