Rasmus Nielsen: Øg respekten for mindretallet

KLUMME: Flertallet skal lytte til mindretallet og give plads til mindretallets ret til på visse stræk at leve efter deres egne værdier, skriver Altingets udgiver, Rasmus Nielsen.

Man skal kende sit samfund på måden, de svageste behandles på – absolut sandt. Men man skal også kende sit folkestyre på den måde, flertallet behandler mindretallet. Og hér ser det efterhånden mere skidt ud.

Lad os tage værdier og fordeling. De to hovedspor i politik, som mere og mere løber sammen. Tag bare decembers regeringskrise, hvor DF krævede, at udlændinge og skat blev koblet sammen. 

Traditionelt har der været en betydelig rummelighed i det danske demokrati over for mindretallet. "Det joviale danske samtaledemokrati", som Fogh engang udtrykte det så malerisk og rammende.

Måske var det dengang, vi var et monokulturelt stammesamfund? Alle var ligesom i familie med hinanden - på Færøerne såvel som i Danmark.

Der har siden udviklet sig en ret hadsk tone i både værdi- og fordelingsdebatten. Eksemplerne ses hver dag på sociale medier og selv på de professionelle mediers debatsider.

Altingets chefredaktør Jakob Nielsen giver i en meget læst og lige så læseværdig analyse et slående eksempel fra sin gamle korrespondent-by Washington fra indsættelsen af præsident Trump for et år siden:

Jeg var mest rystet over det, der skete, da Hillary Clinton sammen med sin mand trådte ud på vestsiden af Capitol-bygningen for at indtage sin plads. Først lød der spredte buhråb, men det skiftede hurtigt, og inden længe råbte tusindvis af mennesker det samme, som de havde råbt i månedsvis ved Trumps valgmøder over hele landet – nogle gange anført af Donald Trump selv:

“Lock her up! Lock her up!” – “Spær hende inde!”

Det var en uhørt og uforskammet mangel på overskud fra de folk, der nu stod som vindere. De folk, som netop på denne højtidelige dag havde fået en næsten ufortjent chance for at udvise lidt respekt for en kandidat, der uanset alle sine fejl og mangler dog havde tjent nationen gennem mere end tre årtier i forskellige roller.

Så slemt taler vi ikke til politiske modstandere herhjemme, men det nærmer sig. Det påvirker opbakningen til den demokratiske styreform negativt.

Politikere såvel som mediefolk, aktører og vælgere må besinde sig. Ellers svækkes de demokratiske institutioner. Det kan isoleret set blive lukrativt for de stærke som virksomhedsejere, dommere, advokater og andre traditionelt stærke, hvis magt i dag tæmmes af demokratiets iboende vilje til lige muligheder og fairness.

Retorikken skal slankes. Udfald skal undgås. Beklik ikke andres motiver. Det er fair at have tillid til, at muslimer ad åre kan integreres i det danske samfund, ligesom det er i orden ikke at tro på det. Det er fair at gå ind for topskat hele vejen op, ligesom det kan forklares, hvorfor nogle mener, omfordelingen er gået for vidt. Det er en ædel kappestrid på argumenter.

Mange oplever, at Danmark er ved at gå fra tillidssamfund til kontrolsamfund. Hidtil har revisorer og advokater været sådan nogle, der hjalp borgeren og virksomheden med at forstå love og regler, så man slap – skal vi sige 5-10 procent billigere. I dag er revisorer og advokater bange for staten og dens kontrol. Disse konsulenter virker ofte mere som statens repræsentant end kundens. Er mindretallet bange for flertallets kontrollanter?

Kontrol er lig med mistillid. Flertallet stoler ikke på mindretallets vilje til at makke ret. Hvis rummeligheden og tillidssamfundet forsvinder, ryger i den sidste ende opbakningen til samfundsmodellen og styreformen. Så tager borgeren skeen i egen hånd. Med Kim Larsens gamle ord: Kan du ikke se, at det hele er ved at gå fuldstændig agurk?!

Flertallet skal lytte til mindretallet og give plads til mindretallets ret til på visse stræk at leve efter deres egne værdier. Selvfølgelig under hensyntagen til loven. Men giv plads.

Ellers frygter jeg, at fædrelandet kløves på netop de to hjørnesten i de næste års politiske strid: værdier og fordeling. Det var ikke gjort med decembers krise. Jeg er bange for, at julen varer lige til 2030 eller længere, når det gælder den ideologiske kløft om udlændinge og skat.

Tag debatten – men gør det ordentligt. Så holder vi sammen på landet.

Forrige artikel Rasmus Nielsen: Klogt at privatisere public service Rasmus Nielsen: Klogt at privatisere public service Næste artikel Rasmus Nielsen: Lyt til demokratiets frie fugle Rasmus Nielsen: Lyt til demokratiets frie fugle
 • Anmeld

  Knud Anker Iversen · folkepensionist

  Godt talt

  Kloge ord fra redaktøren.

 • Anmeld

  Michael Menneske · Selvsøger

  Du er bagefter Rasmus, Kontrollen er allerede genvundet.


  Vi mangler kun et valg, der afspejler at DF vil gå kraftigt tilbage.

  Efter Le Pen kom Macron, efter Farage May, efter Wilders kom en meget blød landing, i Usa efter Trump en blød Trump, efter snigmordet på Putin i her i 2018 i 100 året for det sidste Zar-mord kommer en russisk Macron,
  i Dk efter Thulesen Dahl kommer MØ og MF og KJ.

  Derefter en kraftig udvidelse af et forenet Europa.

  Fordelingspolitikken, derimod, vil af indlysende grunde ikke blive ændret.
  Det ligger ikke i tiden med socialdarwinismen, som ideal.

  Already in 1970, in his book Between Two Ages – America’s Role in the Technetronic Era, with great prescience, Brzezinski wrote (p. 19) that the increasing internationalisation of elites, “could create a dangerous gap between them and the politically activated masses, whose ‘nativism’ ¬ exploited by more nationalist political leaders ¬ could work against the ‘cosmopolitan’ elites.” This described – in 1970 (!) almost exactly the situation 36 years later, in 2016, when conservative nationalist and ‘populist’ or ‘nativist’ forces influenced by charismatic personalities (Donald Trump, Marine Le Pen, Nigel Farage, Geert Wilders and others) did indeed work against cosmopolitan elites, and with considerable success, for example, by electing Donald Trump President and securing Brexit.

  The western Establishment has tried to fight back against these forces by claiming that Russia and its leader, Vladimir Putin, has been ‘engineering’ the populist successes by espionage, hacking computer systems, and spreading so-called ‘fake news’ and other forms of online manipulation. But Brzezinski, one of the western elite’s most prescient and high-powered representatives, himself the scion of a Polish Catholic aristocratic family and a lifelong opponent of Russia, analysed and foresaw the actual situation of 2016 back in 1970 and, as he saw it then, it had little to do with Russia or its leaders! On the contrary, it was an entirely western problem. In the future, many of ‘the people’, he argued, would still be in a state of national consciousness whereas there would be transnational or supranational, cosmopolitan elites, and a ‘sympathy gap’ would open up between these elites and the increasingly angry populace. “Persisting social crisis”, he wrote in that same book in 1970, “the emergence of a charismatic personality, and the exploitation of mass media to obtain public confidence would be the stepping stones in the piecemeal transformation of the United States into a highly controlled society… .The traditionally democratic American society could, because of its fascination with technical efficiency, become an extremely controlled society, and its humane and individualistic qualities would thereby be lost.” He went on to outline how the American or western society of the future “would be dominated by an elite whose claim to political power would rest on allegedly superior scientific know-how. Unhindered by the restraints of traditional liberal values, this elite would not hesitate to achieve its political ends by using the latest modern techniques for influencing public behaviour and keeping society under close surveillance and control. Under such circumstances, the scientific and technological momentum of the country would not be reversed but would actually feed on the situation it exploits.”

 • Anmeld

  Michael Menneske · Selvsøger

  Rasmus´ misforståede veneration for Hillary og sikkert også Obama.


  Det er en mærkelig veneration i Europa der er for Hillary og Obama.

  Hillary var fuldstændig uden for pædagogisk rækkevidde i sin korrupte brug af sit embede. Man kunne kun få adgang til hende hvis man betalte til hendes private fond.

  Obama er vor tids smukke Philip d 4.Idyllisk og smilende og smuk.

  Philip d 4 var smuk og god på overfladen, men rådden og begærlig indeni.
  Han afskaffede ved den frygteligste tortur et socialt pengevæsen skabt af tempelridderne og banede vejen for det moderne pengevæsen vi har idag.
  Og stjal riddernes guld.

  Tempelridderne gav penge til at udvikle samfundet uegennyttigt.
  Idag bruges pengevæsenet udelukkende af egoistiske årsager; hvad gavner mig, min familie, mit samfund mit land, min stamme, min religion osv.

  Her godt 666 år efter Philip d 4 skinnede denne egoisme igennem hos Obama også, som fuldstændigt forrådte det amerikanske folk.

  Obama lovede 3 ting:
  1) At tage pengemagten væk fra Wall Street.
  2) At trække USA ud af krig.
  3) At afskaffe atomvåben.

  Ad 1) Obama brugte folkets indsamlede penge til at blive valgt og overdrog derefter al pengemagt i regeringen til Wall Street-håndlangere.

  Ad 2) Ingen præsident har ført så meget krig som Obama, inklusive den fortsatte forlængelse af Afghanistan-krigen.
  Hver torsdag afgjorde Obama hvem, der nu skulle dræbes.
  Obama gennemførte 20.000 tusinde droneangreb, mere end 10 for hver embedsdag.
  -Og modtog Nobels fredspris.

  3) I 2009 lovede Obama i Prag i en udendørs tale at afskaffe alle atomvåben.
  Men samtidig gennemførte han en bevilling på 1000 milliarder kroner til nye sprænghoveder til det amerikanske atomarsenal.

 • Anmeld

  Michael Menneske · Selvsøger

  Det er vor tids skisma,


  at det der ser godt ud på overfladen, måske endda kan opfattes som smukt og fair, er råddent indeni.

  Båden skal rokke, så alle opgiver sin frihed og hopper op i Fars større båd, så Far alene kan sætte kursen.

  Det er den måde friheden forvaltes på i forhold til både flertallets og mindretallets åndelige og fysiske capita.

  Når det påpeges at magtens åndelige capita viser sig at være degenereret og endda mindrebemidlet i forhold til sund menneskelig fornuft og anstændighed, så er der straks en moderator som Rasmus og andre "ude" til at få folk over i fars båd.

  Det er også kontrolsamfundet, Rasmus, men det er svært at se splinten i sit eget øje og skoven for bare træer, når man er et af dem selv.

 • Anmeld

  Michael Menneske · Selvsøger

  Den demokratiske styreforms manglende opbakning,


  skyldes jo den måde "formen" forvaltes på.

  Nepotisme og korruption, der istedet omtales som netværk og lobbyisme i Danmark, er det som styrer "formen" til fordel for egne særinteresser kapret af stammefolk i såkaldte partier, som tænker på egne og partiets interesser før landets og borgernes.

  Afskaf eller forbyd partierne og et lag i denne lag på lag misbrugte lagkage- "form" vil så atter have en chance for at forme en kage, der ville være spiselig.

  En kage, der ikke bages af demoNer nøjeregnende og selvkalkulerende karriere og jegforladte politikeres særinteresser, men af demokratiske idealister.

  Politik bør ikke drives af personlige økonomiske hensyn eller misforståede økonomiske hensyn til særinteresser, men af kærlighed til ALLE menneskers frihed og retssikkerhed med en sund materiel bund, der ikke forråder mennesket og menneskeheden, dyr,planter og jorden.

 • Anmeld

  Michael Menneske · Selvsøger

  Flertallet stoler ikke på mindretallets vilje til at makke ret, skriver Rasmus.


  Alt for mange udtaler sig på flertallets vegne ,også Rasmus.

  Hvilket menneske kan virkelig udtale sig på flertallets vegne andet end Bush og Hitler:

  Er du ikke med mig er du imod mig, sådan var deres retorik.

  Kristus retorik var : Selv om du ikke med mig er du ikke imod mig.

  Sådan kan en flertals repræsentant tillade sig at tale til et mindre tal, istedet for at skyde mindretallet dårlige motiver i skoene.

 • Anmeld

  I.R.Bertelsen · Borger og vælger

  Respekten for mindretallet....og for hinanden.

  Kloge og velgennemtænkte synspunkter, Rasmus Nielsen. Tak for dem.
  ....
  *Krydser tommelfingre og håber, at 'den danske sjæl' og vores indbyggede værdinormer og tilliden til hinanden ikke for alvor er ved at gå i stykker.
  Vi har alle som borgere og vælgere et ansvar...Men dem, hvis stemmer oftest sendes ud i æteren.... er politikernes. DE har som folkevalgte et særligt ansvar for at gå forrest og at slå en ordentlig, respektfuld tone an.
  *Håber, de som politiske ledere lever op til deres ansvar for at bevare sammenhængskraften og trivslen imellem alle indbyggere i Danmark.
  Det er fattigt, hvis man generaliserende miskrediterer andre mennesker og mindretal alene for at hævde og promovere sig selv.
  *Håber, det ikke ender i de amerikanske tilstande, du beskriver, for så kommer jeg til at tænke på 30'ernes vildfarelser, hvor mange ulykkeligvis på grund af manglende overskud fik lyttet til de stærkeste og mest højtråbende....og begejstrede råbte og gik med.
  ....
  I skolerne arbejder man dagligt med anti-mobbe-programmer, ..og børnene er sammen uanset forældres pengepungs størrelse, evnernes rækkevidde og hårets farve. Børn er åbne, fordomsfrie og uforbeholdne, De lærer hinanden at kende på tværs af forskelligheder. De finder venskaber.
  *Håber rigtigt alvorligt, at man politisk vil satse på, at vores børn og unge får nærværende relationer, information og læring, der udvikler dem til rummelige, indsigtsfulde voksne mennesker, der har en sund kritisk sans og har gode værdier med sig.
  *Lad os gøre noget for at bevare værdierne i 'vores joviale samtaledemokrati' og vores gode sameksistens.
  Kommunal- og regionsvalgene viste, at danskerne faktisk er gode til at tage bestik og beslutte sig fornuftigt under hensyntagen til de forskellige betingelser, der er rundt omkring i landet.


 • Anmeld

  Michael Menneske · Selvsøger

  Det priviligerede parallelsamfunds mindretals behandling af det store flertal af fattige:

  Mars Mettes sorte lyssværd mod de fremmede fra det ydre rum.


  Tidl. krigsminister mod de fattige Mette Frederiksens økonomiske diskrimination mod de fattige strammes yderligere med Bertel Haarders tiltag.

  Istedet for efter liberal forbillede at give mennesker mere frihed går BH videre i den tidligeer konfronterende mars-og krigsminister Mette Frederiksens uforsonlige socialpolitik overfor fattige, der behandler dem, som om de er det værste afskum eller rumvæsener fra det ydre rum.

  Med alle tilgængeligt stjernevåben udryddes eller halshugges de med lovgivningens sorteste lyssværd.

 • Anmeld

  Morten Holgersen · Entreprenør

  Skriv dansk, tal dansk

  Michael Hund..
  mvh

 • Anmeld

  Johanna Haas · Cand. mag.

  Tak Rasmus Nielsen , men det er ikke gjort med en ordentlig tone. S og V må tilbage på midten

  Tak for en konstruktiv opfordring, Rasmus Nielsen.
  Men desværre er vi for længst forbi det punkt, hvor fælles "ordentlighedsnormer" bandt en stor del af samfundet sammen - helt uanset om man var venstreorienteret eller borgerlig. I dag lyves, misinformeres, og mistænkeliggøres der professionelt fra Christiansborg; et helt dugfrist eksempel er Berthel Haarders klumme dags dato i Altinget om regeringens nye integrationskrav, hvori B.H. mod bedre vidende lægger Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol for had. Og lægger kvinder med tørklæde for had - og i samme ombæring implicit hævder, at alle borgere, der bevæger sig frit i det offentlige rum i dagtimerne nok er på kontanthjælp eller dagpenge uden at stå til rådighed for arbejdsmarkedet.

  DF 's ekstremistiske syn på udlændinge har vundet over det meste af det politiske spektrum og som en skimmelsvamp, der breder sig får vi, afledt af dette DFske menneskesyn, en foragt for alle andre befolkningsgrupper, der skiller sig ud fra majoriteten.
  Det er en stærkt ubehagelig og destruktiv tilstand, at flere og flere grupper af borgere "brændemærkes" af politikere i "debatten".
  Vi får ikke fornuften tilbage og en "god tone" i debatten, før vi får respekten for andre menneskers liv og værdighed tilbage: Vi får fornuften, tolerancen og respekten for andre mennesker tilbage, hvis midterpartierne - S og V - rykker tilbage på midten og stopper den destruktive dødedansen med DF's fremmedfjendske ideologi, som både S og V har internaliseret og gjort til deres egen i uhyggelig grad.
  Hvis midterpartierne rykker tilbage på midten får vi automatisk en bedre og mere sanddruelig tone i debatten for ingen "midterpolitiker" behøver så at vende op og ned på sit partis grundlægende, oprindelige samfundssyn for at stille et parti på den yderste, nationalistiske højrefløj tilfreds.

 • Anmeld

  I.R.Bertelsen · Borger og vælger

  Adfærdsregulering?

  Enig, Johanna Haas.
  ..Og så må vi stille samme krav og forventninger til vores folkevalgte, som vi stiller til vores børn og unge:
  **Tal ordentligt til og om hinanden og andre mennesker.
  **Vær mod andre, som du regner med, de vil være imod dig.