Regeringen med markant udspil: Om 12 år skal ghettoerne være aflivet

GHETTOUDSPIL: Regeringen har torsdag præsenteret 22 initiativer, der skal fjerne alle ghettoer inden 2030. "Regeringen går virkelig til makronerne denne gang," siger Altingets politiske kommentator.

Med en mere målrettet og markant ghettoplan i hånden vil regeringen sikre, at der i 2030 ikke er flere parallelsamfund og ghettoer tilbage i Danmark.

Det var det klare budskab fra regeringen, der torsdag var mødt talstærkt op i den københavnske ghetto Mjølnerparken for at præsentere sit nye store ghettoudspil.

”Vi skal kunne genkende vores land. Jeg har sagt, at jeg ser huller i danmarkskortet, og jeg vil vedkende mig det billede, for der er steder, hvor jeg ikke kan genkende det, jeg ser,” siger statsminister Lars Løkke Rasmussen (V).

Hullerne er de 22 ghettoer, der er spredt ud over landet og især er hjem for mange socialt udsatte danskere og indvandrere med ikkevestlig baggrund.

”Boligområder, hvor alt for mange forsørges af det offentlige, og alt for få har et reelt job. Boligområder, hvor mange mennesker trods 10-20-30 år i Danmark ikke kan tale dansk på 4. klasses niveau. Boligområder, hvor færre har en uddannelse, og flere er kriminelle end andre steder i landet. Områder, hvor kvinder regnes for mindre værd end mænd,” siger Lars Løkke om de huller, han gerne vil fjerne fra kortet.

22 initiativer skal fjerne 22 ghettoer
Det nye udspil går under navnet ’Et Danmark uden parallelsamfund – ingen ghettoer i 2030’, og det indeholder 22 konkrete initiativer, der skal gøre det muligt at nå det mål.

Blandt andet foreslår regeringen at indføre skærpede strafzoner, der vil kunne udløse hårdere straffe i særligt udvalgte områder og give boligforeninger mulighed for at afvise at leje ud til kriminelle og deres familier. Derudover vil den også kræve, at alle børn i de socialt belastede områder skal sendes i daginstitution, når de fylder et år.

”Regeringen vil helt afvikle belastede boligområder. Ghettoerne skal væk. Vi vil tage styringen over, hvem der flytter ind. Kvarterer med mange sociale problemer har ikke brug for flere beboere af samme slags, og i særligt belastede områder vil vi straffe kriminalitet ekstra hårdt. Og så må vi ikke svigte børnene,” siger Lars Løkke.

Holstein: Regeringen går virkelig til makronerne
Det nye udspil fra regeringens hånd er meget markant. Sådan siger Altingets politiske kommentator, Erik Holstein:

"Regeringen går virkelig til makronerne denne gang. Den nye ghettopakke er både hårdere og mere omfattende, end man tidligere har set,” siger han.

Han hæfter sig især ved to punkter, hvor kampen mod parallelsamfund nu bliver skærpet. Der er dels de særregler, der udelukkende skal gælde i bestemte boligområder.

"Man kan sagtens argumentere for metoden, for ellers rammer man utilsigtet en hel masse uden grund. Men særregler er et brud med de normale retsprincipper, og det er hård kost for partier som Venstre og Liberal Alliance,” vurderer han.

Derudover er der et opgør med det kommunale selvstyre, hvor regeringen er klar til at sætte sig igennem, hvis kommunerne ikke gør nok for at bekæmpe parallelsamfund.

”Det er et modigt skridt, for det kommunale selvstyre behandles som en hellig ko på Christiansborg. Men her er altså nogle overordnede hensyn, der er vigtigere,” siger Erik Holstein.

Samlet set kan de 22 initiativer godt give en positiv effekt, vurder Erik Holstein.

"Men der er også risiko for, man flytter problemerne over i velfungerende almene områder. Det kan i værste fald rippe hele den almene sektor for ressourcestærke beboere. Det problem mangler regeringen at forholde sig til."

Forrige artikel Minister: Vi når ikke Løkkes 2020-mål om middellevetid Minister: Vi når ikke Løkkes 2020-mål om middellevetid Næste artikel Løkke: Ghettoudspil udgør et liberalt dilemma Løkke: Ghettoudspil udgør et liberalt dilemma