Pind: Kriminelle udlændinge skal afsone deres straf i udlandet

UDVISNING: Justitsminister Søren Pind vil gøre det muligt at lade udvisningsdømte afsone deres straf i udlandet.

Regeringen vil gøre op med princippet om, at hvis man er dømt i Danmark, så skal man også afsone sin dom i Danmark.

Sådan lyder det fra justitsminister Søren Pind i Berlingske.

Kriminelle udlændinge skal kunne sendes til udlandet for at afsone deres straf, efter de er blevet dømt ved en dansk domstol, hvis de ikke kan sendes tilbage til deres eget hjemland.

”Jeg ser en fordel i, at det danske fængselsvæsen i højere grad kan bruge kræfter på mennesker, det er værd at bruge kræfter på. Og vi kan sende et signal til tyvebander og andre om, at det med at få et gratis ophold i et dansk fængsel med et tilhørende sæsonarbejde, hvor de ulovligt kan tjene penge, det er slut. Samtidig vil vi kunne sige til udvisningsdømte: 'Nå, I troede nok, I skulle sidde i et dansk fængsel. Det skal I ikke, I skal sidde et helt andet sted.' De tre ting, mener jeg, tilsammen er et Kinder-æg,” siger Søren Pind til Berlingske.

Søren Pind foreslår konkret, at Danmark køber pladser i et udenlandsk fængsel eller samarbejder med private aktører, som driver fængsler i eksempelvis Rumænien, Litauen eller Polen.

Allerede nu tegner der sig et politisk flertal for regeringens forslag. Både Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Konservative bakker op.

Socialdemokraterne er heller ikke afvisende, men partiet opfordrer i første omgang til, at man fokuserer sine ressourcer på at sikre, at flere udvisningsdømte bliver sendt hjem til deres eget hjemland.

Modsat får regeringens forslag ikke opbakning fra Fængelsforbundet og Landsforeningen af Forsvarsadvokater.

"Det er en absurd tankegang at tro, at bare man gør afsoningsvilkårene ringere, så forsvinder kriminaliteten, og de her mennesker kommer ikke igen. Der er ingen dokumentation for, at afsoningsforhold i sig selv gør noget for kriminalitetsbilledet, for så ville der være lande, hvor de slet ikke havde kriminalitet, kan jeg godt sige dig," siger Fængselsforbundets formand, Kim Østerbye, til Berlingske.

Forslaget skal i første omgang gælde for alle udlændinge med en udvisningsdom. Ifølge Justitsministeriet sidder der i de danske fængsler cirka 200 personer med en udvisningsdom. I gennemsnit sendes 30 udvisningsdømte hjem om året.

Med tiden kan forslaget udvides til at omfatte alle udlændinge, lyder det fra Søren Pind. I øjeblikket er 27 procent af de indsatte i de danske fængsler udlændinge.

Forrige artikel OECD indskærper: Integration er ikke ulandsbistand OECD indskærper: Integration er ikke ulandsbistand Næste artikel DR glemte Folkebevægelsen mod EU DR glemte Folkebevægelsen mod EU