Staten anker ikke randzone-dom

LANDBRUG: Statsadvokaten vil ikke anke randzone-dommen, hvor to landmænd blev frifundet for at overtræde loven. Styrelse opfordrer til, at de øvrige sager droppes.

Sidste uges randzone-afgørelse bliver ikke anket. Det har statsadvokaten besluttet.

11. maj blev to landmænd i retten i Holstebro frifundet for at have overtrådt randzoneloven med det argument, at loven var for uklar. Nu har statsadvokaten tygget på afgørelsen og besluttet, at afgørelsen ikke skal ankes.

”Det er vores opfattelse, at det ikke med tilstrækkelig sikkerhed kan forventes, at landsretten ville komme til et andet resultat, hvis dommen blev anket,” siger statsadvokat Jan Reckendorff fra Statsadvokaten i Viborg i en pressemeddelelse.

Ud over de to landmænd, som blev frifundet i sidste uge, er en lang række andre landmænd sigtet for at overtræde loven, men NaturErhvervstyrelsen, som administrerer loven, opfordrer til, at de øvrige sager droppes.

”NaturErhvervstyrelsen vil nu rette henvendelse til anklagemyndigheden i de enkelte politikredse og opfordre til, at sagerne efter den tidligere randzonelov trækkes tilbage,” skriver styrelsen i en pressemeddelelse.

Styrelsen understreger, at den reviderede randzonelov fra 2014 stadig er gældende, så landmænd fortsat skal udlægge randzoner.

Forrige artikel Venstre vil ikke afskaffe fixerum Venstre vil ikke afskaffe fixerum Næste artikel Regeringens børnepakke mangler djævelsk detalje Regeringens børnepakke mangler djævelsk detalje