Josephine Fock: ”Det gør ondt, når kollegaer ikke er i partiet længere”

LANDSMØDE: Josephine Fock indledte sin første landsmødetale som politisk leder af Alternativet med at adressere sit partis seneste deroute. Her understregede hun, at hun ikke har mistet troen på det politiske projekt, og hun mener, at der fortsat er brug for et alternativ i dansk politik.

Det var med en del slinger i valsen, at Josephine Fock i marts overtog lederposten i Alternativet.

Lørdag stod hun så i Odense til sin første landsmødetale, hvor hun indledte med at italesætte partiets store modgang som har fyldt siden foråret.

”Vi har haft vores egne udfordringer i Alternativet. Vi har mistet både folketingsmedlemmer, byrådsmedlemmer og partimedlemmer siden sidste landsmøde. Det gør ondt, når kollegaer ikke er i partiet længere. Jeg kan godt forstå, hvis nogen af jer har haft det svært. Det tror jeg, vi alle sammen har,” sagde Josephine Fock.

Det er ikke en hemmelighed, at partiet står i en hidtil uset krise. Alternativet har mistet fire ud af deres fem folketingsmedlemmer siden folketingsvalget sidste år og siden kommunalvalget i 2017 har næsten halvdelen af de 20 byrådsmedlemmer, der blev stemt ind, forladt partiet.

Det samme har en stor del af deres medlemmer. I januar var medlemtallet oppe på næsten 10.000. I dag er tallet tættere på 3.000. Derfor var denne tale – og dette landsmøde generelt – meget vigtig for partiet, sagde Josephine Fock.

Alternativet classic
Efter at Josephine Fock havde indledt talen med at adressere partiets skrøbelige forfatning, henledte hun opmærksomheden på politikken, og gentog var klassiske mærkesager.

Fock var hurtigt ude med riven og tildelte regeringens finanslovsudspil en klimamæssig bundkarakter.

”Selv om mange partier nu taler om grøn politik, er Folketinget langt fra grønt nok. Klimaloven er en rammelov, som skal følges op af handlinger, investeringer og konkrete planer. Ellers er den ikke noget værd. Desværre er regeringens finanslovsudspil stort set blottet for klimaansvar. Regeringens grønne udspil er ikke ambitiøse nok,” sagde hun til mødet.

Hun fulgte dernæst op med en række grønne tiltag, som sammen skal bringe det danske samfund hen mod en total udfasning af olie, kul og gas over de næste ti år. Alternativet vil investere 80 milliarder kroner i at komme fra sort til grøn energi inden 2030.

Konkret vil partiet kæmpe for at få indført en generel CO2-afgift på eksempelvis kød, fly, benzin og diesel, oprette ti nye havvindmølleparker, sænke priserne på kollektiv trafik og elbiler samt indføre road pricing i de store byer i myldretiden.

Sæt skoler og kommuner fri
Et andet klassisk element, som har været en del af Alternativets politiske program siden fødslen i 2013, blev italesat af den nye leder af partiet.

”Jeg vil have endnu mere borgerdemokrati, et bedre nærdemokrati og langt større medinddragelse. Vi skal skabe langt større demokratisk frihed,” sagde Josephine Fock.

Et skridt en den retning ville ifølge Josephine Fock være, at sætte kommuner og skoler fri af styring fra Christiansborg. Hun vil løsne regler og reglementer, således at borgere, som ønsker at skabe bæredygtige lokale tiltag, ikke går i stå i en ”snørklet lovmæssighed.”

Alternativets leder vil afskaffe de nationale tests i skolen for i stedet at evaluere folkeskolens elever individuelt. Hun vil skabe et skolesystem hvor udviklingen og undervisningen sker i direkte samspil med eleverne.

”Det skal være fællesskabet, der former vores lokalsamfund. Ikke fastlåste reglementer fra et skrivebord på kommunen eller i et ministerium,” fastslog Josephine Fock fra talerstolen.

Kontanthjælp uden modkrav
Josephine Fock brugte en stor del af sin tale på en episode fra hendes eget liv. Her fortalte hun, hvordan hun hjalp en hjemløs mand, som stod uden for kontanthjælpssystemet, med at afgive sin stemme til folketingsvalget i 2015. Og hvordan hun et år efter mødte ham igen som helt forandret mand, der havde taget hånd om sit eget liv og var blevet en del af samfundet igen efter mødet med hende.

Denne historie brugte hun til at sætte rammen for et ønske om at gøre op med det eksisterende kontanthjælps- og dagpengesystem. Hun vil indføre kontanthjælp og dagpenge uden modkrav for at ”fjerne presset af tvang og kontrol med arbejdsløse og syge borgere.”

Forrige artikel Se Mette Frederiksens tale til FN's Generalforsamling Se Mette Frederiksens tale til FN's Generalforsamling Næste artikel LA foreslår skattefradrag for at passe egne børn LA foreslår skattefradrag for at passe egne børn