LA'er: Burkaforbuddet er et skred i det liberale værdisæt

DEBAT: Som liberal kan man ikke gradbøje de liberale frihedsprincipper. Så må man vedkende sig, at der er sket et skred i ens ideologiske ståsted, mener Danny K. Malkowski (LA).

Af Danny K. Malkowski (LA)
Suppleant til Folketinget og Borgerrepræsentationen i København, fhv. MF

Der er sket et skred i forhold til, hvad det vil sige at kalde sig liberal i Danmark. Det seneste eksempel har vi set med indførelsen af burkaforbuddet, som trådte i kraft 1. august.

Tidligere ville en samlet gruppe af liberale blankt afvise enhver form for forbud mod et stykke tøj, så længe det ikke dækker for ansigtet, når man skal identificere sig over for myndighederne eller en kontrollør. Men sådan er det ikke længere.

Når man kalder sig liberal, støtter man op om det liberale grundprincip om, at frihed betyder frihed fra noget, eksempelvis påbud, forbud, tvang og anden form for unødig statslig indblanding i privatlivet. Det er det, som på fagsprog kaldes de negative frihedsrettigheder.

Men kan man som liberal retfærdiggøre fundamentalt uliberale tiltag, der begrænser andre menneskers negative frihedsrettigheder? Det mener jeg ikke.

Man kan mene, hvad man vil, bevares, men man skal ikke gradbøje liberale principper. Så må man i stedet vedkende sig, at der er sket et skred i ens ideologiske ståsted.

Kvindeundertrykkelse vil styrkes
Jeg er hverken naiv eller blind over for, at der eksisterer en grum kvindeundertrykkelse og en højere kriminalitet i miljøer med indvandrere fra Mellemøsten. Men at tvinge en burka af en kvinde, der er tvunget til at gå med den på grund af sin familie og kultur, er ikke løsningen, tværtimod.

I yderste konsekvens vil disse kvinder ikke længere få lov at færdes frit i offentligheden af deres familier. De vil blive yderligere isoleret fra det danske samfund, og undertrykkelsen af dem vil styrkes. Kvindeundertrykkelse i indvandrermiljøer skal tages seriøst og bekæmpes. Men det er ikke deres tøj, der undertrykker dem – det er kvindens mand samt mandlige og sågar kvindelige familiemedlemmer.

Kvinder, der går med niqab eller burka, må ofte ikke arbejde grundet deres religion og kultur. Og selv hvis de måtte, gør de det meget svært for sig selv at finde sig et arbejde ved at bære disse beklædningsgenstande. Det til trods får mange af dem alligevel udbetalt sociale ydelser, hvilket de og deres familier nyder godt af.

Problemet er ikke beklædningen, men den generøse tildeling af sociale ydelser og for slappe kriterier for, hvornår man står til rådighed for arbejdsmarkedet. Det bør helt grundlæggende være op til en selv, hvordan man går klædt. Men det bør ikke være op til en selv, om man vil forsørge sig med et arbejde, eller om man vil lade sig forsørge af samfundet. Det er her, der skal strammes gevaldigt op, men det gælder for alle borgere og ikke blot for indvandrere.

Alvorligt skred i liberale værdier
Vi skal ikke lade os styre af populisme og drage forhastede konklusioner baseret på følelser. Dét er et alvorligt skred i de liberale værdier, herunder retten til selv at vælge, hvad man vil have på af tøj.

Burkaforbuddet er ren og skær symbolpolitik. Ved at støtte op om forbuddet, går man nationalisternes ærinde, samtidig med at man går på kompromis med de liberale grundværdier, hvor udgangspunktet er individets rettigheder, frem for fællesskabets.

Forrige artikel 3F: Det Faglige Hus og KA vil indføre stavnsbåndet på arbejdsmarkedet 3F: Det Faglige Hus og KA vil indføre stavnsbåndet på arbejdsmarkedet Næste artikel 3F: Regeringen smider 300.000 grønne job væk 3F: Regeringen smider 300.000 grønne job væk
For højt skolefravær koster mindst 200 familier børnechecken

For højt skolefravær koster mindst 200 familier børnechecken

STRAF: I landets fem største kommuner har mere end 200 familier mistet børnechecken, fordi deres børn har haft for meget ulovligt fravær. Aarhus-rådmand kritiserer straffen for at ramme socialt skævt, mens holdningen i København er anderledes positiv.