Nu begynder forhandlinger om sundhed: "Vi har god nok tid"

INTERVIEW: Dansk Folkeparti savner et tydeligere fokus på psykiatrien i regeringens sundhedsreform, siger sundhedsordfører Liselott Blixt. Her ridser hun partiets prioriteter op før de forhandlinger, der begynder i Finansministeriet onsdag.

Onsdag formiddag går starten til forhandlingerne om regeringens udspil til en sundhedsreform. For Dansk Folkepartis vedkommende bliver det Kristian Thulesen Dahl (DF), René Christensen (DF) og sundhedsordfører Liselott Blixt (DF), der møder op til sættemøderne i Finansministeriet.

Ikke lang tid efter regeringen i januar præsenterede sit udspil, var Dansk Folkeparti ude at rose flere af takterne i reformen – heriblandt lukningen af regionerne, som længe har været et stort ønske for DF. Liselott Blixt karakteriserede i en kommentar til Altinget udspillet som "meget positivt".

Men hvilke krav har de med til forhandlingsbordet? Og er det muligt at nå en god aftale inden valget?

Det svarer Liselott Blixt her:

Imødekommer regeringens udspil udfordringerne i det nuværende sundhedsvæsen?
"Langt hen ad vejen synes jeg, at det ligger godt til, at man skal sikre patientens vej gennem systemet. Det er så der, vi skal grave lidt ned i maskinrummet og se på, hvordan det kan lade sig gøre, og hvordan vi sikrer en ens behandlingsplan, uanset om du er fra Esbjerg, København eller Lolland."

Hvad kan blive en knast i de kommende forhandlinger?
"Det kan blive forslaget om, at man vil have de sociale institutioner, som nu ligger under regionerne, ud til kommunerne. Det er noget, jeg også har haft et møde med socialministeren om. Det ligger DF meget på sinde at finde en løsning."

Hvorfor ville det være problematisk at flytte dem ud i kommunerne?
"Vi ønsker at bibeholde specialiseringen. Vi kan se, at det er vigtigt, at vi har de her institutioner, fordi de samler nogle af de hårdest ramte, som der måske ikke er så mange af."

Vil I være villige til at give jer på det punkt?
"Vi ønsker en løsning på det. Vi går ikke bare ind og siger, at vi støtter op om hele udspillet til Sundhedsreformen. Det kalder jeg ikke en forhandling."

Kan du opliste nogle konkrete krav, I går ind til forhandlingerne med? Det lyder på jeres meldinger, som om DF er enige i det meste af udspillet?
"Én ting er at læse et udspil på et stykke papir. Nu skal vi så ned og se, hvordan det bliver i virkeligheden. Overordnet er vi enige i processen, men vi skal alligevel finde ud af, hvordan det skal strikkes sammen. Og der har vi også nogle krav om, at vi skal have flere hænder på gulvet end bag skrivebordene."

Kan du uddybe det?
"Man har jo ansat flere og flere i det administrative lag. Når jeg taler med overlæger, som arbejder på de store sygehuse, siger de, at når de ser nogle behandlinger, der kunne være bedre for patienten, er det alt for svært at få ændringer igennem, fordi der simpelthen er for langt op til regionslaget."

"Vi siger også, at i forhold til de her sundhedsfællesskaber, hvor der kommer til at sidde nogle faglige udvalg, skal vi ind og kigge på, hvem der sidder med rundt om bordet, og hvordan vi sikrer, at almen praksis og forskellige specialer er repræsenteret. Vi vil ikke bare sætte flueben ved det hele. Jeg har en liste med ting, jeg skal have spurgt ind til."

Hvilke punkter har du på listen?
"Hvordan sikrer vi, at retningslinjerne kommer til at fungere, uanset hvor i landet du bor? Hvordan sikrer vi, at alment praktiserende læger rundt omkring i landet får de kvadratmeter, som der er brug for? Hvordan sikrer vi de forskellige typer af sundhedspersoner, vi gerne vil have i kommunerne?"

"Vi ser gerne, at vi får nogle flere kvadratmeter ude hos dem, der er praktiserende i dag. De praktiserende siger, at de godt vil tage en reservelæge eller andre ind, men de har ikke pladsen. De vil gerne vide, hvem der skal betale for, at de enten lægger væggen ned ind til lejligheden ved siden af eller får et andet sted at være. Det er ikke med i regeringens udspil, og det er sådan nogle ting, vi gerne vil åbne for i de penge, der bliver sat af."

Har I andre krav til regeringen?
"Vi har jo flere krav. Vi går også ind og kigger på, hvordan vi skaffer flere hænder – både læger, sygeplejersker, assistenter og personale i psykiatrien. Vi vil stadig gerne have en lægeuddannelse i Region Sjælland. Vi ønsker en direkte uddannelse som plejer ude i psykiatrien, så vi kan få nogle mænd ind i psykiatrien. Vi mener, at hele psykiatrien er lidt glemt i reformen."

Der mangler et fokus på psykiatrien i udspillet?
"Ja. Og der vil vi selvfølgelig spørge ind til, hvad man mener fra regeringens side, når man nævner angst og depression som to af de sygdomme, der i højere grad skal behandles i kommunerne. Det skal vi også have gravet lidt i. Det hænger sammen med personaleområdet. Vi kan ikke have en sundhedsreform, hvor vi siger, at behandlingen sker i nærmiljøet, hvis ikke vi har hænder nok derude. Kompetencerne skal flytte med."

Så hvis en person sad med det indtryk, at DF vil gå ind til de her forhandlinger og bare nikke med hovedet, hvad siger du så?
"Så vil jeg sige, at det gør vi ikke. Jeg har et par punkter, som vi skal have ændret på."

Når I sidder ved forhandlingsbordet, er der så noget, I særligt vil prioritere?
"For mig at se er det en helhedsplan, der bliver nødt til at komme hele vejen rundt, før det kan lade sig gøre."

Hvad mener du med det?
"Jeg mener, at det ikke nytter noget, at vi kun får sikret, at der er læger nok, hvis ikke vi også har nogle andre faggrupper med. Eller at vi stadig ikke har ensartede retningslinjer. Derfor kommer der nogle klumper, når vi ser på økonomien. Hvad skal der bruges på anlæg? Hvad skal der bruges på kompetencer? Hvad skal følge patienten, og hvad skal ud til kommunen? Det bliver vi nødt til at have på plads."

Ved DF’s årsmøde i 2018 sagde Thulesen Dahl, at det er en stor udfordring, at personalet på landets sygehuse en gang imellem løber for stærkt. Hvordan kan regeringens udspil være med til at løse det problem?
"Hele reformen skal netop frigøre nogle midler, så vi sikrer, at der er personale nok de forskellige steder. Vi skal sikre, at der bliver uddannet nogle flere. Vi skal sikre, at der kommer nogle faggrupper ind, som er med til at løfte. Og vi skal have flere midler til folk på gulvet end til dem, der sidder bag skrivebordene."

Du siger, man skal uddanne mere sundhedspersonale. For at få flere hænder, ville det så ikke, som Socialdemokratiet har foreslået, være en pointe at ansætte flere fremfor at uddanne flere?
"Jo, men problemet er bare, at der ikke er så mange at ansætte i øjeblikket. Man har rigtig mange ledige stillinger, som man ikke kan få ansatte til at søge. Så vi bliver også nødt til at sikre, at der bliver uddannet nogle, som kan tage de stillinger, der er. Der er ikke stor arbejdsløshed. Det er også grunden til, at jeg siger, at vi bliver nødt til at få nogle flere fagkompetencer ind, så sygeplejersker og læger ikke skal løbe så stærkt."

Så du mener ikke, at S har en pointe, når de siger, at man bør fokusere på at ansætte flere?
"Jo, vi vil gerne følge Socialdemokraternes forslag om at ansætte flere. De er der bare ikke."

Nu, vi taler om S; kan du forestille dig en bred aftale, hvor de også kommer med?
"Jeg håber da, at Socialdemokratiet kommer med, for jeg synes ikke, vi ligger langt fra hinanden. De har et udspil om kommunale sygehuse, men jeg mener, at hvis man kigger på indholdet af det, er det jo meget lig de sundhedshuse, som vi andre taler om. I min optik skulle Socialdemokratiet forsøge at blive en del af den aftale, som kommer til at ligge."

Er det et realistisk scenarie?
"Hvis man er ultimativ og nægter at nedlægge regionerne, så bliver det svært. Og det er jo en forudsætning for en aftale."

Et nøgleord i udspillet er ”nærhed”. Igen har S været ude at kritisere det og sagt, at der snarere er tale om en øget centralisering. Hvad tænker I om det?
"Det passer ikke. De få ting, man ønsker centraliseret, er vigtige dele af vores sundhedsvæsen. Det meste af det bliver jo decentraliseret, fordi det bliver i borgernes nærhed. Og det er jo det, Socialdemokratiet selv ønsker med kommunale sygehuse. Det kan ikke komme bag på dem, at vi ønsker ét it-system, én vagtlægeordning samt ens retningslinjer på det præhospitale. Vi mener, at Danmark er så lille et land, at det skal være nationalt. Og at ministeren skal have et større ansvar."

Nogle er jo bekymrede for, at visse beslutninger i yderområderne bliver flyttet til Christiansborg. Er det en bekymring, I deler?
"Nej, for beslutningerne kommer tværtimod tættere på. Regionsrådene har siddet rigtig langt væk fra borgerne, og der har været kommuner, der slet ikke var repræsenteret i en regionssal. Med det udspil, der ligger nu, kommer alle kommuner til orde. Det er alle borgmestre, og det er alle socialudvalgsformænd, som kan være med til at præge billedet."

Kan Folketinget sikre, at der kommer en ensartet service og behandling til borgere i hele landet?
"Man skal jo aldrig give garanti for noget som helst, men der skal være ensartede retningslinjer. Vi skal have nogle handlingsplaner i forhold til, hvilken ret du har som patient, hvilken hjælp du skal have, og hvor du kan gå hen og få den. Det er jo netop det store issue i forhold til en sundhedsreform."

Statsministeren vil gerne have en aftale inden valget. I er ikke bange for at haste et forlig igennem og dermed risikere at misse nogle blinde vinkler?
"Nej, bestemt ikke. Vi indgår ikke noget forlig, før vi er sikre på, at det er en reform, som vi vil lægge stemmer til. Det skal ikke klappes af. Der skal ikke være noget tidspres her, og jeg synes, vi har god nok tid til at kunne gøre det. Jeg tror heller ikke, at valget kommer sådan lige rundt om hjørnet."

Forrige artikel Riskær: Jeg tror på moral og ansvarlighed Riskær: Jeg tror på moral og ansvarlighed Næste artikel Dagens overblik: Løkke justerer sundhedsudspil efter kritik Dagens overblik: Løkke justerer sundhedsudspil efter kritik
Ung S-borgmester vinder Dialogprisen 2019

Ung S-borgmester vinder Dialogprisen 2019

INTERVIEW: Det blev den 26-årige Holbæk-borgmester Christina Krzyrosiak Hansen (S), der løb med årets dialogpris på Folkemødet. Altinget tog en snak med den nykårede prisvinder.