Her er Socialdemokratiets nye sundhedsudspil

DOKUMENTATION: 1.000 nye sygeplejersker, 3-årsundersøgelser i privaten og 48-timers barselshotel er nogle af de forslag, som Socialdemokratiet præsenterer i sit sundhedsudspil. Læs her, hvad udspillet indeholder.  

Placeholder image
Socialdemokratiet foreslår i deres sundhedsudspil at ansætte 1.000 nye sygeplejersker. Foto: colourbox.com

Socialdemokratiet har netop præsenteret sit sundhedsudspil på et pressemøde med formand Mette Frederiksen, sundhedsordfører Flemming Møller Mortensen og ældreordfører Astrid Krag.

Med udspillet vil partiet skabe et nyt sundhedsvæsen ud fra pejlemærkerne tid, nærhed og lighed. De tre pejlemærker har de yderligere inddelt i 13 konkrete forslag. Læs forslagene her:

1. 1.000 flere sygeplejersker 
- Der skal ansættes 1.000 flere sygeplejersker, som skal skabe bedre sammenhæng i sundhedssystemet og mere tid til patienterne.
- Der skal være flere ansatte i sundhedsvæsenet, når der kommer flere ældre. 
- Der skal løbende afsættes midler til et løft af antallet af sosu-assistenter, sygeplejersker, læger og andre sundhedsprofessionelle i sundhedsvæsenet. 

2. Patienterne skal væk fra hospitalsgangene med et løft af det nære sundhedsvæsen
- Flere praktikpladser til sosu-assistenter.
- Der skal etableres flere udgående akutfunktioner fra sygehuset og kommunale akutpladser for ældre, der er færdigbehandlede, men som ikke er raske nok til at være hjemme hos sig selv.

3. Patientansvarlig læge eller sygeplejerske til alle indlagte patienter
- Inden 2020 skal alle indlagte patienter med længerevarende forløb have en patientansvarlig læge. 

4. Flere kræftpatienter skal have behandling til tiden, og levetiden skal op
- Styrket forskning og anvendelse af nye banebrydende behandlingsformer som skræddersyet medicin og immunterapi.
I fremtiden skal skræddersyet medicin med hjælp fra forskning udbredes til flere kræftpatienter.
- Der skal være bedre inddragelse og hjælp til pårørende.
- Der skal lovgives om neutrale cigaretpakker og tobak under disken. Kontrollen med butikkers salg af tobak til mindreårige skal styrkes.

5. Mere tillid til de ansatte – mindre kontrol og unødigt bureaukrati
-
Et opgør med kontroltyranniet og unødigt bureaukrati i sundhedsvæsenet.
Socialdemokratiet foreslår en selvstyre-reform, så personalet kan bruge mindre tid bag skærmen og mere tid ved patienten. 

6. Nærhospitaler tættere på borgerne
- Der skal etableres nye nærhospitaler med sygehusfunktioner, hvor borgerne kan blive behandlet for helt almindelige og ukomplicerede sygdomme tæt på, hvor de bor frem for at skulle på sygehuset.

7. Tjenestepligt for nyuddannede læger i almen praksis i lægedækningstruede områder
- Alle nyuddannede læger skal arbejde seks måneder som alment praktiserende læge i de landsdele, hvor der er mangel på læger.
- Den såkaldte 6-årsregel skal afskaffes, så tjenestepligten ikke giver yngre læger kortere tid til at vælge speciallægeuddannelse.
- Der skal samarbejdes om holdbare løsninger. Socialdemokratiet vil optage forhandlinger med Lægeforeningen, herunder PLO og Yngre Læger, om, hvordan alle danskere sikres en praktiserende læge tæt på deres hjem.

8. Opgør med brugerbetaling på kommunale akutpladser
-
Der skal komme et opgør med brugerbetaling på kommunale akutpladser.

9. Hurtig hjælp ved akut sygdom i hele Danmark
- Et målrettet og permanent løft af den akutte indsats, så vi sikrer hurtig hjælp til alle, hvis uheldet er ude, uanset hvor i landet de bor.

10. Et sundhedsvæsen for alle
- Der skal oprettes et særligt behandlingsråd, sådan som Etisk Råd også har foreslået, som skal være med til at afdække uretfærdig forskelsbehandling af patientgrupper i sundhedsvæsenet.
- Øremærkede midler til at løfte behandlingen af patientgrupper såsom kronisk syge og psykisk syge patienter, der i dag halter systematisk efter andre patientgrupper.

11. Styrket forebyggelse af sygdom
- Der skal være forebyggende, målrettede sundhedstjek for mennesker med særlig risiko for at udvikle kroniske sygdomme som eksempelvis diabetes og KOL.
- Socialdemokratiet vil omlægge 3-årsundersøgelsen fra egen læge til et hjemmebesøg af sundhedsplejersken. Der lægges med forslaget op til, at sundhedsplejersken ikke alene skal undersøge barnet, men samtidig skal kunne vejlede og støtte familier i at give deres børn en god og sund start på livet.

12. Nybagte mødre skal have ret til barselshotel
- Nybagte mødre skal have ret til at blive på sygehuset eller et barselshotel i to dage.

13. Socialsygeplejersker skal give ekstra støtte til udsatte borgere
-
 At der indføres socialsygeplejersker på alle sygehuse, så der er flere hjælpende hænder til de mest udsatte patienter.

Dokumentation

Til til omsorg
Socialdemokratiet fremsatte fredag 12. klokken 12.00 et udspil på sundhedsområdet med titlen "Tid til omsorg".

Udspillet blev præsenteret på et pressemøde med deltagelse af formand Mette Frederiksen, sundhedsordfører Flemming Møller Mortensen og ældreordfører Astrid Krag.

Udspillet består af 13 forslag under de 3 pejlemærker tid, nærhed og lighed. 

Læs hele udspillet her.


Omtalte personer

Astrid Krag

Social- og ældreminister, MF (S)
student (Tørring Amtsgymnasium. 2001)

Flemming Møller Mortensen

Minister for udviklingssamarbejde og for nordisk samarbejde, MF (S)
sygeplejerske (Sygeplejeskolen i Aalborg 1988), salgsuddannet (AstraZeneca 2004)

Mette Frederiksen

Statsminister, MF, partiformand (S)
master i Afrikastudier (Københavns Uni. 2009), ba.scient.adm. i samfundsfag (Aalborg Uni. 2007)

Politik har aldrig været vigtigere
Få gratis nyheder fra Danmarks største politiske redaktion
Ved at tilmelde dig Altingets nyhedsbrev, accepterer du vores generelle betingelser