Ny aftale om kamp mod finanssvindel har næsten alle partier bag sig: ”Danmark får et af de hårdeste tilsyn”

OVERBLIK: Erhvervsminister Rasmus Jarlov (K) kunne onsdag morgen præsentere en bred aftale, der styrker Finanstilsynet i indsatsen mod finansiel kriminalitet som hvidvask. Se initiativerne.

Straffen for at give forkerte oplysninger til Finanstilsynet bliver sat op. Det skal tage længere tid, før grove sager om hvidvask bliver forældet.

En arbejdsgruppe skal finde ud af, hvordan man kan holde lederne i en finansiel virksomhed personligt ansvarlige for overtrædelser af finanslovgivningen.

Finanstilsynet skal gøres mere uafhængig af bankerne, så ledelsen ikke kan gå direkte ud og få job i en bank. Og der skal gennemføres en runde af hvidvaskinspektioner i de største banker.

Det er nogle af de centrale tiltag i det forlig om en styrket indsats mod finansiel kriminalitet, erhvervsminister Rasmus Jarlov (K) har landet med alle Folketingets partier undtagen Alternativet og Enhedslisten.

Aftalen blev præsenteret ved et pressemøde onsdag morgen. Her roste ministeren partierne for at sætte valgkamp og positionering til side for at kunne lande en bred aftale.

”Vi slår benhårdt ned over for finansiel kriminalitet, uden at det kammer over i at blive destruktivt over for sektoren. Vi er gået langt, men det er også nødvendigt, hvis den danske finanssektor skal være og fremstå ren. Det er afgørende både for sektoren selv og for Danmark," siger Jarlov i en pressemeddelelse.

"Vi kan ikke garantere, at der ikke kommer flere sager, men efter at have kigget grundigt rundt i Europa efter inspiration, kan vi stå inde for, at Danmark får et af de hårdeste tilsyn med finansiel kriminalitet, når tilsynet får taget de værktøjer i brug, som det nu får,” siger han videre.

"En mere udfarende og aggressiv tilsynsmetode"
Efter sagen om mulig hvidvask i Danske Bank skal Finanstilsynet ”have en mere udfarende og aggressiv tilsynsmetode, så det bliver mere aggressivt overfor den finansielle kriminalitet og reagerer hurtigere og mere konsekvent, når der er formodninger om hvidvask, der skal undersøges”, hedder det i pressemeddelelsen.

SF’s erhvervsordfører, Lisbeth Bech Poulsen, roste ved pressemødet ministeren for at have strakt sig langt, og hun kaldte initiativerne ”ret vidtgående”.

Et af partierne uden for aftalen, Enhedslisten, mener dog, at aftalen ikke tager fat om problemernes rod.

Pelle Dragsted er glad for en del af initiativerne, men efterlyser et opgør med den måde, den finansielle sektor er indrettet på.

”Problemerne med den samfundsskadelige adfærd i vores finanssektor skyldes grundlæggende den enorme koncentration, der er sket, hvor få finansielle supermarkeder fuldstændig dominerer markedet med stadig mere komplekse og spekulative forretningsmodeller, og reelt er umulige at røre. Den udfordring tager dagens aftale slet ikke fat på,” skriver han i en pressemeddelelse.

Enhedslisten ønsker at splitte de største finanshuse op i mindre enheder, at beskytte borgerne ”mod urimelige gebyrer” og at skabe ”offentlige og demokratiske bankalternativer, så storbankerne får reel konkurrence”.

Aftalen mellem regeringen og et bredt folketingsflertal kommer samme dag, som det er kommet frem, at en svensk storbank kan have været involveret i hvidvask i enormt omfang. 

Her er alle tiltagene
Her er initiativerne i aftalen med Erhvervsministeriets ord:

Markant styrkelse af kontrol- og indgrebsbeføjelser
1. Finanstilsynet får en bred adgang til at udstede administrative bødeforelæg.
2. Finansielle virksomheders oplysningspligt over for Finanstilsynet udvides, så de får pligt til at rette forkerte afgivne oplysninger.
3. Finanstilsynet får adgang til at udpege en sagkyndig person, der efter mandat fra Finanstilsynet i en kortere periode kan følge den daglige drift i institutterne, hvor der behov for at følge en virksomhed, hvor der er risici for finansiel kriminalitet.
4. Styrkelse af whistleblowerordningerne gennem forbud mod tavshedsklausuler.
5. Finanstilsynet får mulighed for at udstede påbud om, at en virksomhed ikke må tage nye kunder, hvis der er konstateret alvorlige overtrædelser af centrale hvidvaskregler i virksomheden.
6. Finanstilsynet understøtter den finansielle sektor med at opbygge fælles infrastruktur, der kan styrke virksomhedernes processer for kundekendskab.

Betydelig skærpelse af sanktionsmulighederne
7. Skærpelse af strafansvar for afgivelse af urigtige oplysninger til Finanstilsynet med videre.
8. For grove overtrædelser af hvidvaskloven og lov om finansiel virksomhed øges forældelsesfristen til 10 år.
9. Skærpelse af sanktioner overfor revisorer, der overtræder hvidvaskloven, så de kan fratages deres autorisation ved overtrædelser af hvidvaskloven.
10. En arbejdsgruppe skal klarlægge, hvordan det i højere grad kan sikres, at ledelsen i en finansiel virksomhed kan holdes erstatnings- og strafferetligt ansvarlig for overtrædelse af den finansielle lovgivning.

Øgede ressourcer og klarere organisatorisk fokus
11. Finanstilsynets organisation ændres med henblik på et stærkere fokus på forebyggelse og bekæmpelse af finansiel kriminalitet og med henblik på at sikre, at Finanstilsynet skal tage mere datadrevne tilsynsmetoder i brug.
12. Finanstilsynet og Justitsministeriets område tilføres flere ressourcer til styrkelse af indsatsen mod finansiel kriminalitet, og der gennemføres en runde af hvidvaskinspektioner i de største banker.
13. Finanstilsynets bestyrelse skal opfylde krav til egnethed og hæderlighed svarende til fit & proper-kravene, som gælder for finansielle virksomheder. Derudover stilles der krav om, at formanden og næstformanden for Finanstilsynets bestyrelse ikke har haft ansættelse i en finansiel virksomhed eller har været medlem af bestyrelsen for en større finansiel virksomhed i de seneste 5 år.
14. Der indføres en vidensklausul for Finanstilsynets direktion og nøglemedarbejdere. Disse medarbejdere skal holde en pause inden jobskifte, hvis de ønsker ansættelse i den finansielle sektor.
15. Samarbejdet og koordineringen mellem myndigheder og virksomheder i Hvidvaskforum styrkes.
16. Styrkelse af sagkundskab under domstolsbehandling.

Initiativerne forventes at få fuld effekt i løbet af et par år.

Aftalepartnerne er enige om, at der senest primo 2021 iværksættes en evaluering af de lovgivnings- og tilsynsmæssige rammer for bekæmpelse af finansiel kriminalitet.

Forrige artikel Løkke om sundhedsreform: Jeg forstår simpelthen ikke, at man kalder det centralisering Løkke om sundhedsreform: Jeg forstår simpelthen ikke, at man kalder det centralisering Næste artikel Partier vil kræve leje for USA's brug af Thulebasen Partier vil kræve leje for USA's brug af Thulebasen