KL: Vi har masser af socialpolitisk vilje, men pengene mangler

REPLIK: Vi er helt enige med socialministeren i, at der er behov for investeringer i kommunernes socialpolitiske indsatser, men pengene er knappe. Derfor er der brug for en særskilt økonomisk ramme til forebyggende indsatser, skriver Jacob Bundsgaard og Martin Damm.

Af Jacob Bundsgaard (S) og Martin Damm (V)
Formand og næstformand, KL

Socialminister Astrid Krag (S) har 15. januar i debatindlægget 'Socialpolitik er en investering – ikke en udgift' opfordret kommunerne til at vise større mod og vilje til at investere i mennesker, forstået som investering i mere forebyggelse og flere socialrådgivere. 

Så vil afkastet komme i form af færre udgifter på sigt. For at understøtte denne indsats er der oprettet et nyt "Kontor for virksomme indsatser og investeringer" i ministeriets departement.

Fra kommunerne skal der lyde et entydigt og rungende "Ja tak!". For sandheden er, at kommunerne inden for de rammer, der nu er os givet, i årevis har forsøgt at gøre præcis det, som ministeren foreslår. 

Vi har ansat flere socialrådgivere både på socialområdet og i jobcentrene. Og modtaget en del kritik for stigende administrative udgifter. Vi har presset på for regelændringer, der giver bedre muligheder for at sætte ind med hurtige forebyggende indsatser. Og bevillingerne til forebyggende indsatser er gradvist steget år for år.

Vi vender hver en 25-øre
Desværre afspejler investeringerne sig endnu ikke i, at de samlede udgifter til socialområdet falder – endsige holder sig i ro. De stiger faktisk mere end alle andre udgiftsområder. Og kommunerne har år efter år måttet give tillægsbevillinger til socialområdet. Fordi kommunerne prioriterer mennesker over økonomi.

Men pengene skal jo komme et sted fra. Også her har kommunerne loyalt levet op til det økonomiske samarbejde, der er med regeringen. 

Kommunerne har inden for en meget snæver margin holdt sig inden for de udgiftsrammer, der er aftalt med regeringen. År efter år siden 2010.

Derfor finder kommunerne pengene gennem rationaliseringer og prioriteringer, ofte meget upopulære prioriteringer, på tværs af alle udgiftsområder. Hver en 25-øre bliver vendt i kommunerne.

Lad os investere sammen
Men beskeden er forstået. Vi skal tænke endnu mere langsigtet. Så lad os gøre det sammen til sommer, når vi sætter os omkring forhandlingsbordet til økonomiforhandlingerne.

Lad os ud over den almindelige serviceramme afsætte en særskilt ramme til forebyggende indsatser. En ramme, der ikke skal gå til at dække udgifter til flere ældre, opgaveglidning på sundhedsområdet, flere anbringelser, stigende udgifter til fysisk og psykisk handicappede, som (lykkeligvis) lever meget længere end før i tiden.

Lad os investere sammen. Og lad os følge op på effekterne sammen, så vi kan blive klogere på, hvad der virker, og ikke skal basere vores socialpolitik på mavefornemmelser.

Og lad os sammen høste den samfundsøkonomiske gevinst, når den en dag kommer. Kommunerne er klar.     

Forrige artikel A-kasser: Kampen for bedre dagpenge er kampen mod Finansministeriets regnemodeller A-kasser: Kampen for bedre dagpenge er kampen mod Finansministeriets regnemodeller Næste artikel Fond: Hjælp til børn med alvorlig psykisk mistrivsel afhænger af tilfældigheder og postnummer Fond: Hjælp til børn med alvorlig psykisk mistrivsel afhænger af tilfældigheder og postnummer