Moms-kaos afværget: Skoler får 100 millioner kroner

KOMPENSATION: De danske skattemyndigheders skelen til en EU-dom har skabt moms-kaos på erhvervs- og produktionsskoler, der har været truet af store ekstraregninger. I sidste øjeblik træder regeringen nu til med kompensation.

Regeringen smider nu en økonomisk livline ud til landets produktionsskoler og erhvervsskoler, der i over et år har været truet af et gigantisk momssmæk som en uventet konsekvens af en EU-dom fra 2014.

Samlet set stod landets produktions- og erhvervsskoler til et momssmæk på cirka 100 millioner kroner om året, efter at Skat herhjemme besluttede at ændre praksis i kølvandet på EU-dommen, der vedrørte et plejehjem i Sydfrankrig. Efter langvarig behandling af sagen, der har givet adskillige skoleledere ekstra grå hår i hovedet og ekstraudgifter til advokater og revisorer, har regeringen nu besluttet, at den vil kompensere skolerne ”krone til krone”.

Årsagen er, at Skat har bebudet, at praksis skal ændres som en konsekvens af EU-dommen over det franske plejehjem. Det indebærer, at de statslige taxametertilskud til uddannelsesinstitutioner fremover også skal være omfattet af momsloven – hvilket altså medfører store ekstraregninger til skolerne.

Stor forvirring
Skat's nye praksis skulle egentlig være trådt i kraft januar 2016, men er siden blevet udsat to gange, fordi sagen har skabt stor forvirring på både skoler og i det politiske system. Som sekretariatschefen i Produktionsskoleforeningen, Axel Hoppe, på et tidspunkt udtrykte det i en mail til Socialdemokratiets Mattias Tesfaye:

”Det er altså lidt tåbeligt, at så mange mennesker i så mange forskellige institutioner skal bruge så meget tid på at finde ud af, om Skats fortolkning af en EU-dom på et plejehjem i Sydfrankrig skal få gennemgribende betydning for økonomien på stort set alle uddannelsesinstitutioner i Danmark. Og særligt når vi ved, at denne dom ikke har fået betydning i andre europæiske lande.”

Riisager: Vi vil kompensere
Men undervisningsminister Merete Riisager (LA) slår nu over for Altinget endegyldigt fast, at merudgiften på knap 100 millioner kroner alligevel ikke skal findes på skolernes budgetter, fordi regeringen nu har besluttet at kompensere dem krone for krone for den ekstra momsregning.

”Der er tale om rigtig mange penge, som den enkelte skole skulle finde på andre poster i budgettet. Derfor vil vi nu fra regeringens side kompensere skolerne for de ekstra udgifter, som EU-dommen påfører dem,” siger undervisningsministeren.

Socialdemokratiets erhvervsuddannelsesordfører, Mattias Tesfaye, har længe presset på for at få landet en løsning i sagen.

”Jeg er først og fremmest glad for, at skolerne nu kompenseres. Det har jeg arbejdet for i efterhånden meget lang tid, og det er dejligt, at stædighed betaler sig. Men jeg er også en smule skuffet over, at regeringen har arbejdet så ufatteligt langsomt. Jeg sidder selv i en bestyrelse i produktionsskolen i Ishøj og ved, at budgetterne er meget stramme. Det har været svært at styre økonomien, når regeringen i så lang tid har holdt skolerne hen i uvished,” siger Mattias Tesfaye til Altinget.

Undren over ændret praksis
EU-dommen over det franske plejehjem medførte, at de tilskud, som plejehjemmet modtager fra sygesikringen, skal anses som betaling for plejeydelser. Derefter konkluderede de danske skattemyndigheder, at så måtte også taxametertilskud til uddannelsesinstitutioner anses som omsætning – med en ændret momspraksis til følge og klækkelige ekstraregninger til skolerne.

Den afgørelse har ikke blot medført frustration og forvirring på produktionsskoler og erhvervsskoler, men også undren – her udtrykt af Lars Kunov, der er direktør for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier..

”Skat kaster sig over en fransk plejehjemssag, som pludselig skal have indflydelse på, hvordan vi driver uddannelser i Holstebro. Det giver ikke nogen mening. Det kan jeg som almindelig borger simpelthen ikke forstå. Det her er statens egne penge, som man så bruger en masse ressourer på at kræve ind, og så skal vi have noget tilbage igen. Det er en mærkelig prioritering og minder om unødig trætte.”

"Kun i Danmark..."
Også to danske skatteadvokater Mette Juul og Lise Winther Jensen fra advokatfirmaet Plesner har undret sig. I en artikel i Tidsskrift for Skatter og Afgifter har de to advokater tidligere kaldt det ”ganske overraskende,” at Skat har set sig nødsaget til at ændre praksis over for skolerne i kølvandet på EU-dommen.

”Det er os bekendt kun i Danmark, at skattemyndighederne har fundet anledning til at udlede noget nyt af den franske dom og dermed også ændre praksis. I øvrige medlemsstater anser man dommen for et enkeltstående og konkret tilfælde uden nævneværdig præjudikatsværdi,” skriver advokaterne i artiklen.

Regeringens beslutning om at yde kompensation til de mange skoler kommer efter, at EU-dommen har været analyseret og behandlet i flere ministerier siden 2014. Regeringens beslutning betyder, at erhvervsskolerne forventes at blive kompenseret med cirka 35 millioner kroner årligt, mens tallet for produktionsskolerne forventes at udgøre cirka 60 millioner kroner. Ministeriet vil nu gå i dialog med Produktionsskoleforeningen og Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier om, hvordan kompensationen skal udmøntes.

 

Forrige artikel Alliance om folkeskolereformen smuldrer Alliance om folkeskolereformen smuldrer Næste artikel Özlem Cekic melder sig ud af SF i protest Özlem Cekic melder sig ud af SF i protest