Radikale sætter S på plads: Fingrene væk fra satspulje-pengene

SATSPULJE: Regeringen vil finansiere sit børneudspil med de millioner, der nu ruller ind fra udløbne satspuljeprojekter. Men selvom satspuljen er nedlagt, skal satspuljepartierne fortsat disponere over de tilbageværende midler, understreger Radikale.

Det er satspuljepartierne, og ikke regeringen, som har hånd- og halsret over den tilbageværende satspulje, mener den radikale socialordfører, Rasmus Helveg Petersen (tv.).
Det er satspuljepartierne, og ikke regeringen, som har hånd- og halsret over den tilbageværende satspulje, mener den radikale socialordfører, Rasmus Helveg Petersen (tv.).Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix
Søren Elkrog Friis

Regeringen har gjort regning uden vært, hvis de tror, at de frit kan disponere over midlerne i den såkaldte satspulje-reserve.

Sådan lyder formaningen fra Radikale.

"De kan ikke røre reserven. Der er jeg simpelt hen lodret uenig med socialdemokraterne i, at de bare kan disponere over de penge," siger socialordfører Rasmus Helveg Petersen.

Vil bruge 600 millioner til børneudspil
Baggrunden er, at Socialdemokratiet vil finansiere dele af sit børne- og socialudspil 'Altid på børnenes side' fra maj via de millioner, der ruller ind fra udløbne satspuljeprojekter.

Fra 2025 og frem vil man hente 600 millioner kroner årligt, og dermed har man støvsuget stort set hele reserven, som til den tid vil udgøre omkring 700 millioner kroner årligt.

Den nye S-regering og støttepartierne er enige om at nedlægge satspuljen, som gennem mange år har støttet forskellige projekter målrettet socialt udsatte. Derfor bliver pengene fra de "gamle" projekter, som udløber i de kommende år, så at sige ledige.

Læs mere: S begraver de sidste rester af satspuljen 

Satspuljekredsen bestemmer over pengene
Ifølge aftaleteksten fra finansloven for 2019, hvor det blev besluttet at standse tilførslen af midler til satspuljen fra 2020, er det fortsat partierne i den oprindelige satspuljekreds (V, LA, K, DF, S, SF, RV og ALT), som står for udmøntning af midlerne fra reserven.

"Jeg har ingen grund til at betvivle, at socialdemokraternes børneudspil også er socialpolitik, men det ændrer ikke på, at midlerne skal disponeres i forligskredsen," siger Rasmus Helveg.

I den fulde artikel på Altinget Social kan du se, hvorfor social- og indenrigsminister Astrid Krag (S) mener, at regeringens forslag er "inden for skiven". Og hvad Enhedslisten, som står uden for satspuljekredsen, mener om spørgsmålet.

Dokumentation

Satspuljens død og genopstandelse

Siden 1990 er den automatiske regulering af overførselsindkomsterne steget 0,3 procent mindre end den generelle lønudvikling.

Pengene er i stedet blevet udmøntet i satspuljen, som er blevet forhandlet mellem alle Folketingets partier på nær Enhedslisten til at finansiere initiativer, der forbedrer vilkårene for svage og udsatte grupper samt for mennesker på overførselsindkomst.

I forbindelse med finanslovsaftalen for 2019 blev VLAK-regeringen og Dansk Folkeparti enige om at standse tilførslen af midler til satspuljen fra 2020.

Det betyder, at satspuljeforliget er opsagt, og at mindrereguleringen for hovedparten af overførselsindkomster afskaffes fra 2020. Folkepensionister får pengene som højere direkte ydelse, mens pengene for borgere på blandt andet kontanthjælp og dagpenge vil gå til tvungne pensionsindbetalinger.

Fremtidens satspulje vil bestå af frigivne midler fra den eksisterende pulje på ialt 15,7 milliarder kroner – den såkaldte reserve.

Ubrugte midler går fremover i statskassen, og som kompensation for det tillægges reserven årligt 70 millioner kroner.

Størstedelen af de penge er bundet af eksisterende projekter. Puljen vokser, efterhånden som projekter ophører, og pengene løber tilbage i puljen. Derfor er reserven i 2020 og 2021 meget begrænset.

Det er aftalt, at reserven som udgangspunkt anvendes til midlertidige initiativer på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet med videre, men at der gives helt særlig prioritet til socialområdet, som dermed vil modtage langt hovedparten af midlerne. Herudover vil det blive prioriteret at understøtte et velfungerende civilsamfund.

Det er fortsat partierne i den oprindelige satspuljekreds (V, LA, K, DF, S, SF, RV og ALT), som står for udmøntning af midlerne fra reserven. Den nye S-regering kan altså ikke disponere over midlerne, hvis de øvrige partier ikke er enige.

Så stor er reserven

År Mio. kr.
2020 90
2021 141
2022 544
2023 859
2024 844
2025 737
2026 727
2027 716
2028 712
2029 708

Kilde: Ministersvar til Marianne Jelved, februar 2019


Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Astrid Krag

MF (S), fhv. social- og ældreminister
student (Tørring Amtsgymnasium. 2001)

Rasmus Helveg Petersen

Kandidat til Europa-Parlamentet (R), fhv. MF (R), fhv. klima- og energiminister
journalist (DJH 1993)

0:000:00