Kontanthjælpsloft vil kun give råd til små skattelettelser

REFORM: Beregninger fra Beskæftigelsesministeriet og CEPOS får Socialdemokraterne til at kalde Venstres skattelettelser til lavtlønnede i partiets jobreform for et bluffnummer. Venstre afviser kritikken som totalt forfejlet.

Hvis Venstre efter et valg får gennemført partiets forslag om at indføre et loft over de sociale ydelser til kontanthjælpsmodtagere, skal hver en krone sparet bruges på skattelettelser til de laveste arbejdsindkomster.

”Det kan f.eks. være ved at give et større jobfradrag,” står der i partiets finanslovsudspil for 2015.

Beregninger fra Beskæftigelsesministeriet og den liberale tænketank CEPOS viser dog, at gives lettelsen som en forhøjelse af netop beskæftigelsesfradraget, bliver gevinsten for en gennemsnitlig lavtlønsarbejder beskeden.

Genindføres det gamle kontanthjælpsloft eksempelvis, vil det forbedre den offentlige økonomi med 80 millioner, viser et svar fra Beskæftigelsesministeriet til Folketinget. Omsat til et forhøjet beskæftigelsesfradrag svarer det til en gevinst på cirka tre kroner om måneden for en kasseassistent på mindsteløn. Skaffer Venstres 600 millioner gennem et kontanthjælpsloft, vil gevinsten blive cirka 25 kroner om måneden.

”Jeg synes, det er rigtig godt, at Venstre vil anvende budgetforbedringen fra kontanthjælpsloftet til at lette skatter og afgifter. Men jeg er kritisk over for jobfradraget, for det er et meget ineffektivt instrument til at øge arbejdsudbuddet,” siger Mads Lundby Hansen, der er cheføkonom og vicedirektør i den liberale tænketank CEPOS.

Venstre har indtil videre ikke villet konkretisere, hvordan partiets foreslåede kontanthjælpsloft skal se ud. Men selv hvis et nyt loft over sociale ydelser bliver konstrueret, så de berørte kontanthjælpsmodtagere kun akkurat har et rådighedsbeløb, der ligger lidt over regeringens fattigdomsgrænse, vil gevinsten for en ansat på overenskomstmæssig mindsteløn være blot 50 kroner om måneden.

Det skønner tænketanken CEPOS, der i sit nye reformudspil foreslår netop et sådant kontanthjælpsloft.

S: Rent bluff

I Venstres finanslovsforslag skriver partiet, at en kommende jobreform ”går på to ben”. 

Dels indføres et loft over de sociale ydelser for blandt andet kontanthjælpsmodtagere, og dels skal "hver en krone, som der findes ved at modernisere kontanthjælpsloftet", bruges til at sænke skatten for de laveste arbejdsindkomster. Det kan f.eks. være ved at give et større jobfradrag, så lettelsen målrettes personer i arbejde, står der i forslaget.

Socialdemokraternes finansordfører, Jesper Petersen, mener, at tallene fra Beskæftigelsesministeriet og CEPOS afslører, at Venstre forsøger at stikke vælgerne blår i øjnene, når de lancerer deres jobreform som et udspil, der går på ”to ben”, og både handler om at nedsætte ydelser og give en skattelettelse.

”Det er bluff at bilde danskerne ind, at man ved et snuptag og et kontanthjælpsloft kan frigøre en masse midler til at give skattelettelser til de lavtlønnede,” siger Jesper Petersen.

V afviser blankt
I Venstre har man kun hovedrysten til overs for Socialdemokraternes kritik og den løftede pegefinger fra CEPOS.

”Når vi siger, at vi vil give målrettede skattelettelser til dem, der tjener mindst, kan man jo ikke bruge beregninger om generelt at hæve beskæftigelsesfradraget for alle mennesker i der her land til noget,” siger arbejdsmarkedsordfører Hans Andersen.

Forrige artikel Få overblikket: Her er den store fusionsdebat Få overblikket: Her er den store fusionsdebat Næste artikel Regioner: Vi tager kommuners beslutning til efterretning Regioner: Vi tager kommuners beslutning til efterretning