S og R i karambolage om asylpolitik

ASYL: En radikal landsmødevedtagelse om at lukke asylcentrene og lade asylansøgerne bo i de større byer bliver modtaget med alt andet end varme følelser hos den socialdemokratiske regeringspartner.
VÆK MED ASYLCENTRENE. S og R har tidligere krydset klinger om asylpolitikken, og det radikale landsmødes vedtagelse om at lukke alle asylcentre sender ikke lige det signal, Socialdemokraterne ønsker.
VÆK MED ASYLCENTRENE. S og R har tidligere krydset klinger om asylpolitikken, og det radikale landsmødes vedtagelse om at lukke alle asylcentre sender ikke lige det signal, Socialdemokraterne ønsker. Foto: kulturarv.dk
Erik HolsteinJørgen Skadhede

Mens medierne var travlt optagede af at reportere om det dramatiske barselsopgør på Radikales landsmøde, blev der i al ubemærkethed vedtaget en resolution, der er langt mere sprængfarlig for regeringen end diskussionen om barsel: Med overvældende flertal lykkedes det nemlig medlemmer af Radikal Ungdom at få vedtaget en udtalelse om, at landets asylcentre simpelthen skal nedlægges.

"Asylansøgerne skal i stedet placeres i egne boliger eller bofællesskaber i større danske byer, hvor mulighederne for fritidsaktiviteter, beskæftigelse samt deltagelse i foreningsliv vurderes gode," som det hedder i den vedtagne resolution.

Derudover lægger resolutionen op til, at asylansøgerne skal bo i nærheden af familie, de allerede måtte have i landet:

"Når man kommer som asylansøger, skal man have et minimum af netværk. Så hvis man alligevel har familie i landet, giver det mening, at man kan trække på det netværk," siger næstformand i Radikal Ungdom Morten Schiellerup Bager.

Her i Herlev har vi 900 mennesker på venteliste i den kommunale boliganvisning. Skal jeg så sige til dem, at I må vente noget længere, for nu vil De Radikale have nogle asylansøgere forrest i køen, som måske alligevel kun skal være her midlertidigt? Den går ikke.

Thomas Gyldal Petersen (S), borgmester i Herlev

Ifølge resolutionen skal syge asylansøgere selv kunne vælge at bo i et opholds-center, men hensigten er entydigt at nedlægge asylcentrene som sådan.

"Vi er glade for, at baglandet nu har sendt et klokkeklart signal om, at målet er at nedlægge asylcentrene. Det er nu radikal politik, og vi forventer, at folketingsgruppen tager det til efterretning," siger RU-næstformanden.

Spændende elementer
I den radikale folketingsgruppe kalder partiets nye udlændingeordfører Marlene Borst Hansen vedtagelsen "spændende", men hun tilføjer:

"Jeg tror ikke på, man bare kan nedlægge asylcentrene, men man godt diskutere, om man ikke skal åbne endnu mere op for, at folk kan bo uden for centrene. Her har vi brug for at få nogle vurderinger fra centerledere og andre fagfolk."

"Når det er vedtaget på landsmødet, er det radikal politik. Hvorvidt folketingsgruppen så skal arbejde for at fremme det, har vi ikke taget stilling til endnu. Men der er spændende elementer i resolutionen, og personligt kan jeg godt lide tanken om, at man ikke nødvendigvis skal bo på et center, mens man får sin sag prøvet," siger Marlene Borst Hansen, der forventer, at sagen bliver diskuteret på det radikale gruppemøde tirsdag.

Ikke imponeret
Socialdemokraternes udlændingeordfører Ole Hækkerup kommenterede sagen fra en rejse i Grønland, og hans følelser for den radikale landsmøderesolution har en temperatur som den grønlandske vinter. Ole Hækkerup erklærer sig "alt andet end begejstret" for vedtagelsen:

"Det lyder helt og aldeles virkelighedsfjernt. Der er jo alle mulige slags asylansøgere i Danmark, både folk der har et reelt behov, og folk der kommer af helt andre grunde. Det bliver sværere at få folk, der ikke har et asylbehov til at rejse igen, hvis man først har fået installeret dem i samfundet."

Ole Hækkerup er heller ikke imponeret af idéen om fra starten at lade nytilkomne asylansøgere bosætte sig i nærheden af herboende familie:

"Jeg tror ikke, man får nogen særlig vellykket integration af at klumpe folk sammen," siger Ole Hækkerup og forsætter:
"De Radikale kan vedtage, hvad de vil, men jeg har meget svært ved at se, at det her nogensinde bliver regeringens politik."

Borgmesterkritik
Herlevs socialdemokratiske borgmester Thomas Gyldal Petersen mener, det radikale forslag vil give store problemer for kommunerne:

"Hvis vi skal til at have langt flere asylansøgere, uanset om de skal blive her eller ej, vil det lægge et massivt pres på vores lokalsamfund og boligområder, som i forvejen har en stor integrationsopgave at løfte," siger Herlev-borgmesteren.

Han tvivler på, at forslaget vil kunne praktiseres, selv hvis et politisk flertal ønskede det:

"Jeg kan slet ikke se, hvordan det skal kunne lade sige gøre. Vi har mangel på boliger i de større byområder. Her i Herlev har vi 900 mennesker på venteliste i den kommunale boliganvisning. Skal jeg så sige til dem, at I må vente noget længere, for nu vil De Radikale have nogle asylansøgere forrest i køen, som måske alligevel kun skal være her midlertidigt. Den går ikke," siger Thomas Gyldal Petersen.

Diskussionen kommer på et tidspunkt, hvor regeringen i forvejen er under beskydning fra blå blok, fordi antallet af asylansøgere er stigende. En stigning, der ventes at accelerere, når det bliver lettere for syriske flygtninge at få ophold i Danmark.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Marlene Borst Hansen

Medlem, Pressenævnet, fhv. stedfortrædende MF (R), fhv. formand, Fora,
lærer (Haderslev Statsseminarium 2001)

0:000:00