Minister: Disse ti studieture var for dyre

LISTE: Dalum Landbrugsskole, Niels Brock og Marselisborg er blandt de institutioner, som ifølge børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) laver for dyre studieture.

Regeringens foreslåede loft over egenbetaling til studieture på 3.000 kroner gik ikke rent hjem alle steder.

Oppositionens største parti, Venstre, mener eksempelvis, at der er grænser for, hvad man skal detailregulere fra Christiansborg.

Torsdag har venstrefolkene Ellen Trane Nørby, Anni Matthiesen og Jan E. Jørgensen derfor kaldt børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil i samråd om sagen.

Inden samrådet har de tre bedt ministeren levere ti eksempler på studieture, der "berettiger ministerens indgreb og detailregulering”.

Det har Pernille Rosenkrantz-Theil gjort.

Ifølge ministeren har hun udvalgt ture, hvor deltagerbetalingen er for høj.

Eksemplerne er tilfældigt udvalgt og er ”ikke udtryk for en fuld afdækning af omfanget”, skriver hun i et udvalgssvar

Ministeren har ikke undersøgt, om enkelte elever har fået støtte til de omtalte ture.

Beskrivelsen under institutionernes navne er ministerens:

1. Silkeborg Gymnasium
”Det fremgår af institutionens hjemmeside, at institutionen har internationale studieretninger, hvor der ifølge institutionen vil være flere studierejser i løbet af studietiden. Skolen oplyser på forhånd, at der skal forventes rejseudgifter på cirka 18.000 kroner samlet set. Den ene internationale klasse har været i Guatemala i skoleåret 2019/20."

"For øvrige elever fremgår, at elevernes samlede udgifter til ekskursioner og studierejser for hele gymnasieforløbet i alt højst udgør 7.500 kroner per elev. For elever med spansk og fransk er beløbet 8.500 kroner. Hertil kommer udgifter til forplejning og lommepenge.”

2. Marselisborg Gymnasium
”Det fremgår af institutionens hjemmeside, at eleverne i løbet af de tre år højst skal betale 6.500 kroner til ekskursioner og studieture. Studieturene for 2.g-klasser gik i skoleåret 2018/19 til blandt andet New York, Atlanta og Ghana.”

3. Aalborg Tekniske Gymnasium
”Det fremgår af institutionens hjemmeside, at det erhvervsgymnasiale gymnasium har længerevarende studieophold på udvalgte linjer. Det er for eksempel et ophold af tre måneders varighed i Australien, hvor deltagerbetalingen udgør 35.000 kroner, og dertil kommer lommepenge. For de øvrige studieretninger er der ikke oplysninger om deltagerbetalingen.”

4. Tønder Handelsgymnasium
”Institutionen har en international studieretning, som ifølge oplysninger på hjemmesiden indebærer tre studieture. På første år går turen til Hamborg, på andet år går turen til Amsterdam, og på tredje år går turen til Shanghai, Kina. Det oplyses, at den samlede deltagerbetaling er på cirka 25.000 kroner for rejser og ophold.”

5. NEXT
”Institutionen har ifølge oplysninger på sin hjemmeside internationale linjer, hvor deltagerbetalingen er på 15.000–20.000 kroner samlet set.”

”For disse studieretninger oplyses det, at der er en tur i Europa i 2.g med et loft på deltagerbetalingen på 5.000 kroner samt en studietur i 3.g. Derudover har institutionen en særlig studieretning med studietur til USA i 2.g, hvor deltagerbetalingen er 10.000 kroner. På de øvrige studieretninger udgør deltagebetalingen mellem 3.000-7.000 kroner.”

6. Øregård Gymnasium
”Institutionen oplyser på sin hjemmeside, at der i løbet af den samlede studietid forventes udgifter til studieture på maksimalt 10.000 kroner samlet set. Dertil kommer mindre udgifter til uddannelsesmidler, ekskursioner med videre.”

7. Niels Brock
”Det fremgår af institutionens hjemmeside, at den har studieophold i Californien for elever med gymnasial baggrund. Studieopholdet kombinerer et fem ugers grundforløb for studenter med et 13 ugers udlandsophold. Der er en egenbetaling på 36.900 kroner, hvor forplejning og lommepenge ikke indgår.”

8. Grindsted Landbrugsskole
”Det fremgår af institutionens hjemmeside, at den tilbyder to studieture på hovedforløbet af uddannelsen. Første studietur har en brugerbetaling på 5.000 kroner. Turene er blandt andet gået til Rumænien og Ukraine. Anden studietur har en brugerbetaling på mellem 7.000-18.000 kroner. Turene er blandt andet gået til Sydafrika, Tanzania og USA.”

9. Dalum Landbrugsskole
”Det fremgår af institutionens hjemmeside, at den tilbyder studieture på uddannelsens hovedforløb blandt andet til USA. Studieturene varierer i pris med en brugerbetaling på mellem 6.000–14.000 kroner.”

10. Bygholm Landbrugsskole
”Det fremgår af institutionens hjemmeside, at den tilbyder to studieture på hovedforløbet af uddannelsen. Første studietur har en brugerbetaling på cirka 2.000 kroner. Anden studietur har en brugerbetaling på mellem 5.000-17.000 kroner. Turene er blandt andet gået til Sydafrika, Kina, USA, Rusland, Brasilien og Italien.”

Forrige artikel Jeppe Kofod sætter sig i spidsen for ny koalition: Vil gøre op med lukkethed i EU Jeppe Kofod sætter sig i spidsen for ny koalition: Vil gøre op med lukkethed i EU Næste artikel Tesfaye om ny lov: ”Det her er ikke en stramning af udlændingepolitikken. Det er det modsatte.” Tesfaye om ny lov: ”Det her er ikke en stramning af udlændingepolitikken. Det er det modsatte.”