Notat: Regeringen vil ikke prioritere cannabisforsøg i forhandlinger

CANNABIS: Regeringen vil ikke prioritere forsøgsordningen med medicinsk cannabis i forhandlinger om satspuljens afløser, viser et notat. Man afventer den endelige evaluering, forklarer ministerium.

Tidligere sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) stod bag forsøgsordningen med medicinsk cannabis. Her besøger hun en hampemark. 
Tidligere sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) stod bag forsøgsordningen med medicinsk cannabis. Her besøger hun en hampemark.  Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Det bliver ikke under de igangværende forhandlinger om den såkaldte reserve - satspuljens afløser - at der skal findes midler til at videreføre forsøgsordningen med medicinsk cannabis.

Det mener regeringen, der ikke har ordningen med blandt sine prioriteringer, som de er beskrevet i et forhandlingsnotat, Altinget er i besiddelse af. 

Ordningen står til at udløbe i 2021.

Vil have genstart
En rundringning til de øvrige partier bag ordningen tyder ikke på, at regeringen vil komme under massivt pres for at finde pengene.

Kun Enhedslisten og Alternativet melder sig klar til at kæmpe for ordningen i de aktuelle forhandlinger:

"Vi går til forhandlinger med ønsket om at få genstartet ordningen og afsat yderligere midler til det, så vi både kan nå en større målgruppe og få brugerbetalingen ned," siger gruppeformand og sundhedsordfører Peder Hvelplund (EL).

Han understreger, at der skal være tale om en anderledes forsøgsordning:

"Den nuværende ordning leverer ikke det, vi ønsker - det hører vi fra både fagfolk og patientforeninger," siger han.

Radikale vil gerne være med til at lave en ny forsøgsordning, men ikke i regi af forhandlingerne om reserven, oplyser socialordfører Rasmus Helveg Petersen (R).

Og fra Dansk Folkeparti melder socialordfører Karina Adsbøl (DF) i en sms:

"Der er meget at kæmpe for - herunder ældre, handicap, børn og unge. DF kæmpede i sin tid for en forsøgsordning vedrørende cannabis og ser den gerne fortsætte."

Afventer evaluering
Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) har tidligere sagt om forsøgsordningen, at han er interesseret i at videreføre den.

At regeringen ikke vil finde fremtidig finansiering af ordningen i forhandlingerne om reserven er derfor alene et udtryk for, at man venter på en evaluering, som forventes færdig ultimo november, oplyser Sundheds- og Ældreministeriet.

"Når evalueringen foreligger, vil sundheds- og ældreministeren indkalde til politiske drøftelser med henblik på politisk stillingtagen til, om forsøgsordningen skal forlænges eller gøres permanent, og om der eventuelt skal foretages justeringer af ordningen,” skriver ministeriet i en mail til Altinget.

Dokumentation

Forsøgsordningen og den nedlagte satspulje

Forsøgsordningen med medicinsk cannabis trådte i kraft 1. januar 2018 og løber frem til 2021. Forsøgsordningen er finansieret med midler fra den nu nedlagte satspulje.

Af et internt regeringsnotat omhandlende forhandlingerne om satspuljens afløser, reserven, fremgår det, at forsøgsordningen ikke er på listen over de ting, som regeringen lægger op til at prioritere. Se listen over regeringens prioriteringer her.

Det var den tidligere Venstre-regering, som i tilknytning til satspuljeaftalen 2017-2020 indgik en delaftale med Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om at igangsætte forsøgsordningen, som giver læger mulighed for at udskrive recept på en type cannabisprodukter, som ikke tidligere har været lovlige i Danmark.


Omtalte personer

Karina Adsbøl

MF (DD)
social- og sundhedsassistent (Social- og Sundhedsskolen i Fredericia 2005), social sundhedshjælper

Peder Hvelplund

MF (EL), gruppeformand
fritidspædagog (Hjørring Seminarium. 1993)

Torsten Gejl

Politisk ordfører, MF, Alternativet
journalistkursus (Frontløberne 1989), kaospilot (KaosPiloterne 1993)

    Politik har aldrig været vigtigere

    Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion