Opråb fra Fonden for Socialt Ansvar: Regeringen vil fjerne vores livsgrundlag

DEBAT: Regeringens finanslovsudspil fjerner det økonomiske grundlag for Fonden for Socialt Arbejde. Det til trods for at fonden de sidste 2,5 år har skabt tilfredsstillende resultater. Beslutningen bør gentænkes i de videre forhandlinger, lyder det i et opråb fra fondens bestyrelse.

Af bestyrelsen for Fonden for Socialt Ansvar
(se dokumentation)

Med regeringens finanslovsudspil fjernes det økonomiske grundlag for fondens arbejde. Det omfattende arbejde, som blev iværksat, da regeringen for kun 2,5 år siden gav en driftsbevilling på 4 millioner kroner om året, vil ikke kunne videreføres uden den nødvendige økonomiske anerkendelse.

Fonden for Socialt Ansvar er den paraplyorganisation, som til daglig driver Natteravnene, Bydelsmødrene, Baba og mange andre gode initiativer.

Regeringens beslutning giver i høj grad anledning til bekymring. Ikke mindst fordi vi ser for os, at de resultater, som er skabt de seneste tre år, vil blive tabt på gulvet.

Stor tilfredshed
Fonden har for relativt små midler leveret veldokumenterede flotte landsdækkende resultater for børn, unge og udsatte gennem en lang række rummelige og 100 procent frivillige fællesskaber. Herudover har vi:

  • hjulpet kommuner over hele landet tættere på både de svære målgrupper og på civilsamfundsorganisationerne
  • arbejdet tæt sammen med både den offentlige og den private sektor
  • delt vores viden og erfaringer åbent med alle
  • samlet små og mellemstore indsatser under én hat og én administration
  • aktiveret tusindvis af frivillige over hele landet, og vores fællesskaber har budt alle velkomne, også de psykisk sårbare, de isolerede kvinder, de handicappede og andre, som andre fællesskaber kan have svært ved at rumme
  • etableret en rugekasse, som hjælper nye organisationer eller idéer på området videre
  • samlet det frivillige sociale område, og 65 organisationer er nu med i fondens netværk, som arbejder med fælles videndeling, opkvalificering af frivillig ledelse samt samarbejde på tværs af organisationerne på området – noget, som længe har været efterspurgt i debatten om frivilligsektoren
  • naturligvis taget godt imod invitationer fra ministre, ordførere, udvalg, styrelser og andre, som gerne vil høre om vores arbejde eller lære af vores erfaringer.

Vi har i den forbindelse generøst øset ud af vores viden og har undervejs modtaget stor ros fra alle sider – også statsministeren har for nylig været på besøg og udtalt stor tilfredshed med vores arbejde.

Socialministeriets egen evaluering har endvidere givet vores arbejde rosende ord med på vejen, hvilket kun understreger fondens eksistensberettigelse.  

Gentænk beslutningen
Vi er bekymrede og undrer os meget over, at denne overordentligt fornuftige investering ikke får chancen for at udvikle sig. Derfor håber vi inderligt, at der i de videre finanslovsforhandlinger skabes rum for gentænkning, således at fondens betydelige arbejde kan videreføres.

Indtil nu har Fonden for Socialt Ansvar leveret på alle parametre, ikke mindst til fællesskabet, og vi vil meget gerne have mulighed for at fortsætte arbejdet som udførende frivilligorganisation i forhold til børn, unge og udsatte grupper, men også som samlingspunkt, synlige rollemodeller, debattører, innovationshus, billigt driftsfællesskab og konstruktivt bidrag til udviklingen af sektoren, både i teori og praksis.

Der er brug for Fonden for Socialt Ansvar. Det håber vi, at I kan se.

Forrige artikel DTL: Vognmænd forsvarer S-kritik af social dumping DTL: Vognmænd forsvarer S-kritik af social dumping Næste artikel Tandlæge: Politikere vil altid tale om tandlægers pris og aldrig om faglighed Tandlæge: Politikere vil altid tale om tandlægers pris og aldrig om faglighed