FN-klimarapport: Omlæg landbruget, hvis klimakrisen skal afværges

ADVARSEL: Det globale samfund skal ændre markant på fødevareområdet, hvis klimakrisen skal afværges, lyder det i en spritny rapport fra FN's klimapanel. Regeringen er klar til at se på landbrugets klimaaftryk.

Vores fødevarer fra jord til bord står for mellem 21 og 37 procent af de globale menneskeskabte udledninger af drivhusgas. Heraf kommer den største del fra landbrug.

Det viser ny rapport fra FN's klimapanel, IPCC.

Rapporten understreger, at landbrugssektoren påvirker klimaet negativt i form af blandt andet ørkenspredning, mere usikker fødevareforsyning og flere ekstreme vejrfænomener.

"Hvis vi venter med at handle, vil det medføre stadigt større negative konsekvenser i landsektoren, og det vil forringe udsigten til bæredygtig udvikling," siger Tina Christensen fra DMI i en pressemeddelelse.

Med en voksende befolkning og en uholdbar udnyttelse af landjorden følger ifølge rapporten en stigende udledning af drivhusgasser til atmosfæren, som forværrer klimaforandringerne, der igen forværrer klodens tilstand.

Skær ned på kødet
Rapporten peger på en række løsningsmodeller. Blandt andet fremhæver klimapanelet, at man bør skære ned på forbruget af kød.

"FN's klimapanel gør det med solid dokumentation klart, at verden skal forbruge og producere mindre kød og mere grønt i verden for at bremse klimakrisen, der truer menneskers liv med hedebølger, oversvømmelser og skovbrande," siger klimarådgiver i Greenpeace Tarjei Haaland i en pressemeddelelse.

Den danske regering har sat et mål om at mindske udledningen af drivhusgasser med 70 procent i 2030, og et bindende reduktionsmål for det danske landbrug skal forpligte erhvervet til at nedbringe udledningen af drivhusgasser, mener regeringen.

Men forbrugerne har også selv et ansvar, mener fødevareminister Mogens Jensen (S).

"Mange danskere er bevidste om, at mindre kød bidrager til en grønnere verden, og det er positivt, at danskerne selv tager affære og spiser mere klimavenligt," siger han i en pressemeddelelse.

Omstilling af landbruget
Ud over en omlægning af forbrugernes madvaner vil Mogens Jensen kigge nærmere på landbruget som helhed.

"Vi skal passe bedre på klimaet, og vi skal bruge hele værktøjskassen for at understøtte landbrugets omstilling," lyder det.

FN's Klimapanel understreger i rapporten, at tidlig handling er afgørende. Mogens Jensen peger blandt andet på landbrugsstøtten, som hurtigst muligt skal give landmændene incitament til at producere mere bæredygtigt.

"Vi og landbruget skal i fællesskab tage arbejdshandskerne på og omstille fødevareproduktionen i en grøn retning. For eksempel skal en jordreform understøtte udtagning af landbrugsjord og skabe ny natur," siger han.

Hvis regeringen vil leve op til Paris-aftalens 1,5-gradersmål, må den animalske produktion skæres ned, fastslår Tarjei Haaland fra Greenpeace:

"Det er en skadelig utopi at bilde omverdenen ind, at Danmark fortsat kan være storproducent af kød og samtidig opfylde vores klimamål. Det er i høj grad også en politisk opgave at skabe forandringen, så vi kan dyrke fremtidens mad i bedre balance med naturen og klimaet."

Forrige artikel DA efter møde om nedslidning: DA efter møde om nedslidning: "Vi er slet ikke i nærheden af trepart" Næste artikel Venstre fordeler ordførerskaber: Inger Støjberg får ansvar for retspolitikken Venstre fordeler ordførerskaber: Inger Støjberg får ansvar for retspolitikken