Staten betaler lønforhøjelse til borgmestre og udvalgsformænd

VEDERLAG: Regeringen accepterer at betale 95 millioner kroner til højere løn til borgmestre, regionsrådsformænd og udvalgsformand i 2017.

Kommunerne og regionerne slipper for selv at betale for lønforhøjelse til centrale politikere. I hvert fald i 2017.

Det oplyser Finansministeriet i en mail til Altinget.

Her fremgår det, at regeringen, KL og Danske Regioner efter en rum tids forhandling er blevet enige om, at staten betaler for den ekstra regning, som fulgte i kølvandet på, at V-regeringen og et flertal i Folketinget i maj 2016 blev enige om hæve vederlagene til borgmestre og regionsrådsformænd.

Som en afledt effekt fik kommunerne og regioner også mulighed for at hæve vederlagene til udvalgsformænd.

Ifølge Finansministeriet lander den endelige regning på 95 millioner kroner om året, hvis alle kommuner og regioner udnytter aftalens muligheder fuldt ud. Heraf koster de kommunale lønforhøjelser 90 millioner kroner, mens de regionale begrænser sig til 5 millioner kroner.

Af dette beløb afsætter staten i 2017 en pulje på 63 millioner kroner til udvalgsformænd, hvor de 60 kan gå til højere løn til kommunale udvalgsformænd, mens de resterende 3 millioner er øremærket regionale udvalgsformænd.

KL: Vi forhandler videre til sommer
Der er – ifølge Finansministeriet – tale om en ”ekstraordinær” kompensation, som skal ses i lyset af, at den politiske aftale endte med at træde i kraft efter budgetterne for 2017 var på plads, men med virkning for 2017.

”Kommunerne og regionerne havde således ikke mulighed for at tage højde for vederlagsforhøjelsen i deres budgetlægning for 2017,” skriver Finansministeriet.

Aftalen siger ikke noget om, hvordan lønforhøjelserne skal finansieres i 2018 og årene fremover. Det vil komme an på senere forhandlinger.

Men i kraft af at det er frivilligt for kommuner og regioner, om de vil hæve vederlaget for udvalgsformand, kan det være sværere for KL og Danske Regioner at argumentere for en fuld statslig kompensation.

I KL anerkender man, at der i 2017 er tale om en særlig situation, fordi forhøjelsen af vederlagene først kom, efter at årets budgetter var på plads.

”Man kan derfor ikke regne med, at samme model bliver videreført i årene fremover. Men der er ingen tvivl om, at det er en sag, som vi vil tage op med regeringen ved sommerens økonomiforhandlinger,” siger KL’s administrerende direktør Kristian Wendelboe.

Forrige artikel Prøv quizzen: Har du fulgt med? Prøv quizzen: Har du fulgt med? Næste artikel DF holder fast: Esben Lunde har løjet DF holder fast: Esben Lunde har løjet