Se spørgetimen eller læs om hovedpointerne: Hvad er regeringens coronastrategi egentlig?

SPØRGETIME: Blå partier vil vide, hvad regeringens konkrete coronastrategi er, mens røde partier presser Mette Frederiksen i forhold til spørgsmål om klima og salget af dansk vaccineproduktion. Se statsministerens spørgetime her eller få overblik over hovedpunkterne.

Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Artiklen bliver opdateret løbende under spørgetimen tirsdag 21. april og er derfor skrevet i omvendt kronologisk rækkefølge.

14:20: Alternativet vil have borgerløn, men det er en dårlig idé, siger Frederiksen

“Krisen har nogle ganske få lyspunkter. Klimaet og dyrelivet nyder godt af nedlukningen. Er der noget, vi kan tage med ud af krisen, som kan være med til at gavne klima og miljø?” spørger Torsten Gejl (ALT).

“De gode erfaringer med digitale møder og andre gode erfaringer skal vi tage med os, men vi kan ikke sætte samfundet i stå,” siger Mette Frederiksen.

“Vores sociale sikkerhed har nogle steder vist sig ikke at være tilstrækkelig under krisen. Alternativet går ind for borgerløn. Vil statsministeren overveje eksempelvis borgerløn?” spørger politisk ordfører Torsten Gejl.

“Nej, nej, nej. Jeg betragter borgerløn som en dårlig ide. Man har ret og pligt til at yde en indsats. Vi skal ikke betale hinanden for ikke at gøre nytte på arbejdsmarkedet,” siger Mette Frederiksen.

Der er lang vej hjem, erkender Torsten Gejl.

14.10: Vanopslagh: Regeringens langsigtede strategi er uklar

Liberal Alliances leder, Alex Vanopslagh, savner afklaring om, hvad regeringens åbningsstrategi er.

Hvilke mål og hvilken strategi arbejder regeringen efter, spørger han.

“Vores mål er at redde liv, at sundhedssystemet ikke styrter sammen, og at få genoprettet den danske økonomi. For at det kan lade sig gøre, forholder vi os til udviklingen i antal smittede og smittetrykket. Men man kan ikke sige, at vores strategi er at følge den grønne kurve,” forklarer Mette Frederiksen.

Statsministeren tilføjer, at danskernes adfærd og opførsel er vigtig for, hvordan smittetallet og smittetrykket udvikler sig. Og hvor hurtigt samfundet vil åbne op, afhænger af, hvordan tallene udvikler sig. 

“Men det hele afhænger også af, hvordan sygdomsforløbet strækker sig. Vi bliver nødt til at finde andre løsninger, hvis vi får en endnu en smittebølge i efteråret,” siger statsministeren.

14:00: Pernille Vermund imod flyafgifter og vil have frigivet feriepenge

“Nye Borgerlige er generelt imod klimaafgifter. Vil statsministeren garantere, at så længe krisen raser, så bliver der ikke indført klimaafgifter?” spørger Pernille Vermund.

“Det er fornuftigt at tage bestik af en ny situation. Vi kan ikke køre videre med noget, som før corona. Der er ingen fly, der flyver under coronanedlukningen. Vi kan ikke tilrettelægge klimaindsatsen uden at se på de økonomiske konsekvenser af coronakrisen. Det er godt at kende alle konsekvenser, før vi laver den fuldstændige genopretning. Det betyder ikke, at vi ikke kan gå i gang, men alle pengene skal ikke brændes af på en gang,” siger Mette Frederiksen.

“Det lød som en garanti til flyselskaberne og rejsebranchen om, at der ikke her og nu kommer flyafgifter,” siger Pernille Vermund.

Pernille Vermund (NB) ønsker derefter svar på, om statsministeren vil være med til at frigive indefrosne feriepenge.

“Finansministeren kigger løbende på, hvad der kan være med til at øge likviditeten for borgerne. Feriepenge kan være en måde at gøre det på,” siger Mette Frederiksen.

13.53: Vil regeringen droppe løfter fra forståelsespapiret?

Konservatives formand Søren Pape vil ligesom flere andre partiledere gerne have en garanti fra statsministeren. Han minder om, at "coronamilliarder er også rigtige milliarder, og de skal betales tilbage en dag". Så vil Mette Frederiksen love, at regningen for coronakrisen ikke ender hos virksomheder og almindelige danskere i form af højere skatter og afgifter og en udvidelse af den offentlige sektor?

"Lad os give håndslag på, at vi vil gøre det så klogt og retfærdigt som muligt," svarer Frederiksen.

Søren Pape påpeger, at coronakrisen tager hårdt på statskassen, og han søger svar på, om Mette Frederiksen vil hjælpe virksomheder gennem skattelettelser. Samtidig vil han have en garanti på, at dansk velfærd ikke finansieres af højere skatteafgifter.

"Alle i dag er enige om, at det, der startede som en sundhedskrise, slår hårdt på vores økonomi. Vi skal sikre os, at den økonomiske krise ikke bliver strukturel, og at løsningerne er klimavenlige. Jeg er enig i, at virksomheder ikke skal lide i disse tider, og jeg har ikke i sinde at hæve afgifter på nuværende tidspunkt,” svarer statsministeren.

13.46: Frederiksen klar til at lovgive for at beskytte "kritisk infrastruktur"

Der har under coronakrisen været kritik af, at Danmark i 2016 solgte Statens Serum Instituts vaccineproduktion til et saudiarabisk firma. I dagens spørgetime beder Pernille Skipper (EL) statsministeren garantere, at man fremover vil beskytte det, der kaldes kritisk infrastruktur bedre.

"Det er jeg klar til at lovgive om," slår Mette Frederiksen fast.

“Vi står med et tydeligt behov for vacciner og et tydeligt behov for en produktion på fællesskabets hænder. Der er behov for, at regeringen siger, at salget af statens vaccineproduktion var en fejl,” siger Pernille Skipper.

“Jeg har tiltro til, at samarbejdet med erhvervslivet og private virksomheder virker. Staten skal ikke have fabrikker, der laver visirer. Men situationen nu har rykket på, hvad der er kritisk infrastruktur. Jeg er klar til at lovgive bedre om det og vil gerne sikre det klogere og bedre i Danmark,” siger Mette Frederiksen.

“Vil statsministeren indkalde til forhandlinger om kritisk infrastruktur?” spørger Enhedslistens politiske ordfører.

“Ja, det mener jeg, der er et stort behov for. Det er både et nationalt og europæisk anliggende. At hvert land skal udvikle en vaccine er forkert og for dyrt. Vi skal samarbejde og have både en national strategi og en fælles europæisk strategi,” siger Mette Frederiksen.

13.35: Olsen Dyhr vil sikre vaccineproduktion
SF-formand Pia Olsen Dyhr ville have statsministeren til at forholde sig til partiets ønske om at sikre en produktion af en eventuel kommende coronavaccine i Danmark.

Med tidligere S-finansminister Bjarne Corydon i spidsen frasolgte regeringen i 2014 vaccineproduktionen, som dengang lå under Statens Serum Institut, til en udenlandsk kapitalfond. 

Mette Frederiksen erklærede sig enig i, at salget har “afsløret en sårbarhed”, som er uholdbar. Derfor slog statsministeren fast, at hun vil stille sig i spidsen for, at landene i EU kan være sikre på, at der er en “hjemmeproduktion”. 

“Vi må se på, hvordan vi kan sikre at være selvforsynende,” sagde statsministeren.

13.25: Østergaard kræver klimahandling før sommer

Morten Østergaard (R) beder om statsministerens garanti for, at der bliver inviteret til forhandlinger om en klimaplan, og at der inden sommerferien bliver truffet beslutninger, der vil sænke Danmarks CO2-forbrug.

"Så giver jeg den nu," siger Mette Frederiksen.

“Den største trussel for menneskeheden er klimakrisen. Vi skal gøre vejen ud af coronakrisen grøn. Er det også regeringens ambition?” spørger De Radikales politiske leder.

“Vi har løst tingene sammen under coronanedlukningen. Det vigtigste er, at vi løser opgaven. Det gælder også med klimaet. Det skal vi i gang med at diskutere,” siger Mette Frederiksen.

De Radikales Morten Østergaard vil gerne have regeringen til at rykke på det snarest.

"Jeg vil gerne have en mere håndfast melding fra statsministeren på, at der skal gøres noget inden sommerferien,” siger Østergaard.

“Ja, vi deler denne ambition,” siger Mette Frederiksen.

“Dejligt at høre, at statsministeren vil gøre noget ved CO2-udledningen inden sommerferien. Er der noget, der forhindrer os i at sætte i gang i energirenoveringer med det samme og ikke vente. Vi savner en invitation til at komme i gang nu," spørger Morten Østergaard.

"Så giver jeg den nu. Jeg synes, det er klogt. Der skal være plads til, at vi ser på klimaindsatsen inden sommer,” siger statsministeren.

13.23: ”Det er fattigt, og det er værre, når der er menneskeliv på spil”
Kristian Thulensen-Dahl (DF) fremhæver Seruminstituttets Kåre Mølbaks citat i Berlingske om, at danskerne måske kan komme til at skulle holde afstand i mindst et år endnu. Det får Thulesen til at efterlyse en mere vanlig arbejdsgang, hvor Folketinget bedre kan tage problemstillinger op med ministrene. Eksempelvis når det kommer til ældre på plejehjemmene: 

”Med udsigten til 12 måneder mere er de her mennesker desperate efter, at der snart kommer nogle retningslinjer,” påpegede Thulesen-Dahl.

Det spørgsmål bliver modtaget af en oprørt statsminister, der kritiserer, at et enkelt citat fra Mølbak blev hevet ud af sin sammenhæng og brugt som politisk kritik i Folketingssalen:

”Det er fattigt i den politiske debat, og det er værre, når der er menneskeliv på spil,” siger Mette Frederiksen.

13.15: Thulesen fokuserer på demokrati og de ældre

DF-formand Kristian Thulesen Dahl bruger sine spørgsmål på at sætte fokus på de vilkår, Folketinget har arbejdet på under coronanedlukningen, og på de ældre, som ikke kan få besøg fra deres pårørende.

Thulesen Dahl spørger ind til, hvordan Folketinget fremadrettet kan samarbejde tæt for at åbne op for besøg på plejehjem, da de nuværende forhold ikke fungerer.

“Forskellige danske borgere, og blandt andet et ældre ægtepar har henvendt sig til mig, og de er desperate efter retningslinjer, hvilket de mangler nu. Men spørgsmålet er, hvornår kommer vi videre i processen om at udarbejde retningslinjer for åbning af plejehjem?” spørger Kristian Thulesen Dahl.

Statsministeren svarer, at hun gerne vil løse problemerne i fællesskab. Men at genåbning af plejehjem skal være sundhedsfagligt forsvarligt. Det er synd, at mennesker lider i de her tider, men der er grund til at være restriktiv, siger hun.

13.10: Ellemann-Jensen: Jeg savner en klar retning

Venstres formand spørger statsministeren, om vi skal holde fysisk afstand i mindst et år endnu.

“Sygdommen er svær at forudse. Indtil der er en vaccine skal vi passe på hinanden. Jeg vil opfordre til, at vi i Folketinget diskuterer, hvordan vi kan være sammen, hvis sygdommen bliver ved med at være her,” siger Mette Frederiksen.

“Efter en start med klare meldinger er det nu lidt mere usikkert, hvad regeringen melder ud,” siger Jakob Ellemann-Jensen og spørger efter en langsigtet plan fra regeringen.

“Vi følger planen med at redde liv og få Danmark gennem den her krise. Vi har klaret det godt i første hug, så godt, at vi kan begynde at lukke samfundet op. Når alle brikker ligger foran os, kan vi planlægge næste fase,” siger Mette Frederiksen.

“Det er afgørende at skabe en større sikkerhed og tryghed. Vi oplever nu det modsatte. Jeg har i ugevis efterlyst, at regeringen kommer med en langsigtet plan. Vi efterspørger ikke konkrete datoer, for det kan man ikke give. Men vi har brug for en retning, en plan og en rækkefølge,” siger Jakob Ellemann-Jensen.

13:00: Mette Frederiksen kommer med indledende bemærkninger om den aktuelle situation med corona i Danmark.

Statsministeren pointerer, at det på onsdag er seks uger siden, at regeringen er begyndt at udarbejde konkrete tiltag for at minimere corona-smittespredningen. 

Statsministeren nævner også, at Danmark er på rette vej, hvilket betyder, at man kontrolleret kan begynde at åbne visse dele af samfundet op. Hun nævner, at hun er fortrøstningsfuld om genåbningen af det danske samfund.

Mette Frederiksen understreger samtidig, at Danmark fortsat befinder sig i en sundhedskrise, og derfor skal myndigheder teste så mange borgere som muligt for sygdom og antistoffer.

12.35: Spørgetimen afholdes normalt hver anden tirsdag kl. 13-14, men har ikke været afholdt siden 10. marts 2020. Det var dagen inden, at Mette Frederiksen (S) på et pressemøde annoncerede, at regeringen ville lukke store dele af den offentlige sektor, herunder uddannelser, skoler og daginstitutioner.

12.32: Efter en indledende bemærkning fra statsministeren skiftes partilederne til at stille to spørgsmål til Mette Frederiksen. De kan spørge ind til alle emner, og statsministeren har ikke på forhånd mulighed for at forberede sig på spørgsmål fra partilederne.

Rækkefølgen bestemmes af partiernes størrelser, og den er som følger:

 • Jakob Ellemann-Jensen, partiformand for Venstre
 • Kristian Thulesen Dahl, partiformand for Dansk Folkeparti
 • Morten Østergaard, politisk leder for Radikale
 • Pia Olsen Dyhr, partiformand for SF
 • Pernille Skipper, politisk ordfører for Enhedslisten
 • Søren Pape Poulsen, partiformand for Konservative
 • Pernille Vermund, formand for Nye Borgerlige
 • Alex Vanopslagh, partileder for Liberal Alliance
 • Torsten Gejl, politisk ordfører for Alternativet.

12.30: Velkommen til Altingets liveblog fra statsminister Mette Frederiksens (S) første spørgetime, siden store dele af samfundet lukkede på grund af coronakrisen.

Omtalte personer

Jakob Ellemann-Jensen

Partiformand, MF (V)
cand.merc.jur. (CBS 2002)

Kristian Thulesen Dahl

Adm. direktør, Port of Aalborg, MF (løsgænger)
cand.merc.jur. (Aalborg Uni. 1995)

Mette Frederiksen

Statsminister, MF, partiformand (S)
master i Afrikastudier (Københavns Uni. 2009), ba.scient.adm. i samfundsfag (Aalborg Uni. 2007)

  Politik har aldrig været vigtigere

  Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion