Minister: Vi når ikke Løkkes 2020-mål om middellevetid

SAMRÅD: Det er ikke realistisk at indfri Lars Løkke Rasmussens (V) mål om, at danskernes middellevetid i 2020 skal være blandt de ti højeste. Sådan lød det fra sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) på et åbent samråd.

Barren blev sat højt, da statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) i 2009 i en landsmødetale som et ud af ti 2020-mål erklærede, at danskernes middellevetid skulle være blandt verdens ti højeste.

Og måske blev barren sat for højt, erkender sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) nu på et åbent samråd. I hvert fald er det ikke realistisk at indfri ambitionen, set i lyset af at de seneste tal fra 2015 viser, at Danmark indtager en 27. plads i middellevetid.

"Med kun to år tilbage til 2020, så ser det ikke ud til at være muligt at nå målet," sagde sundhedsministeren, som dog gjorde opmærksom på, at danskernes middellevetid er steget med 2,2 år siden 2009.

"Det ville sandsynligvis være tilstrækkeligt til at nå lige omkring en 10.-plads, hvis ikke det var sådan, at der var sket en udvikling i resten af verden. Men som sagt har resten af verden også rykket på sig."

Historiske grunde til lav dansk placering
Professor emeritus ved Statens Institut for Folkesundhed Knud Juel har vurderet, at det allerede i 2009 var et håbløst projekt at nå ambitionen om en middellevetid i top-10, hvilket Ellen Trane Nørby også vedkendte sig på samrådet. Men man skal sigte efter stjernerne, ellers forlader man aldrig jorden, lød det fra ministeren med henvisning til en klassisk kaffekrus-kliché.

"Hvis man vil nå noget i samfundet, er man også nogle gange nødt til at sætte barren højt. Og så kan det godt være, at ikke alle mål nås, men hvis man ikke stræber efter toppen, så når man den i hvert fald aldrig," sagde Ellen Trane Nørby.

Sundhedsministeren skitserede også på samrådet nogle af årsagerne til, at danskernes middellevetid halter efter i sammenligning med vores nabolande. Det er der især historiske grunde til, vurderer Ellen Trane Nørby.

"Årsagen til, at Danmark halter efter for eksempel vores nordiske naboer, er at danske mænd og kvinder i 1960'erne og frem til 1990'erne havde nogle af verdens højeste rygeprævalenser. Samtidig har danskernes alkoholforbrug fra 1950'erne og frem ligget meget højt i forhold til andre lande," sagde hun og fortsatte:

"Disse forhold ser vi desværre konsekvensen af i dag i forhold til ekstra dødsfald som følge af kræft og hjerte-kar-sygdomme, som har betydning for den danske middellevetid i dag."

S: Regeringen ser ikke alvor i øjnene
Det åbne samråd om middellevetid i Sundhedsudvalget var indkaldt af Socialdemokratiets sundhedsordfører, Flemming Møller Mortensen (S), som især ville have sundhedsministeren til at redegøre for, om der kan tages flere værktøjer i brug for at hæve middellevetiden.

Mens Ellen Trane Nørby nævnte en række initiativer både på behandlingsområdet – blandt andet kræftpakkerne – og forebyggelsesområdet, herunder fokus på kost- og motionsvaner, efterspurgte den socialdemokratiske ordfører især initiativer til forebyggelse af rygning.

"Vi synes ikke, regeringen tilstrækkeligt ser alvoren i øjnene og handler rettidigt. Eksperter på forebyggelsesområdet siger jo, at når man taler om middellevetid og sygdomsudvikling i Danmark, så skal vi fokusere på tobaksområdet," sagde Flemming Møller Mortensen.

V-uenighed om tobak
S-ordføreren henviste på samrådet også til et aktuelt interview med statsministeren i Dagens Medicin, hvor han påpegede, at danskerne "har et kæmpe problem omkring rygning". I samme interview gav Lars Løkke Rasmussen udtryk for, at man godt kunne gøre mere for at forebygge rygning.

"Grundlæggende har jeg det synspunkt, at cigaretter ud fra et forebyggelseshensyn godt må være dyrere. Men jeg er statsminister for en regering, der består af en koalition af forskellige partier, og det er ikke regeringens politik at øge cigaretpriserne," sagde Lars Løkke Rasmussen til Dagens Medicin.

Flemming Møller Mortensen pegede også på, at andre Venstre-politikere – gruppeformand Søren Gade og regionsformand i Syddanmark Stephanie Lose – for nylig har efterspurgt initiativer som højere tobakspriser og neutrale cigaretpakker.

Budskaberne fra partikollegerne Søren Gade, Stephanie Lose og statsministeren ville Ellen Trane Nørby (V) dog ikke forholde sig direkte til på samrådet. Størrelsen på tobaksafgifter er skatteministerens ressort, lød det fra ministeren, der samtidig mente, at et samråd om middellevetid ikke kun skulle dreje sig om tobak.

"Tobak spiller en rolle, men der også andre ting, der spiller en rolle," sagde Ellen Trane Nørby, der altså ikke barslede med flere nye tobaksbekæmpelses-initiativer på samrådet, men i stedet påpegede, at forebyggelsespolitik efter hendes mening er mere end "forbud, lovgivning, begrænsninger og løftede pegefingre".

Forrige artikel Overblik: Her er hovedpunkterne i regeringens ghettoplan Overblik: Her er hovedpunkterne i regeringens ghettoplan Næste artikel Regeringen med markant udspil: Om 12 år skal ghettoerne være aflivet Regeringen med markant udspil: Om 12 år skal ghettoerne være aflivet