Ministers avis-annoncer på kant med grundloven

VIRKSOMHEDSMOMS: Oppositionen mener, skatteministeren er på kant med grundloven, når SKAT annoncerer, at virksomheder ikke behøver indbetale moms for første kvartal. For loven er slet ikke vedtaget endnu.
Skatteminister Kristian Jensen (V) beskyldes for at være på kant med grundloven ved at administrere efter en lov, der ikke er vedtaget af Folketinget.
Skatteminister Kristian Jensen (V) beskyldes for at være på kant med grundloven ved at administrere efter en lov, der ikke er vedtaget af Folketinget. Foto: Flindt/Altinget
Torbjørn Næs Bertelsen

Skatteministeren er på kant med grundloven.

Sådan lyder beskyldningen fra oppositionen mod skatteminister Kristian Jensen (V). Regeringen havde 20. februar sammen med Dansk Folkeparti indgået en aftale om udsættelse for frister af moms, A-skat og arbejdsmarkedsbidrag.

Få dage senere udsendte SKAT annoncer i flere af landets medier, hvor beskeden til virksomhederne lød: Der er indgået en politisk aftale. Lad være med at indbetale moms til den gældende frist.

Denne udmelding fra regeringen møder nu hård kritik. Godt nok er der et flertal for den politiske aftale, men lovforslaget skal først igennem Folketingets tre behandlinger for at være gældende. Alligevel er regeringen med udmeldingen begyndt at administrere efter lovforslaget.

Den radikale skatteordfører, Niels Helveg Petersen, var i en folketingsdebat tirsdag i denne uge særdeles kritisk ved fremgangsmåden.

"(...) For det andet anfører ministeren - og nu må jeg sige, at jeg her virkelig må trække i den parlamentariske nødbremse - at man på forhånd havde sikret sig et parlamentarisk flertal for dette lovforslag. Jamen undskyld, det er altså ikke nogen begrundelse for at kunne begynde at administrere et lovforslag fra fremsættelsestidspunktet på tværs af en gældende lov. Fantasien rækker ikke til, hvad man så kunne forestille sig. Så behøvede man jo sådan set ikke den forsamling her (Folketinget red.). Så kunne det herskende flertal, VKO, fremsætte og vedtage hvad som helst, og så kunne man begynde at administrere efter det ved fremsættelsen. Det går simpelt hen ikke," sagde Niels Helveg Petersen fra Folketingets talerstol.

Den politiske aftale om at udskyde fristerne for betaling af moms for virksomheder har til hensigt at polstre de danske virksomheder på kort sigt, så de ikke ser sig nødsaget til at afskedige medarbejdere i tusindtal.

Som følge af den finansielle krise har mange virksomheder de seneste måneder afskediget medarbejdere eller annonceret afskedigelser i massevis. Håbet fra regeringens side er, at krisen vil have lagt sig, når virksomhederne skal betale den udskudte moms om et halvt år.

Fakta

Sagen kort:

Regeringen valgte i februar sammen med DF at udskyde fristen for virksomhedernes betaling af moms og A-skat. Dermed sendte regeringen 61,4 mia. ud i virksomhederne.

SKAT sendte en annonce i landets medier, hvor beskeden til virksomhederne lød: Lad være med at indbetale moms og A-skat.

Oppositionen kritiserer regeringen for at handle i strid med grundlovens § 43 ved at administrere efter en lov, der ikke er vedtaget af Folketinget.

Baggrund:

Grundlovens §22:
"Et af Folketinget vedtaget lovforslag får lovkraft, når det senest 30 dage efter den endelige vedtagelse stadfæstes af kongen. Kongen befaler lovens kundgørelse og drager omsorg for dens fuldbyrdelse."

Grundlovens §43:
"Ingen skat kan pålægges, forandres eller ophæves uden ved lov; ejheller kan noget mandskab udskrives eller noget statslån optages uden ifølge lov."

Aaen: Flertallet er i gang med at overtræde grundloven
Regeringens lovforslag om at udskyde betalingen af moms vil betyde, at virksomhederne kan udskyde betalingen af 65 mia. kroner til staten.

Den udskudte momsbetaling fra virksomhederne til staten ser Enhedslistens finansordfører, Frank Aaen, som et statslån, som staten har givet uden nogen form for garanti.

"Hvornår har man sidst set en minister indrykke en annonce, der siger: I behøver ikke at overholde loven, for jeg synes, den skal laves om. Men den er jo ikke lavet om. Der er lavet en politisk aftale om, at den skal laves om. Hvad nu hvis der bliver valg i morgen. Så bliver den jo ikke lavet om," sagde Frank Aaen.

Frank Aaen mener, at skatteminister Kristian Jensen med denne manøvre handler i strid med grundlovens § 43 (se faktaboks).

Kristian Jensen mener, at annonceringen i landets medier var nødvendig, så virksomhederne vidste, hvad de kunne forholde sig til og ikke afskedigede medarbejdere unødigt.

"Niels Helveg Petersen har sådan set ret i, at uanset om der ligger en politisk aftale, så gælder synspunktet om, at love skal være vedtaget, fuldt ud. Men i forhold til virksomhedernes forventning om, hvorvidt det her var et lovforslag, der ville blive vedtaget eller ej, så tror jeg, det har stor betydning, at vi sammen med præsentationen og sammen med fremsættelsen af lovforslaget kunne nævne, at der allerede var indgået en aftale, der sikrede en vedtagelse af lovforslaget," sagde Kristian Jensen.

Spørgsmål om god lovgivning
Spørgsmålet om regeringens fremgangsmåde, mener Niels Helveg Petersen var af så høj principiel vigtighed, at han opfordrede Udvalget for Folketingets Forretningsorden til at tage sagen op på sit næste møde.

"Hvis Folketinget godkender en sådan fremgangsmåde, så er vi virkelig langt ude, og derfor har jeg rettet en henvendelse til Udvalget for Forretningsorden. Udvalget vil nu rette en henvendelse til Justitsministeriet og få afklaret disse spørgsmål, som er af den allerhøjeste principielle interesse. Jeg håber ad den vej at få en mulighed for at få slået fast, at man ikke kan håndhæve reglerne i et lovforslag på det tidspunkt, det er fremsat," sagde Niels Helveg Petersen.

Skatteministeren sagde, at han ville rette henvendelse til Justitsministeriet, og at han håbede, at ministeriet kunne svare inden tredjebehandlingen af lovforslaget torsdag.

Frank Aaen er dog pessimistisk ved, om Justitsministeriets eksperters syn på sagen når at komme frem, inden loven bliver vedtaget.

"Skatteministeren sagde, at han håbede på, at Justitsministeriet kunne nå at komme med deres besyv. Det plejer jo generelt at betyde, at vi ikke får Justitsministeriets vurdering, og at der ikke kommer til at ske mere," siger Frank Aaen.

Lovforslaget om udskydelse af virksomhedernes moms er til tredjebehandling torsdag.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Niels Helveg Petersen

Fhv. udenrigsminister (R), MF og politisk leder
cand.jur. (Københavns Uni. 1965)

Frank Aaen

Næstformand, Statsrevisorerne, statsrevisor
Cand.oecon. (Aalborg Uni. 1985)

Kristian Jensen

Direktør, Green Power Denmark, fhv. udenrigsminister, MF og næstformand for Venstre
bankassistent (Unibank Lemvig 1993)