SF klar med plan: Forbud, test og afgifter skal beskytte danskerne mod truslen fra omstridt giftstof

Miljøministeren må på banen og beskytte den danske befolkning mod skadeligt kemikalie, lyder det fra SF. Partiet er nu klar med et nationalt aktionsprogram.

Placeholder image
Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix

Der er behov for at sikre bedre beskyttelse mod PFAS.

Det mener SF, der derfor er klar med en plan på 12 punkter.

”Vi vil have konkret handling på bordet, og derfor fremlægger vi nu et aktionsprogram,” siger SF’s miljøordfører, Carl Valentin i en pressemeddelelse.

SF vil i den forbindelse blandt andet sikre, at der kommer et nationalt forbud mod PFAS inden for et år, at varer der indeholder PFAS bliver mærket, at der sættes afgifter på brugen af PFAS, ligesom at alle danskere skal tilbydes at blive testet for stofferne inden sommeren 2023.

”PFAS er ikke kun i drikkevandet. Det er overalt omkring os i både vand, natur, forbrugsprodukter, fødevare. Derfor er det afgørende at vi sætter ind flere steder og sørger for et solidt tværgående samarbejde,” siger Carl Valentin.

SF ønsker derudover også, at miljøministeren sætter sig for bordenden af en ny samlet indsats for at imødegå problemerne med PFAS. 

Her er SF's bud på PFAS-aktionsprogram
 1. Varsling af nationalt forbud: Regeringen skal foreslå kommissionen og medlemslandene en konkret forbudsdato og aktivt arbejde for at flest mulige lande i og udenfor EU varsler forbud. Alle PFASer med de nødvendige, livsnødvendige undtagelser. Danmark har sammen med Tyskland, Norge, Holland og Sverige allerede foreslået et forbud gennem EU’s kemikalieagentur, ECHA. Der er behov for at løfte forslaget politisk og få flere lande med.
 2. Alle varer og fødevarer med PFAS skal deklareres. Det skal naturligvis gælde alle produkter hvor der er anvendt eller tilsat PFAS, men også hvor stofferne optræder som baggrundsforurening (der skal fastsættes en administrativ grænseværdi som er lavere end den sundhedsmæssigt fastsatte grænseværdi – son skal fastsættes med rådgivning fra eksterne eksperter j.fr. nedenfor).
 3. Afgift på flourstoffer: Pålægges alle PFAS-stoffer for at undgå kemisk konkursrytteri (skift til andre PFAS) undtaget livsnødvendige anvendelser; afgiftsniveau skal virke fremmende for alternativer.
 4. Miljøministeriet overtager ansvaret for den nationale indsats. Enten juridisk ved de nødvendige lovændringer eller administrativt ved anvendelse af eksisterende beføjelser (hvis de er tilstrækkelige. Hidtil har ministeriet skubbet ansvaret over på regioner, kommuner og andre ministerier samt vandværkerne.
 5. Alle skal have mulighed for at få testet blodet inden sommeren 2023 for PFAS. Udover at det måske kan hjælpe gravide eller planlagt gravide vil det også kunne afsløre hot-spots eller forureningskilder vi måske først får kendskab til om mange år. Det vil ligeledes kunne give reel information til områder i landet hvor befolkningen er urolige – for eksempel Harboøre Tange og Korsør.
 6. Hotspots skal fjernes (SF har skaffet midler FL 2022 til test af lovende og potentielt billigere metoder til at rense jord). NB: nøgleordet er her oprensning af jordforurening – ikke rensning af  forurenet vand – for derved at fjerne kilden til vandforurening. Forsvaret og andre ministerier skal selv betale på deres arealer. Regionerne skal kunne give kommunerne påbud om oprensning (i dag skal kommunerne give sig selv påbud og kan måske slippe afsted med at overlade regningen til regionerne med påstand om at der er tale om en gammel forurening).
 7. Havskum og havforurening – det skal afklares om PFAS vender tilbage til landjorden med havskum og aerosoler (luft) og om hvilke konsekvenser dette har for sundheden, miljøet, grundvandet og vandmiljøet generelt. Hvilke yderligere tiltag mod PFAS-forurening er nødvendig.
 8. Alle vandværker skal have test for PFAS inden sommer 2023 – det gælder allerede for større anlæg. De små anlæg skal med. Omkostningerne skal dækkes af vandværkerne. For helt små vandværker skal der kunne søges om tilskud til analyserne.
 9. Fladeforurening skal fjernes: Forbud mod udbringning af spildevandsslam; test af husdyrgødning.
 10. Spildevandsbehandling skal fjerne PFAS. SF har allerede foreslået at alle punktkilder (spildevandsudledninger) skal have fornyet udledningstilladelserne med henblik på at fjerne miljøfarlige stoffer, herunder PFAS. Kravet genfremsættes i forbindelse med forhandlingerne om de endelige vandområdeplaner i efteråret.
 11. Erstatningsansvar: Regeringen skal undersøge om producenterne af PFAS kan gøres juridisk og økonomisk ansvarlig for den omfattende forurening med disse evighedskemikalier.
 12. Grundvand og fødevarer – nye grænseværdier. Det politiske mål er nulkoncentrationer af PFAS i vand, fødevarer, jord, natur m.v. Det har rigtig lange udsigter med PFAS som stort set ikke nedbrydes og som er spredt overalt. Indtil da skal grænseværdier sikre befolkningen og naturen mest mulig mod ophobning af PFAS i vand og fødevarer – og dermed forhindre ophobning i kroppen. Grænseværdierne bør fastsættes med inddragelse af eksterne eksperter i miljømedicin med flere.

PFAS er mistænkt for at være hormonforstyrrende og kræftfremkaldende

De seneste dage er bølgerne gået højt om de flourstoffer, der samlet går under betegnelsen PFAS.

PFAS er en gruppe stoffer, der gennem mange år er blevet brugt i mange forskellige produkter, og som derfor findes mange steder i dag. Foruden at være sundhedsskadelig for mennesker er stofferne også miljøskadelige, svært nedbrydelige og kaldes derfor også evighedskemikalier.

Det kommer blandt andet fra maden vi spiser, og vandet vi drikker. PFAS er ikke akut farligt at indtage, men da stofferne nedbrydes meget langsomt i kroppen, kan de ophobes og derfor give sundhedsproblemer senere i livet.

PFAS er blandt andet mistænkt for at være hormonforstyrrende, kræftfremkaldende og at kunne ødelægge immunforsvaret. 

Flere kræver et forbud

Den meste kendte sag, hvor mennesker er blevet udsat for alt for meget PFAS er i Korsør, hvor en gruppe borgere i årevis har spist kødkvæg med alt for højt indhold af PFOS, der er blandt gruppen af skadelige PFAS’er.

Regeringen har de senere år arbejdet på, at PFAS bliver forbudt i EU, hvor kun sammenfundskritiske anvendelser fortsat kan være lovlig. Det vil dog tage flere år før sådan et forbud kan træde i kraft.  

Fredag krævede både Forbrugerrådet Tænk, Rådet for Grøn Omstilling og Enhedslisten et nationalt forbud mod PFAS.

Miljøministeriet oplyser til Altinget, at det ikke er lige til at indføre et nationalt forbud mod PFAS, da EU stiller strikse krav til at dokumentere behovet for at gå solo.

Omtalte personer

Carl Valentin

MF (SF)
BA, samfundsfag (Københavns Uni. 2019)

Politik har aldrig været vigtigere
Få gratis nyheder fra Danmarks største politiske redaktion
Ved at tilmelde dig Altingets nyhedsbrev, accepterer du vores generelle betingelser