Slut med gratis skønhedsoperationer

ØKONOMI: En voldsom stigning i antallet af operationer af hængende øjenlåg får nu Sundhedsstyrelsen til at gribe ind med retningslinjer for, hvornår patienter kan blive opereret på det offentliges regning. Et stort fald ventes.
Ole Nikolaj Møbjerg Toft

På 10 år er antallet af offentligt betalte øjenlågsoperationer mere end fordoblet fra 12.720 operationer i 2011 til 27.526 i 2011.

Operationerne, hvor man fjerner overskydende hud er kommet i fokus, fordi stigningen tyder på et voldsomt skred i henvisninger til operation.

Det har aldrig været meningen, at det offentlige skal betale, hvis patientens gener alene er kosmetiske.

Men den store stigning tydede på, at ikke alle, der fik en offentlig betalt operation, havde problemer med synet, forklarer kontorchef i Sundhedsstyrelsen Søren Brostrøm.

"Det er bemærkelsesværdigt, at cirka tre gange så mange kvinder som mænd bliver opereret," siger kontorchef i Sundhedsstyrelsen Søren Brostrøm og fortsætter:

"Der er ikke gode lægefaglige forklaringer på, at der skulle være denne kønsforskel."

Han lægger heller ikke skjul på, at en del patienter formentlig har fået opereret øjenlågene af kosmetiske årsager.

Sundhedsstyrelsen har derfor lavet nye retningslinjer for, hvornår det offentlige skal tilbyde en operation.

Her slås det fast, at offentlig betalt operation kun kan komme på tale, hvis de tunge øjenlåg hindrer synet.

"Derfor forventer vi også, at de nye retningslinjer vil betyde et fald i antallet af offentligt betalte øjenlågsoperationer," siger Søren Brostrøm.

Netop øjenlågsoperationer af en af de mest udbredte kosmetiske operationer, som danskerne får udført for egen regning på privathospitaler.

Hos Danske Regioner er man meget tilfredse med de nye regler.

"Med de nye faglige visitationsretningslinjer sikrer vi, at det kun er de patienter, der har behov for en operation på grund af et begrænset synsfelt, der tilbydes operationen på det offentliges retning," siger Ulla Astman, formand for Danske Regioners sundhedsudvalg.

Hun peger på, at retningslinjerne kommer i kølvandet på en række andre operationsområder, hvor antallet af operationer var steget voldsomt.

Derfor er der de sidste to år lavet nye retningslinjer for, hvornår man skal tilbyde operation på fedme-, ryg-, skulder- og knæ-området.

Her har fedmeområdet fået mest opmærksomhed.

Her kom Danske Regioner og Hvidovre Hospitals lægelige direktør Torben Mogensen i skudlinjen for at have lavet retningslinjerne af sparehensyn i stedet for af hensyn til patienterne. 

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Torben Mogensen

Formand, Lungeforeningen, formand, Rådet for Lægemiddelovervågning, professor, Lanzhou University i Kina
cand.med. (1981), speciallæge i anæstesiologi (1991), dr.med. (1995), b.sc. i filosofi (2012)