Debat

Konservativ kandidat: Vi skal ikke have ti millioner afrikanske migranter i EU

DEBAT: Millionvis af nye migranter i EU skal ikke være velkomne. Tværtimod bør vi i Danmark stoppe for ikkevestlig tilstrømning, udvise flere grove kriminelle og overveje tørklædeforbud og obligatorisk morgensang i folkeskolen, skriver K-folketingskandidat David Munk-Bogballe.

Ikkevestlig indvandring koster milliarder hvert år, skriver David Munk-Bogballe, der ikke støtter partifællen Pernille Weiss i udtalelsen om at lade ti millioner afrikanske migranter komme til Europa.
Ikkevestlig indvandring koster milliarder hvert år, skriver David Munk-Bogballe, der ikke støtter partifællen Pernille Weiss i udtalelsen om at lade ti millioner afrikanske migranter komme til Europa. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix
Birgitte Søe
GDPRDeleted
Vis mereIcon / Direction / Dropdown
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Af David Munk-Bogballe
Folketingskandidat for Det Konservative Folkeparti i Østjylland

Når skatteindtægterne er modregnet, koster ikkevestlig indvandring den danske statskasse omkring 35 milliarder kroner om året.

Det er 12 milliarder mere, end Danmark bruger på forsvaret og svarer omtrent til udgifterne for at drive alle folkeskoler på Fyn og i Jylland.

Ikkevestlige indvandrere begår mere kriminalitet
Erhvervsfrekvensen for mænd og kvinder af dansk oprindelse var i november 2018 henholdsvis 75 og 74 procent.

Fakta
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Debatindlæg kan sendes til debat@altinget.dk

For ikkevestlige mænd var den 56 procent, for kvinder blot 46.

Ser man på indvandrere fra Somalia, arbejder kun 36 procent af mændene og 21 procent af kvinderne.

For en betragtelig del af de ikkevestlige indvandrere i Danmark kom hertil på midlertidigt ophold, men endte med at blive trods i mange tilfælde ganske beskedne forudsætninger for at klare sig i landet.

David Munk-Bogballe, Folketingskandidat for Det Konservative Folkeparti i Østjylland

Betragter man et enkelt år, er 97 procent af ikkevestlige indvandrere og efterkommere lovlydige borgere. Naturligvis, fristes man til at sige.

Alligevel, selvom gruppen ”kun” udgør 9 procent af befolkningen, er halvdelen af alle dømte voldtægtsmænd af ikkevestlig oprindelse.

Gennemsnitligt begår ikkevestlige efterkommere mere end tre gange så meget kriminalitet som gennemsnitlige danskere, og hele 42 procent af årgang 1987 af ikkevestlige mandlige efterkommere er dømt efter straffeloven.

Særligt slemt står det til med mandlige somaliske efterkommere, der gennemsnitligt begår næsten otte gange så mange voldsforbrydelser som den gennemsnitlige dansker.

Plads til undtagelser - men sjældne
Vi må aldrig glemme de mange ikkevestlige indvandrere, herunder dem fra Somalia, der har tilpasset sig Danmark og lever gode, solide, almindelige liv, men vi må heller aldrig glemme, hvor enormt dårligt det overordnede billede af ikkevestlig indvandring til Danmark og andre europæiske lande ser ud.

Faktisk er det så dårligt, at det er helt afgørende at sikre, at vi ikke modtager yderligere ukvalificeret, ikkevestlig indvandring.

Måden at gøre det på er blandt andet at sørge for, at der som udgangspunkt ikke gives asyl i Danmark.

Der må nødvendigvis være plads til undtagelser, men de skal være sjældne.

For en betragtelig del af de ikkevestlige indvandrere i Danmark kom hertil på midlertidigt ophold, men endte med at blive trods i mange tilfælde ganske beskedne forudsætninger for at klare sig i landet.

Hjælpe flere i hjemlandene
Når det gælder asyl, må man i øvrigt også huske på, at det gælder om at hjælpe så mange mennesker i nød som muligt.

De samme cirka 220.000 kroner, det koster om året at give en asylansøger kost og logi i Danmark, ville kunne hjælpe hele familier i sikkerhed og gennem dagen og vejen, hvis de blev brugt i nærområderne i stedet.

Samtidig ville flygtningene ikke havne i hænderne på menneskesmuglere eller risikere at drukne i Middelhavet på den farefulde rejse mod nord.

At stoppe for yderligere ikkevestlig indvandring løser dog ikke problemerne.

Vi har allerede efterslæb af den i årtier førte fejlslagne udlændingepolitik, og vi er nødt til at handle målrettet og beslutsomt, hvis vi skal lykkes med at bevare det fredelige, velstående, sammenhængende og tillidsfulde samfund, vi har arvet.

Vi må bekæmpe kriminaliteten, nedbryde parallelsamfundene, have flere i arbejde og lukke kulturkløften.

Ikke umenneskeligt at udvise
Derfor skal vi i langt højere grad udvise de udlændinge, der begår grov kriminalitet, så vi kan øge trygheden for os andre, hjælpe ofrene og fjerne en del af grobunden for den mistillid til nydanskere, der vokser frem rundtomkring.

Det krav om tilknytning, der ofte forpurrer udvisningen af selv seriekriminelle udlændinge, bør ikke være tungtvejende i spørgsmålet om strafudmåling for grove forbrydelser: Selvom det måske er ubelejligt at blive udvist til et land, man ikke har noget særligt forhold til, er det ikke umenneskeligt.

De fleste mennesker har på et tidspunkt måttet flytte og opbygge et nyt liv og vennekreds et sted. I manges tilfælde også i et fremmed land.

Læs også

Sprogkrav og obligatorisk morgensang
Vi skal have ændret beboersammensætningen i ghettoområderne, og det skal ikke være muligt at flytte til et sådant, medmindre man er selvforsørgende.

Vi skal øge kravet til sprogfærdigheder og straffe med bøde, hvis man konsekvent og uden god grund udebliver fra obligatorisk danskundervisning.

Vi skal give flere indvandrere mulighed for at tage den toårige integrationsgrunduddannelse, der via en blanding af skoleundervisning og praktik allerede nu er med til at bringe flere ind på arbejdsmarkedet og gøre dem selvforsørgende.

Der skal også sættes øget fokus på dannelse, disciplin og faglighed i folkeskolen, så vi kan få hjulpet de ikkevestlige efterkommere, der fortsat klarer sig markant dårligere end danskere, på rette vej og give dem bedre forudsætninger for at klare sig godt i livet.

Der skal også indføres obligatorisk morgensang, så der gennem den danske sangskat opbygges et fælles erfaringsrum af melodier, fortællinger og sprog.

Tørklædeforbud i skoletiden
Endelig kunne man overveje at indføre et tørklædeforbud i skoletiden.

Især for børn er hovedtørklædet et meget stærkt symbol på adskillelse mellem dansk og muslimsk, og forventningerne til, hvad der er rigtigt og forkert, som følger med tørklædet, danner grobund for den sociale kontrol, som en del muslimske piger må leve med, og for de mønstre, der senere fører til kulturel segregering.

Uanset deres baggrund har vores børn og børnebørn fortjent et liv i et frit, trygt, rigt, tillidsfuldt og velfungerende samfund, og vores forfædre, der har skabt fundamentet for de gode liv, vi i dag lever, har fortjent, at vi er os vores ansvar bevidst.

Det er ikke et udtryk for ansvarlighed at åbne Europas porte for ti millioner afrikanske migranter. Tværtimod.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Pernille Weiss

MEP (K)
sygeplejerske, cand.scient. i sundhedsvidenskab (SDU 2004), master i ledelse og innovation (CBS), certificeret sexolog