Samlet Folketing til Løkke: Her er 11 forslag mod sort arbejde

SORT ARBEJDE: Folketingets skatteordførere er klar med 11 nye forslag, der skal bekæmpe sort arbejde. Initiativerne støttes af alle partier undtagen Liberal Alliance, der kun bakker op om fire af anbefalingerne. 

Mere kontrol og en mere målrettet indsats. Sådan lyder nogle af de forslag til at bekæmpe sort arbejde, som et bredt flertal af partier i Folketinget torsdag har afleveret til regeringen.

En arbejdsgruppe under Skatteudvalget, hvor alle partiers skatteordførere har været med, har de seneste måneder diskuteret nye tiltag mod sort arbejde. Og det er nu udmundet i følgende 11 initiativer:

 1. Styrk myndighedssamarbejdet.
 2. Dokumentér ansættelse fra første arbejdsdag.
 3. Styrk kontrollen af selvangivelser og virksomhedsregnskaber.
 4. Indfør krav om virksomhedsregnskaber.
 5. Målret indsats mod de hårdest ramte brancher.
 6. Indfør krav om logbøger i udvalgte brancher.
 7. Indfør krav om elektroniske lønsedler.
 8. Sænk grænsen for elektroniske betalinger.
 9. Indfør kontant registrering i kasseapparater.
 10. Evaluer om initiativer giver de tilsigtede virkninger og effekter.
 11. Højn opmærksomheden om, at det er ulovligt at købe sort arbejde.

Arbejdsgruppen blev nedsat i marts på opfordring fra Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti. Formand for arbejdsgruppen, Socialdemokraternes Jeppe Bruus, peger på, at sort arbejde desværre stadig er et stort samfundsproblem.

”Derfor er jeg glad for, at langt størstedelen af Folketingets partier bakker op om nye fælles initiativer til at bekæmpe sort arbejde. Jeg håber, at regeringen vil tage godt imod initiativerne, så vi kan få nedbragt mængden af sort arbejde,” siger Jeppe Bruus i en pressemeddelelse.

Tre måneder til at vurdere forslag
Også arbejdsgruppens næstformand, Dansk Folkepartis skatteordfører Dennis Flydtkjær, er tilfreds med processen og resultatet.

"Jeg synes, der er kommet nogle gode initiativer ud af processen. Vi foreslår blandt andet, at man som arbejdstager har krav på dokumentation for sin ansættelse fra første arbejdsdag,” siger Dennis Flydtkjær og fortsætter:

”Det vil betyde, at virksomheder ikke kan snyde med ansættelsesdatoen, når SKAT kommer på kontrolbesøg og hævde, at en medarbejder lige er startet, selvom medarbejderen måske har arbejdet sort i et halv år."

Alle partier undtagen Liberal Alliance bakker op om de 11 initiativer og anbefaler regeringen at implementere de nye initiativer direkte eller få dem undersøgt nærmere. Liberal Alliance støtter fire af forslagene, nemlig forslag nummer et, tre, fem og ti.

Regeringen har nu tre måneder til at vurdere initiativerne fra arbejdsgruppen.

Forrige artikel Carsten Hansen skal være lobbyist Carsten Hansen skal være lobbyist Næste artikel CBS-top tavs trods hård kritik CBS-top tavs trods hård kritik