Psykiater: Selvom man er syg, kan man godt have et meningsfuldt liv

DEBAT: Sundhed handler om mere end livsstilsfaktorer som rygning, motion og alkohol. Oplevelsen af at få lov at bidrage med de ressourcer, man har, har stor betydning for trivslen, skriver speciallæge i psykiatri Mikkel Rasmussen.

Af Mikkel Rasmussen
Speciallæge i psykiatri og regionsrådsmedlem for Psykiatri-Listen (P) i Region Midtjylland

Et meningsfuldt liv kan være mange ting og er i bund og grund meget individuelt. Det hele starter dog med håb. Eksempelvis håb om bedring eller håb om en fremtid.

Det kræver også en tro på, at man kan komme derhen, samt en tillid til at man kan få den rette hjælp hertil. 

På vejen til et meningsfuldt liv med sygdom er første skridt nok lindring, behandling og helbredelse af den syge i det omfang, det er muligt. Derefter handler det om sundhed i bredere forstand.

Sundhed i forhold til livsstil, hvori der indtænkes kost, rygning, alkohol og motion, som også benævnes KRAM-faktorer. Men sundhed og et meningsfuldt liv består i høj grad af en helt anden væsentlig faktor: Trivsel.

Psykisk syge ønsker at bidrage 
Sukkersygepatienten kan trives med sin insulinbehandling, have styr på kost og motion (livsstil) og fungere normalt i livet med job, familie, netværk og så videre (ja, nogle gange være sundere end en "normal rask borger"). På samme måde skal man tænke trivsel ind for den psykisk syge.

Selvom man er syg, kan man godt have et meningsfuldt liv. De fleste mennesker ønsker at kunne bidrage, og her skal man skabe nogle rammer, så det kan lade sig gøre på den enkeltes egne vilkår.

Det kan være specialtilrettede jobs til det funktionsniveau, der tilgodeser de ressourcer, den enkelte indeholder og kan bidrage med. Det kan være at skabe sociale fællesskaber. Nemlig at give følelsen af at være en del af noget større.

Det kan være frivillig hjælp, hvor man vil opleve tilfredsstillelsen ved at kunne være noget for andre. I kølvandet heraf kommer et øget selvværd og en bedre trivsel.

Som mennesker er vi sociale væsener, og man skal ikke undervurdere behovet for medmenneskelig kontakt og netværk.

For de fleste af os er det vigtigt at vide, at vi har betydning. At vi indgår i en sammenhæng, hvor vi er ønskede og kan udføre en nødvendig opgave. Trivsel er et vigtigt fokus, når vi snakker sundhed.

Hvis vi rigtigt skal hjælpe mennesker - også til at hjælpe sig selv - så skal vi have øje for, hvad der gør, at den enkelte trives bedst. 

Psykiatrien skal på linje med fysiske sygdomme
Som politikere skal vi være med til at skabe en ramme for en god helhedsindsats for mental trivsel og sundhed. Man er nødt til at tænke alle delelementer ind i en sammenhængende indsats for at nå i mål.

Det betyder også, at vi som politikere skal være lydhøre over for borgere, patienter, pårørende og medarbejdere fra ”gulvet” og sikre videndeling og samarbejde på tværs af sektorer.

Alt dette kræver en økonomisk investering i mennesker og en ambitiøs plan med en god vision. Det skal vi prioritere kommunalt og regionalt, men det kan ikke gøres ordentligt, før psykiatrien bliver ligestillet med fysiske sygdomme økonomisk på finansloven.

Og lad os så sammen få lavet den plan for psykiatrien, som alle taler om. Det er det eneste, der giver mening.

Lad os gøre tale til handling, handling til håb og håb til virkelighed med et Danmark, der har styr på den mentale sundhed og som giver rammerne for en værdig psykiatrisk behandling og et værdigt, meningsfuldt liv.

Forrige artikel Stine Bosse: Staten gennemfører ulovlig masseovervågning af danskerne Stine Bosse: Staten gennemfører ulovlig masseovervågning af danskerne Næste artikel Radikale advarer: Orbán-regering udgør europæisk sikkerhedsrisiko Radikale advarer: Orbán-regering udgør europæisk sikkerhedsrisiko