Miljøministeriet har fundet syv steder, hvor der potentielt kan opstilles kæmpevindmøller, som dem i Østerild.

Ministerium finder syv steder til kæmpe-møller

8. december 2010 kl. 12:00
VINDMØLLER: Miljøministeriet har fundet syv potentielle steder i landet, hvor der kan opstilles vindmøller lige så store som i Østerild. Planen er at opstille 8-10 prototype-møller. Flere områder ligger tæt på fuglebeskyttelsesområder. Se stederne her.
| Flere
Endnu inden det første spadestik til møllerne i Østerild er taget, er Miljøministeriet klar med syv nye steder, hvor der kan opstilles møller lige så store som i Østerild. To områder ligger i Tønder, tre i Ringkøbing-Skjern og et i henholdvis Jammerbugt og Vesthimmerland Kommune. Der erfarer Altinget.

Vindmølleindustrien har længe efterlyst pladser, hvor der frem til 2020 kan opstilles 8-10 prototypemøller på 200-250 meter, og i forbindelse med forhandlingerne om testcenteret i Østerild besluttede politikerne at udarbejde en helhedsløsning, hvor man ikke bare fandt plads til testcenteret, men også til prototype-møllerne.

22 steder sorteret fra 
Derfor har en tværministeriel arbejdsgruppe undersøgt mulige placeringer. Først er 29 områder blevet undersøgt, men 22 af disse er blevet sorteret fra - blandt andet på grund af vindforhold og hensyn til lufthavne og natur. Tilbage er 7 egnede områder, som i alt har plads til 20 møller. De områder skal nu i høring, hvor efter der skal laves VVM-undersøgelser. I denne proces kan flere områder blive sorteret fra. Til sidst skal de endelige områder udpeges.

Jan Hylleberg, adm. direktør i Vindmølleindustrien, understreger, at det er vigtigt for sektoren at vide, om der er mulighed for at teste fremtidens vind-teknologi i Danmark.

"Derfor er det en rigtig god ide, at politikerne vil lave en samlet plan, så vi får overblik over, hvad der kan lade sig gøre," siger han.

Tæt på fugleområder 
I Danmarks Naturfredningsforening er man positivt indstillet over for, at der skal afprøves nye, store vindmøller, men foreningen påpeger, at flere af de syv områder ligger klos op ad fuglebeskyttelsesområder.

"Det er problematisk, og derfor skal konsekvenserne undersøges meget nøje, inden man opstiller møller," siger Nora Skjernaa Hansen, naturpolitisk medarbejder i Danmarks Naturfredningsforening, som også pointerer, at et område ligger inden for den kommende Nationalpark Skjern Å.

Foreningen undrer sig over, at man helt har fravalgt at undersøge områder, hvor huse skulle eksproprieres.

"Der kunne være områder, som er mere velegnede, hvis man opkøber et par boliger. Hvis disse pladser har så stor værdi for samfundet, så må det koste noget for samfundet at få plads til dem. Man kan ikke blive ved med at presse det hele ud i naturen," siger hun.

Ifølge Altingets oplysninger skal områderne købes af vindmøllefabrikanterne. I dag er alle områderne privatejet landbrugsjord. Der er ved alle områder spørgsmål om natur og støj, som skal afklares nærmere. For eksempel grænser 6 af områderne op til Natura 2000-områder. Derfor skal det dokumenteres, at opstilling af vindmøller ikke vil skade beskyttede arter. På fem områder findes §3-beskyttet natur som eng, hede, sø og mose. For alle områder mangler en vurdering af, om krav til støjfølsom areal-anvendelse vil blive overholdt. Derudover vil møllerne med deres store højde alle steder påvirke landskabet væsentligt.

Inden næste sommer skal partierne bag Østerild-aftalen finde plads til yderligere 40-80 såkaldte serie-0-møller.

Update: By- og Landskabsstyrelsen oplyser, at styrelsen er i gang med at gennemføre den sidste kvalitetssikring af de potentielt egnede arealer. Dette arbejde afsluttes i januar, hvor efter høringen kan gå i gang.

 

 

Dokumentaion

 

 

 
Altinget | Energi og Klima
 
Altinget | Miljø

MODTAG ET DAGLIGT NYHEDSBREV FRA ALTINGET.DK