Samira Nawa: Det er Radikales lod at være radikal i ligestillingspolitikken

DEBAT: Siden Radikale Venstres stiftelse i 1905 har det været radikalt hjerteblod at sikre alle mennesker ligestilling. Det gælder også i dag, hvor mange kvinder gør op med sexistisk behandling på arbejdspladsen, skriver ligestillingsordfører Samira Nawa.

Af Samira Nawa (R)
Ligestillings- og beskæftigelsesordfører

Radikale Venstre har altid været et parti med en principiel og idealistisk tilgang til ligestilling. Vi vil simpelthen ikke acceptere, at mænd og kvinder ikke reelt har de samme muligheder og rettigheder og ikke ligestilles i samfundet. Vores parti har historisk været ligestillingens frontkæmpere. Og det bør vi også være i dag.

I det synspunkt er mit parti ‘radikalt’ i ordets egentlige betydning. Ja, faktisk var et af hovedprincipperne ved Radikale Venstres stiftelse i 1905 at sikre alle mennesker, uanset køn og baggrund, grundlæggende samme rettigheder. En på det tidspunkt ret yderligtgående holdning. 

Elna Munch
Det var med det udgangspunkt, at ligestillingsforkæmpere som den radikale Elna Munch insisterede på, at også kvinder skulle have stemme- og valgret og dermed kunne deltage på lige fod med mændene i demokratiet. 

Det synspunkt blev ikke mindst blandt forstokkede mænd latterliggjort og udskammet. Men havde det ikke været for usædvanligt stærke kvinder som for eksempel Elna Munch, ville kvinderne aldrig have fået de muligheder, vi i dag tager for givet. 

Elna Munch havde modet og viljestyrken til at bekæmpe uligheden og uretfærdigheden, og hendes bedrifter trækker markante spor helt frem til i dag. 

Siden Elna Munch har der været utallige kampe i Radikale Venstres 115-årige historie for ligestilling og ligeværd. Og for, at demokrati og frihed skal gælde alle borgere. 

Lone Dybkjær
I nyere tid er særligt Lone Dybkjær blevet kendt for sin fremsynede tilgang til ligestilling. For eksempel havde hun længe før de fleste modet til at kæmpe for mere fædrebarsel gennem lovgivning. Et synspunkt, der også blev mødt med massiv modstand og latterliggørelse, ikke mindst fra reaktionære mænd. For hvorfor skulle staten nu blande sig i familiens interne forhold? 

I dag er vi kommet så langt på barselsfronten, at EU har bestemt to måneders øremærket fædrebarsel. En kæmpe sejr, der aldrig var kommet i hus uden kvinder som Lone Dybkjærs utrættelige kamp. Men det siger alligevel en del, at det skal være EU – og ikke os selv i Danmark – der skal skubbe på for mere fædrebarsel. Men her er jeg, som Lone Dybkjær også var det, utrolig taknemmelig for, at EU findes. 

Nølende ligestillingspolitik
Kigger vi på ligestillingsudfordringerne i dag, er de stadig mange og massive. Og jeg er helt sikker på, at både Elna Munch og Lone Dybkjær ville være dybt utilfredse med Danmarks nølende og stillestående ligestillingspolitik gennem de sidste 40 år. 

Derfor har vi som radikale i dag behov for at være præcis lige så principielle og idealistiske i vores tilgang til ligestillingen, som vi historisk har været det. Og der er masser af vigtige dagsordner at tage fat på: mere fædrebarsel, ligeløn, flere kvinder på topposter, vold og voldtægt mod kvinder, social kontrol og så videre. 

Men et af de store ligestillingsproblemer i dagens Danmark, som virkelig har fået luft under vingerne på det seneste, er sexisme og den magt-ubalance, det medfører, til mandens fordel. Der er simpelthen alt for mange kvinder, der i dag udsættes for grænseoverskridende opførsel fra mænd, og hvor det som kvinde kan være svært at sige fra – hvad enten det er i nattelivet, på gaden, på uddannelsesstedet, på arbejdspladsen eller blandt venner. 

Et opgør og et oprør
Den kamp er for mig som radikal ligestillingsordfører helt afgørende at kaste mig ind i. Vi ser i disse dage og uger modige kvinder stille sig frem og tage kampen. De beretter om en sexistisk og krænkende adfærd fra mænd med magt. Med andre ord er der både et opgør og et oprør på vej, som vi må og skal tage alvorligt og støtte alt, hvad vi kan. 

Vi kan dog i mine øjne kun tage det tilstrækkeligt alvorligt, hvis vi som politikere tør gå foran og være gode eksempler for resten af befolkningen. Derfor er det ikke ligegyldigt, hvem regeringen udpeger som ministre, og derfor er det ikke ligegyldigt, om vi som folketingsmedlemmer bakker fuldt og helt op om den ligestillingskamp, som blandt andre Sofie Linde har sat gang i. 

Vi må understøtte kvindernes opgør og stille de bedste betingelser til rådighed for, at mændenes krænkende adfærd kan blive afsløret. Og vi må, hvis nødvendigt, tage lovgivningsværktøjet i brug, så vi får gjort op med den rådne kultur. Vi må med andre ord handle nu – bedre sent end aldrig. 

Den røde tråd
For det er helt afgørende for Radikale Venstre, at vi får nedbrudt de sidste barrierer i samfundet, som forhindrer reel ligestilling. Arven fra kvinder som Elna Munch og Lone Dybkjær er tung og utrolig svær, ja nærmest umulig, at løfte. 

Men der går en rød tråd fra Elna Munchs kamp for kvinders stemme- og valgret, over Lone Dybkjærs insisteren på mere fædrebarsel og strukturel lighed, til nutidens kamp mod sexisme og grænseoverskridende adfærd rettet mod kvinder.

Fælles for kampene er, at Radikale Venstre vil sikre den reelle ligestilling i samfundet. Og vi ønsker under ingen omstændigheder at gå på kompromis i nutidens debatter – på samme måde som vores historiske heltinder heller ikke gik på kompromis med deres idealer og principper. 

I nutidens Radikale Venstre vil vi gøre vores yderste for at være præcis lige så fremsynede, lige så progressive og lige så idealistiske, som vi historisk altid har været, når det kommer til kampen for demokrati, frihed, retfærdighed og ligestilling. Det skylder vi kvinderne, det skylder vi hinanden, og det skylder vi generationerne efter os.

Forrige artikel Løbehjulsbranchen: Vi har begået store fejl i København og lover at forbedre os Løbehjulsbranchen: Vi har begået store fejl i København og lover at forbedre os Næste artikel Lægedirektør: Hvis du mener, at sexismedebatten er for højlydt, skal du lytte bedre efter Lægedirektør: Hvis du mener, at sexismedebatten er for højlydt, skal du lytte bedre efter